Gå til hovedindhold

Bare 10 dage efter, at Finn Simonsen indgav sin ansøgning om seniorpension, var der grønt lys fra Vesthimmerlands Kommune. Men sagen viser også, hvor absurd det nuværende førtidspensions- og fleksjobsystem kan være, lyder det fra socialrådgiver.

61-årige Finn Simonsens seneste job var på Jernstøberiet Dania i Aars, hvor han igennem 12 år løftede 15-20 ton hver dag. Her i januar har han fået tilkendt seniorpension.

Da den 61-årige Finn Simonsen fra Løgstør 13. januar modtager besked i e-Boks om, at han er tilkendt en seniorpension, kan han med stor sandsynlighed kalde sig Danmarks første seniorpensionist.

Det er nemlig ikke mere end en måned siden, at Folketinget vedtog loven om seniorpension for nedslidte, og kun 23 dage siden, at loven trådte i kraft.

- Det har givet ro på. Og jeg slipper ikke mindst for alle de mange møder på jobcenteret og alle de skiftende sagsbehandlere, siger Finn Simonsen, da Fagbladet 3F møder ham i det himmerlandske.

- Ja, man må sige, at Vesthimmerlands Kommune har handlet hurtigt. Den ros skal de have, lyder det også fra Lars Hvilsted, socialrådgiver i 3F Midtfjord, der har haft Finn Simonsens sag.

Selvom sagen har fået en lynsnar afslutning, trækker den et langsommeligt spor hen over Finn Simonsen liv den seneste tid.

- Havde Folketinget ikke vedtaget loven om seniorpension, havde Finn Simonsen sandsynligvis nu været ude i en ny, udsigtsløs praktik, vurderer Lars Hvilsted.

Sagen udstiller nemlig også, hvor absurd det nuværende fleksjob- og førtidspensionssystem kan være, påpeger Lars Hvilsted.

Nedslidende, fysisk arbejde

Finn Simonsen er fra et hjem, hvor man hurtigt bliver sendt ud at arbejde. Det sker i en alder af 13, hvor der bliver slæbt kornsække op og ned ad trapper. Senere følger jobs af samme fysiske kaliber: skraldemand, slagteriarbejder, jord- og betonarbejder. En uddannelse som matros bliver det også til.

LÆS OGSÅ: Sådan søger du seniorpension

Finn Simonsens seneste job er på Jernstøberiet Dania i Aars, hvor han igennem 12 år løfter 15-20 ton hver dag. Indtil det en dag i 2015 simpelthen gør for ondt.

- Jeg blev sygemeldt, og gennem nogle undersøgelser fik jeg konstateret slidgigt i hoften, fortæller Finn Simonsen.

Han ryger retur på jobbet i 2016, men i juni 2017 står den på den uigenkaldelig sidste arbejdsdag og en langstrakt sygemelding. Lægerne finder ud af, at Finn Simonsen har knoglesammenfald i ryggen og begyndende knogleskørhed – en sygdom, der kun kan holdes i ave, men ikke helbredes. Han kommer hurtigt i behandling.

Finn folder paphjørner

Fra august 2018 deltager Finn Simonsen i et halvårigt praktikforløb, hvor han folder paphjørner til nyproducerede vinduer. Han udviser en arbejdsevne på 12,5 timer med en effektivitet på 50 procent, konstaterer kommunen. Efter praktikken kommer hans sag for rehabiliteringsteamet 25. april 2019, hvor man skal tage stilling til det videre forløb.

Kommunen beslutter, at der er behov for et notat fra sundhedskoordinatoren i kommunen, og det kommer samme dag. Her konkluderes det, at “[Finn Simonsens] tilstand må formodes at være stationær med varige skånehensyn over for selv ganske let fysisk anstrengende arbejde, og specielt skal der ikke være tale om tunge løft. Der er ikke forslag om yderligere behandling, og jeg skønner, at sagen på det foreliggende er velbelyst.”

- 25. april 2019 har kommunen altså alt afklaret i hans sag, både i forhold til arbejdsevne og helbred. Alligevel sker der intet resten af året, konstaterer socialrådgiver Lars Hvilsted. 

Finn Simonsen får i mellemtiden ansøgt om invalidepension hos Industriens Pension, der hurtigt tilkender Finn Simonsen et engangsbeløb og en årlig pension, da de vurderer, at hans arbejdsevne er nedsat med to tredjedele.

Men kommunen hører man stadig ikke fra.

- Vi rykker et par gange, men bliver først indkaldt til et nyt møde i rehabiliteringsteamet 6. januar i år, fortæller Lars Hvilsted.

I målgruppen for ny pensionsform

Ved udgangen af 2019 er Folketingets forhandlinger om en ny seniorpension, der er målrettet nedslidte, i fuld gang. Lars Hvilsted vurderer, at Finn Simonsen vil være i målgruppen og får en ansøgning sendt afsted 3. januar - to dage efter, at reglerne er trådt i kraft.

Fra Vesthimmerlands Kommune lyder det dog, at man på mødet i rehabiliteringsteamet 6. januar ikke vil drøfte ansøgningen om seniorpension. Her vil kommunen i stedet tage stilling til, om fremtiden for Finn Simonsen hedder fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.

Konklusionen på mødet bliver, at Finn Simonsens sag skal sendes tilbage til sagsbehandlerne. Praktikforløbet med at bukke paphjørner har ikke været godt og beskrivende nok til at vurdere hans arbejdsevne.

- Det var helt i skoven. De har haft alle oplysninger i sagen siden 25. april sidste år, hvor de kom til den stik modsatte konklusion, nemlig at helbred og beskæftigelse var afklaret. Nu var det pludselig ikke godt nok otte måneder senere, og kommunen ville have ham ud i en ny praktik, hvis vi ikke have ansøgt om seniorpension, siger Lars Hvilsted.

Arbejdsevnen skal nemlig ikke afklares, når man søger seniorpension.

Færdig med kommunen

Finn Simonsen når derfor heller ikke at gå helt i panik over den nye situation. For bare syv dage efter kommer den besked i e-Boks, som gør ham til Danmarks måske første seniorpensionist.

I 3F er næstformand og den socialt politisk ansvarlige, Tina Christensen, rigtigt glad for, at det ser ud som om, at den nye seniorpension virker efter hensigten.

- Dog viser Finn Simonsens sag også med al tydelighed, at vi har brug for reelle ændringer og forbedringer af den nuværende førtidspensionsordning. Vi har skabt et system, hvor vores medlemmer bliver fastholdt i afklaring for afklaringens skyld, siger Tina Christensen.

Hun påpeger desuden, at 3F har mange medlemmer, der slet ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet til seks år før folkepensionsalderen. Det kræver den nye seniorpension, at man kan.

- Hver femte 3F’er er ikke på arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år. De vil fortsat være fanget i den uendelige afklaring, som Finn Simonsen også har været i, siger Tina Christensen. 

Et andet liv

For Finn Simonsen handler det nu om at vænne sig til en ny og anden tilværelse.

- Arbejde har hidtil været mit liv. Jeg har altid taget al det arbejde, jeg kunne. Men jeg er glad ved, at jeg ikke længere skal stå til ansvar hos jobcenteret. Jeg er færdig med at møde nye sagsbehandlere, der vil høre, hvad jeg fejler, og som ikke har læst min sag, siger han.

Også hans socialrådgiver i 3F Midtfjord er tilfreds med, hvor sagen er endt.

- Selvom langsommeligheden og ønsket om en ny praktik til Finn Simonsen udstiller problemer ved hele måden at håndtere fleksjob- og førtidspensionssystemet på, så er hans sag endt, hvor vi gerne ville have den. Jeg kan se mange muligheder ved den nye seniorpension til nedslidte 3F’ere, siger Lars Hvilsted.

Finn Simonsen er tilkendt seniorpension fra 1. februar.

Fagbladet 3F arbejder på en kommentar til sagen fra Vesthimmerlands Kommune.