Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Arbejde i 13 meters højde uden sikkerhedsudstyr og usikkert underlag på tag. Se de groveste overtrædelser af loven om arbejdsmiljø blandt virksomheder, der skal rive minkfarme ned.

En medarbejder er ifølge Arbejdstilsynet i overhængende fare, da han 20. juni 2023 arbejder på et tag i Holstebro.
Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Arbejdstilsynet har i stor stil konstateret brud på reglerne om arbejdsmiljø hos de seks virksomheder, som er blevet udpeget af staten til at rive landets over 1.200 minkfarme ned til en pris på 3,7 milliarder skattekroner.

De seks virksomheder har samlet set har begået mindst 299 overtrædelser af regler om arbejdsmiljøloven siden 1. januar 2018, viser Fagbladet 3F’s aktindsigter.

I 12 af tilfældene har Arbejdstilsynet udstedt et forbud, der betyder, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres forsvarligt.

Arbejdstilsynet udsteder kun et forbud til en virksomhed, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed.

Her kan du læse om 5 af de 12 forbud, som Arbejdstilsynet har udstedt til virksomheder, der skal rive minkfarmene ned.

Overhængende fare for nedstyrtning

I omkring 6,6 meters højde arbejdede en medarbejder på et tag 20. juni 2023 på en byggeplads i Holstebro.

Han arbejdede mindre end en meter fra gavlkanten, og der er ikke opsat et rækværk som værn mod, at han kan falde ned på asfalten nedenfor.

“Det er Arbejdstilsynets vurdering, at faren for nedstyrtning var overhængende, da vi standsede arbejdet. Vi har lagt vægt på, at den ansatte på det tidspunkt arbejdede og færdedes under en meter fra gavlkanten, uden at han var sikret mod nedstyrtning,” skriver tilsynet i dets tilsynsrapport.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Tilsyn kom med fagter og anråb

To arbejdere trak den 29. september 2021 en bigbag med byggeaffald hen til en åbning i facaden på en stor byggeplads i Odense i 13,58 meters højde. Arbejderne, der ikke bar faldsikringsudstyr, lænede sig ud mod kanten, hvor der ikke er noget rækværk.

Ifølge Arbejdstilsynets tilsynsrapport var arbejderne i “overhængende risiko for at falde ned” og dermed dø eller pådrage sig alvorlig skade. Og tilsynet signalerede med “fagter og anråb” til de ansatte, at de straks skulle fjerne sig fra farestedet.

“Virksomheden påbydes at standse arbejdet med håndtering af bigbags på svalegangen, indtil der etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel rækværk, skærme eller net, der effektivt sikrer de ansatte mod nedstyrtning,” skriver Arbejdstilsynet i dets rapport.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Savet i brædder

Tre arbejdere fjernede 9. februar 2021 gammel isolering fra underforskallingen på et hus på en byggeplads i Nørresundby. Arbejderne gik på lægtelaget oven på spærrerne samt på den nederste del af spærkonstruktionen.

Brædderne var sømmet op nedefra, og der var savet i nogle af dem. Flere brædder havde revner og andre skader.

Arbejdstilsynet vurderede, at der var “betydelig og overhængende fare” for, at de tre arbejdere kunne styrte gennem forskallingen og ned på gulvet 2,3-2,9 meter længere nede.

“Arbejdstilsynet standsede arbejdet, fordi det blev vurderet, at der var en betydelig og overhængende fare for de ansattes sikkerhed på grund af risikoen for at styrte gennem laget af underforskallingen,” skriver tilsynets i dets rapport.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Risiko for syv meters fald

En medarbejder tog tagsten ned 7. januar 2020 på et hus i Risskov i Aarhus. Han befandt sig cirka syv meter over jorden på tagets rygning – og mindre end en halv meter fra tagets ene gavl.

Manden bar ikke faldsikringsudstyr, og der var ikke etableret nogen sikring mod, at han kunne styrte ned, hverken ved tagfod eller ved gavlen.

Ifølge Arbejdstilsynet arbejdede han med begge hænder, og dermed var risikoen for, at han faldt de cirka syv meter ned, større.

“Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der i forbindelse med arbejdet med nedtagning af tagsten på taget var en overhængende fare for nedstyrtning,” skriver tilsynet i dets begrundelse for at standse arbejdet straks.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

45 kilometer i timen

To arbejdere var 4. maj 2020 i gang med at rykke tagpap af et tag i Farsø i Nordjylland.

Arbejderne havde forladt mandskabskurven på en teleskoplæsser og var gået ud på taget for at arbejde. Det skete i cirka otte meters højde ude ved bygningens ene gavl.

Medarbejderne bar et sikkerhedsbælte med line, som var fastgjort til mandskabskurven. Hvis en person faldt ud over tagkanten, vil vedkommende blive kastet op og ned, da kurven på teleskoparmen vil virke som en pendularm. Herved vil personen kunne få alvorlige og betydelige kvæstelser, skriver Arbejdstilsynet.

“Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejde på nedenfor beskrevne tag uden effektiv sikring mod nedstyrtning ikke er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis en person falder otte meter ned, vil personen ramme omgivende terræn med 45 km/t og komme alvorligt og betydeligt til skade, i uheldigste tilfælde dø af faldet.”