Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Der er masser af mærkelige punkter på din lønseddel, som det er godt at få styr på. Få hjælp her.

En lønseddel kan være fyldt med svære ord. Få hjælp her til at forstå de vigtigste.
Colourbox

Søgnehelligdag? Anciennitetstillæg? Feriefridage?

Synes du også, at der er meget volapyk på din lønseddel? Fortvivl ej! Fagbladet 3F hjælper dig til at forstå, hvad de enkelte punkter betyder.

Først er det selvfølgelig interessant, hvad du får i løn. Men løn er ikke bare løn:

Normaltimer

Antallet af arbejdstimer i seneste lønperiode, oftest 14 dage eller en måned. Normalen i Danmark er 37 timer om ugen, hvilket svarer til 160,33 timer for månedslønnede (hvis du undrer dig over, hvad dette tal betyder…)

Antal timer

Her kan du se, hvor mange timer du faktisk har arbejdet den seneste lønperiode.

Ferieberettiget løn

Den del af lønnen som din ferie beregnes ud fra.

 Flemming Gaarn Nielsen)
Nogenlunde sådan her ser en lønseddel ud for den typiske 3F'er (Illustration: Flemming Gaarn Nielsen)

Gage

Det er bare et andet ord for månedsløn…

Normtid

Opgørelse af, hvor mange timer der burde være i den pågældende lønperiode.

Månedsløn

Den samlede månedsløn (hvis du er månedslønnet…)

SH

SH betyder søgnedage. Det er en hverdag, altså en dag som hverken er helligdag eller søndag – for de fleste en almindelig arbejdsdag. Fra disse dage bliver der sparet lidt op af din løn, som du får som kompensation for helligdage. Med andre ord: Du får ikke mindre i løn i december på grund af julen eller i april, fordi der er påske.

Anciennitetstillæg

Din løn kan også blive højere, hvis du har været et vist antal år på din arbejdsplads eller i din branche, altså har en “anciennitet”.

Overtid/overtimer

Der er ekstra betaling for overarbejde ud over den normale arbejdstid. Du får tillæg på 50 eller 100 procent af lønnen, alt efter hvilken overenskomst, du er ansat under.

Opsparet afspadsering

Nogle af de timer du har overarbejdet kan eller skal afspadseres, det vil sige, at du i en periode arbejder mindre end 37 timer om ugen. Her kan du se, hvor mange timers afspadsering, du har sparet op.

Pension fylder en del på en lønseddel, ofte støder du på punkter som disse:

Pensionsbidrag

Her kan du se, hvor meget der bliver betalt ind på din pensionsopsparing hver måned.

Medarb./lønm./eget bidrag/egen/arbg./firmabidrag – eller lignende

Du kan se, hvor meget din arbejdsgiver betaler ind til pension, hvor meget du selv indbetaler, og hvad det samlede bidrag ligger på.

ATP-bdr./bidrag pl./A-indkomst/A-sats/ATP-bidrag/ATP af løn/ATP firmabidrag – eller lignende

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det er en lovpligtig opsparing, som alle betaler ind til og supplerer folke- og arbejdsmarkedspensionerne. Ofte bliver dit bidrag vist et sted og arbejdsgiverens et andet.

AM-bidrag i alt/AM-bidrag løn/AM-grundlag – eller lignende

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en skat på otte procent. Din arbejdsgiver trækker AM-bidraget af din løn, efter at ATP og dit eget pensionsbidrag er fratrukket, men før den øvrige skat.

Der er selvfølgelig også en del om, hvad du skal betale i skat, der kan for eksempel stå:

Skat/Skattefradrag/A-skat/A-indkomst/løntræk efter skat – eller lignende

Her kan du se, hvor meget du betaler i almindelig indkomstskat. Beløbet stammer fra de oplysninger, du har forskudsregistreret hos Skat.

Ferie

Ferie er ikke bare ferie, her er der en masse punkter på lønsedler, som for eksempel ferieberettiget løn, feriepengeopsparing, feriefridage, feriegodtgørelse…eller: optjent Frdg indv.

Grundlæggende kan du være ansat på to forskellige måder:

Hvis du er funktionær (lignende), får du ferie med løn. Her får du ved lønnen i maj og august et ferietillæg på en procentdel af din løn.

Er du omfattet af feriegodtgørelse, får du ikke automatisk løn ved ferie. I stedet bliver pengene sat ind på Feriekonto, som du kan få udbetalt, når du holder ferie.

Feriefridage får alle 3F’ere i job, de kaldes også “den sjette ferieuge” og er den ekstra ferie, som overenskomsterne giver oveni de fem uger fra Ferieloven.

Fritvalgsordning/opsparing af fritvalg/særlig opsparing/særlig lønopsparing – eller lignende

De fleste overenskomster har fritvalgsordninger, som du selv kan vælge at bruge på ekstra pensionsopsparing, seniordage, fri med dine børn med mere. Her kan du se, hvor meget du har sparet op på den konto.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er der penge, du rent faktisk får i hånden, når skat, pension og så videre er blevet trukket fra bruttolønnen:

Disponibel dato/til udbetaling/netto – eller lignende

Her kan du se en opgørelse over, hvor mange penge du får udbetalt, når alle de andre poster er trukket fra bruttolønnen. Du kan også se, hvornår – og på hvilken konto – pengene går ind.