Gå til hovedindhold

3F har fået afslag på at få John Steffensens sag om ulovligt stop for sygedagpenge prøvet for en tredje retsinstans. Det betyder, at det offentlige helt uden omkostninger kan vejlede forkert, lyder kritikken fra 3F.

John Steffensens sag om sygedagpengestop kommer ikke til at køre ved Højesteret alligevel.
Michael Drost-Hansen

Hertil og ikke længere. Det er den besked, som Procesbevillingsnævnet har givet 3F’eren John Steffensen og hans advokat.

Nævnet har nemlig sagt nej til at få John Steffensens sag om ulovligt stop for sygedagpenge prøvet ved Højesteret. Sagen, der var for Landsretten i august sidste år, er nemlig ikke principiel, lyder begrundelsen.

Vestre Landsret afgjorde i august, at den 57-årige fleksjobber John Steffensen ikke skal have efterbetalt cirka 35.000 kroner, som Kolding Kommune ellers ulovligt har frataget ham i sygedagpenge. Hans krav på pengene var nemlig forældet efter tre år, mente landsretten. Og det samme sagde byretten i juni 2017.

Og nu får John Steffensen altså ikke lov til at få prøvet det af i Højesteret. Det ærgrer 3F:

– Vi har masser af medlemmer, der har krav på sygedagpenge, som de ikke kan få på grund af forældelsesfristen. Det er ikke i orden, siger den socialt politisk ansvarlige i 3F, Ellen K. Lykkegård.

Vi gjorde, hvad vi kunne

Også John Steffensen er skuffet:

- Jeg var jo ikke den eneste, der havde håbet på et bedre udfald, men vi har gjort, hvad vi kunne, siger han.

Den langvarige sag går tilbage til 25. juli 2011, hvor Kolding Kommune stoppede John Steffensens sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra 3. december 2010.

Det var ulovligt, da kommuner ikke har lov til at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Det slog en Højesteretsdom fra 2015 fast – hér vandt 3F sagen på vegne af en anden borger i Kolding Kommune.

Siden har landets kommuner og Ankestyrelsen genoptaget masser af sygedagpengesager, hvor der var truffet stop for sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. På den baggrund har borgere fået efterbetalt i alt mere end 30 millioner kroner.

Men i sagen med John Steffensen har Kolding Kommune hele vejen dækket sig ind under, at sagen er forældet, da det er mere end tre år siden, at kommunen senest traf afgørelse i sagen. Og det gav såvel by- som landsret kommunen medhold i.

I Kolding Kommune har man opgjort, at 117 borgere har fået frataget sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, men sagsafgørelserne ligger mere end tre år tilbage. Det er uvist, hvor mange det drejer sig om på landsplan.

Slipper afsted med at vildlede

- Men borgerne har jo på intet tidspunkt anet, at deres kommune har handlet ulovligt. Derfor har de selvsagt heller ikke kørt sager om efterbetaling tidligere. Borgerne har stolet på kommunernes og Ankestyrelsens fejlagtige rådgivning, siger Ellen K. Lykkegård.

At der nu er sagt nej til at prøve sagen ved Højesteret, betyder desværre, at det offentlige slipper igennem med at vejlede forkert, siger hun.

- Det bliver helt omkostningsfrit at vildlede, mens borgerne kommer til at betale prisen, siger Ellen K. Lykkegård.

Blandt andre John Steffensen. Han må vinke farvel til sin efterbetaling på 35.000 kroner.

- Det er trist, men lad mig sige, at det har været et lærerigt forløb, og så må jeg se at komme videre, siger John Steffensen, der stadig er i fleksjob.