Gå til hovedindhold

Embedsmænd i Ankestyrelsen kan nu træffe administrative afgørelser, og det giver risiko for flere fejl, advarer advokater, forsikringsbranchen og fagbevægelsen.

Lægmænd fungerer hos Ankestyrelsen næsten som domsmænd og nævninge i retssager hos de danske domstole.
Arkiv / Mads Claus Rasmussen / Ritzau/Scanpix

Hvis en 3F’er får en arbejdsskade, så kan det i fremtiden ende med, at det er en embedsmand i Ankestyrelsen, der alene træffer afgørelse i sagen. Hidtil har der været lægdommere med i alle sager, men fremover kan beslutninger om erstatninger træffes administrativt.

Den nye ordning kan i værste fald gå ud over retssikkerheden, mener fagbevægelsen, forsikringsbranchen og advokater.

En lovændring har givet mulighed for administrative afgørelser uden brug af beskikkede “domsmænd” fra for eksempel fagforbund.

- Vi frygter, at det vil føre til, at flere sager end i dag ender med en forkert afgørelse, siger advokat Karsten Høj.

Han er formand for både Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.

Fare for flere retssager

De beskikkede lægdommere er udpeget af blandt andre Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening. Ifølge Karsten Høj har de været med til at ændre en forkert praksis hos Ankestyrelsen.

- Det er formentlig 6.000-7.000 sager om året, der nu vil blive afgjort administrativt. Det vil kunne føre til, at der skal anlægges mange flere retssager ved domstolene for at få ændret en forkert opfattelse hos embedsmændene i Ankestyrelsen, siger Karsten Høj.

Ankestyrelsen fortæller, at der kun vil blive brugt administrative afgørelser, når der ikke er tvivl om, hvad udfaldet skal være. Men når sagen er påklaget til Ankestyrelsen, så har der jo netop været tvivl, påpeger Karsten Høj.

Retssikkerhed under pres

Administrative afgørelser indføres blandt andet for at lette sagsgangen og forkorte sagsbehandlingen. Det er godt, synes brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Der er ingen tvivl om, at sagsbehandlingstiden i dag i arbejdsskadesystemet opleves som lang hos de tilskadekomne og andre parter. Derfor ser vi gerne et forenklet og hurtigere system, siger chefkonsulent Astrid Breuning Sluth fra Forsikring & Pension.

- Men vi er bekymret for, at indførelsen af administrative afgørelser kan have retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Hvis parternes retssikkerhed kommer under pres, så er der grund til at passe ekstra godt på. Vi har derfor foreslået, at det alene er udvalgte jurister i Ankestyrelsen, der må træffe administrative ankeafgørelser, siger hun.

Fare for vilkårlighed

Forslaget om mulighed for administrativ afgørelse var i høring, før lovforslaget blev fremsat. Her udtrykte 3F og andre faglige organisationer bekymring.

- Der vil opstå en øget grad af vilkårlighed i afgørelserne, advarede arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen fra 3F.

Dansk Metal vurderede dengang, at det var alt for mange sager, der var lagt op til at afgøres administrativt. I dag er forbundssekretær Peter Poulsen fra Dansk Metal lidt mere tryg.

- Vi fastholder, at det er godt, at beskikkede medlemmer er med til at træffe afgørelser. Men hvis nogle sager med en forholdsvis enkel problemstilling kan afgøres hurtigt administrativt, så giver det mere tid til, at ankemøderne kan tage sig af de specielle og kontroversielle sager, siger Peter Poulsen.

Klar til at råbe op

Dansk Metal vil holde nøje øje med den nye ordning.

- Første gang der kommer en administrativ afgørelse, som er hen i vejret, så råber vi højt, garanterer Peter Poulsen.

Under høringen kom der også bekymrede bemærkninger fra blandt andre Danske Regioner og fra brancheorganisationen Danske Advokater.

- Det forekommer ikke sandsynligt, at cirka 7.000 sager årligt kan afgøres rent administrativt, fordi der ingen tvivl er om, hvad den rigtige afgørelse er. Det er Danske Advokaters erfaring, at sådan en andel af klagesagerne på arbejdsskadeområdet ikke er så oplagte, at de ikke skal undergives nævnsbehandling, skriver retschef Jeanie Sølager Bigler fra Danske Advokater.

De nye regler om administrative afgørelser trådte i kraft 1. januar 2020.