Gå til hovedindhold

Kommunerne skal i første omgang administrere den nye seniorpension for nedslidte. Og allerede fra årsskiftet kan du søge. Men hvordan? Fagbladet 3F guider dig her til vejen til seniorpension.

Den nye seniorpension for nedslidte kan søges fra 1. januar 2020.
Arkiv / Sofie Mathiassen / Scanpix

Hvad er betingelserne for at søge seniorpension?

Du skal være nedslidt for at få seniorpension, men der er andre specifikke krav, der skal være opfyldt:

 • Du skal have seks år eller mindre tilbage til folkepensionsalderen.
 • Du skal have været 20-25 år på arbejdsmarkedet - med en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer.
 • Du skal være så nedslidt, at du højst kan klare 15 timers arbejde om ugen.

Hvornår kan jeg søge?

 • Du kan søge fra 1. januar ifølge de nuværende oplysninger.
 • Du kan søge om seniorpension fra seks måneder før, du opfylder alderskriteriet.

Kan kommunen henvise mig til seniorpension?

 • Nej, seniorpension er noget, du selv skal søge om.

Hvordan vurderes min arbejdsevne?

 • Arbejdsevnen skal kun vurderes ud fra det seneste job - uanset branche - du har haft.
 • Det skal altså ikke vurderes, om du kan tage “et eller andet job” over 15 timer. Der skal heller ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Hvordan søger jeg konkret?

 • Det er en god idé, hvis en læge har vurderet dine fysiske eller psykiske begrænsninger.
 • Dernæst bør du kontakte socialrådgiveren eller en faglig sagsbehandler i din 3F-afdeling, som kan hjælpe dig med at søge om seniorpension.
 • Herefter skal du søge kommunen om seniorpension. Kommunen skal afgøre sagen senest seks måneder efter, at de har modtaget din ansøgning.
 • Når kommunen har kigget på din sag, vil de enten godkende eller give dig et afslag, som du kan klage over.
 • Indledningsvist er det kommunerne, der står for at tildele seniorpension. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP dog ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension.