Gå til hovedindhold

Kan EU sikre gode vilkår for danske arbejdere? Eller er EU er skyld i alle dårligdomme på arbejdsmarkedet? Kom med til debat mellem spidskandidater til EU-valget på søndag.

EU-kommissær Margrethe Vestager indledte debatten på Christiansborg op til EP-valget. På forreste række kandidaterne Rina Ronja Kari (N), Rasmus Norqvist (Å), Pernille Weis (C), Jeppe Kofod (S) samt 3F næstformand Tina Christensen.
Joachim Rode

Skal EU først og fremmest sørge for, at man kan arbejde, hvor man vil, og sælge sine produkter uden bøvl? Er det vigtigere at undgå social dumping og give borgerne solide, sociale sikkerhedsnet?

Hvor politikerne i Folketinget kan være enige i dette og hint, var der grundlæggende modsætninger på spil, da de danske spidskandidater mandag var samlet til debat op til Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

- Vi må ikke begrænse den frie bevægelighed, sagde Morten Løkkegaard, spidskandidat for Venstre.

 - Problemet er, at den frie bevægelighed har forrang frem for at beskytte arbejdstagerne. Der er en liberalistisk slagside, som vi skal lave om, sagde Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet.

Kæmpe overførsel af penge

Det var 3F, der stod bag arrangementet i Fællessalen på Christiansborg. Her kom politikernes bud på, hvordan EU bedst kan sikre fair vilkår for lønmodtagerne.

Et af stridspunkterne er, hvorvidt EU skal indføre en såkaldt social protokol i EU-traktaten. Den skal sikre, at det indre markeds frie bevægelighed ikke overtrumfer retten til ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Anders Vistesen (DF), Jeppe Kofod (S) og Morten Løkkegaard (V) krydser klinger til EU-debat (Joachim Rode)
Anders Vistesen (DF), Jeppe Kofod (S) og Morten Løkkegaard (V) krydser klinger til EU-debat (Joachim Rode)

Jeppe Kofod synes, at det er en glimrende idé:  

- Der skal være ret og rimelig adgang til velfærdsydelser, sagde han med henvisning til, at han synes dagpenge og andre ydelser skal “indekseres”. Det betyder, at de skal afspejle, hvor høj lønnen og leveomkostninger er i det enkelte EU-land. 

Morten Løkkegaard er overhovedet ikke spor begejstret for det forslag:

- Social protokol lugter af social union. Vi skal ikke have fælles velfærdssystemer, det vil betyde kæmpe overførsel af penge fra nord til syd, der skal vi ikke hen, lød det fra Venstre-kandidaten, der understregede, at han vil bekæmpe social dumping.

Debatten kommer i kølvandet på en periode, hvor udlændinges adgang til danske ydelser har fyldt meget.

Indtil for nylig var der således et forslag på EU-bordet om, at rumænere, bulgarere, polakker og andre EU-borgere skulle kunne modtage danske dagpenge efter kun én dag her i landet.

Lukke ræven ind i hønsehuset

Blandt tilhørerne til gårsdagens debat var lastbilchauffører Erik Emil Hansen. Han drømte sig i mange år ud af EU, fordi de østeuropæiske landes indtog har været med til at oversvømme danske veje med underbetalte, udenlandske chauffører. Men nu vil han hellere blive og kæmpe for bedre regler indefra.

Lastbilchauffør Erik Emil Hansen spurgte ind til politikernes kamp mod social dumping til EU-debatmødet (Joachim Rode)
Lastbilchauffør Erik Emil Hansen spurgte ind til politikernes kamp mod social dumping til EU-debatmødet (Joachim Rode)

Om det overhovedet giver mening at blive i EU og arbejde for bedre vilkår for arbejderne, fyldte en del i debatten.

Dansk Folkeparti har ikke den store fidus til det fælles europæiske projekt:

- Da vi lavede østudvidelsen (hvor 10 nye lande kom med i EU i 2004, red.) fik vide at vide: Bare rolig, der kommer ikke tusindvis af østeuropæere over vores grænser. Men sandheden er, at social dumping er galopperet derudaf. Det er trist, at fagbevægelsen og socialdemokraterne er så EU-begejstrede, sagde Anders Vistisen (DF), der var stand in for spidskandidat Peter Kofod.

Derfor er han også modstander af en social protokol:

- Det er ligesom at lukke ræven ind i hønsehuset: Hvis vi først lukker EU ind på løndannelse og det sociale område, så går det galt. Vi står os bedst ved at blande os uden om.

Europa eller kaos

EU-modstandere findes på både højre- og venstrefløjen. Som repræsentant fra Folkebevægelsen mod EU, er der ikke så meget tvivl om, hvor Rina Ronja Kari står i debatten:

- Det indre marked har skabt problemet: Billig arbejdskraft flytter rundt. Rigtigt mange arbejder i andre EU-lande. Ikke fordi de har lyst, men fordi det er den eneste måde, de kan finansiere deres familier, sagde hun.

Det fik eftermiddagens vel nok største EU-fan, de Radikales Morten Helveg Petersen, på banen:

- Jeg tror helt grundlæggende, at vi løfter hinanden op ved at samarbejde. Og vejen til gode løsninger går via EU, sagde Morten Helveg Petersen.

Til lejligheden havde hans kampagnefolk omdelt foldere med et farvestrålende hjerte med sloganet “Europa eller kaos”.

Rina Ronja Kari replicerede med, at hun også “gerne vil have fællesskaber”:

- Men det skal være nogle, hvor man støtter hinanden. EU har desværre et fællesskab dikteret af en finanspagt.

Roser fra Vestager

Debatten blev indledt af afgående konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der var et smut i Danmark midt i sin valgkamp for at blive den næste formand for Europa-Kommissionen.

I hendes oplæg var der roser til den danske model og kampen for fair vilkår på arbejdsmarkedet.

Et område hun tidligere har udtalt sig om i forbindelse med Fagbladet 3F’s afsløringer af slumlejren for filippinske chauffører ved Padborg.