Gå til hovedindhold

3F'eren Tine Jørgensen har fået rettens ord for, at det var en arbejdsulykke, da hun brækkede sin ene ankel på vej ud for at ryge på jobbet. Sagen bør få Ankestyrelsen, der hidtil har set rygning som et privat ærinde, til at ændre praksis, mener advokat.

Ni skruer og to metalskinner skulle der til for at sætte Tine Jørgensens brækkede ankel sammen igen.
Privat

Over to år efter, at Tine Jørgensen brækkede sin ene ankel, kan hendes sag få afgørende betydning for andre rygere, der kommer ud for en ulykke på jobbet. 

Retten i Roskilde har i en dom 9. juli i år slået fast, at der var tale om en arbejdsulykke, da Tine Jørgensen på vej til et rygeområde på sin arbejdsplads gled på en isglat, usaltet vej og satte sig med hele sin vægt på sin højre ankel, så anklen brækkede indvendigt på begge sider. Med dommen er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der sammen med Ankestyrelsen havde afvist, at der var tale om en arbejdsulykke, blevet pålagt at udmåle hendes méngrad og en mulig erstatning.

- Jeg er glad for, at min ulykke er blevet anerkendt som en arbejdsskade. Men det er irriterende, at det har skullet tage så lang tid, siger Tine Jørgensen, der stadig døjer med daglige smerter.

- Det gør ondt i anklen for hvert skridt, jeg tager, og jeg kommer aldrig til at kunne løbe igen, siger hun.

Stor støtte fra arbejdsgiver

Ulykken skete 13. februar 2017 hos konfekturevirksomheden Toms Group i Ballerup, hvor Tine Jørgensen arbejder som indkøber og lagerassistent. Her afleverede hun en pakke, der skulle sendes retur, i virksomhedens postcenter og ville derefter ryge en smøg. For at ryge skulle hun gå gennem en port og stemple ud for at komme hen til nogle cykelstativer, hvor hendes arbejdsgiver havde anvist, at der måtte ryges i frokostpausen.

Så langt nåede Tine Jørgensen dog aldrig. Efter at være gået ned ad en udendørs trappe tog hun få skridt på den isglatte vej og lå pludselig med den højre fod dinglende på asfalten. En ambulance kørte hende på sygehuset, hvor der skulle ni skruer og to metalskinner til at sætte anklen sammen. Den ene skinne er senere blevet fjernet igen, da den sad så tæt på knysten, at man næsten kunne se skruerne, der holdt den på plads, stikke ud.

- Efter operationen skulle jeg holde anklen i ro i otte uger. Toms Group kom med en computer, så jeg kunne arbejde hjemmefra. Og min arbejdsgiver har virkelig været der for mig, støttet mig og været på min side hele vejen igennem, siger hun.

Rygende uenige

Samme dag som ulykken skete, blev den anmeldt til Tom Groups arbejdsmiljøorganisation af Tine Jørgensens arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. 1. marts 2017 anmeldte Toms Group sagen som en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), og Toms Group klagede ligeledes over afgørelsen, da AES afviste sagen.

AES’ afgørelse blev senere stadfæstet af Ankestyrelsen, som 3F på vegne af Tine Jørgensen så valgte at stævne. Parterne har populært sagt været rygende uenige om, hvorvidt rygere, der går ud for at tage en smøg i arbejdstiden og kommer til skade, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven eller ej.  

Socialkonsulent Kjeld Egeberg fra 3F Storkøbenhavn, hvor Tine Jørgensen er medlem, glæder sig derfor over dommen.

- Den slår fast, at du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, så længe du er på arbejdspladsen. Og det kunne lige så godt være en chauffør eller en anden medarbejder på virksomheden, der var faldet på det glatte underlag, siger Kjeld Egeberg.

Tre dommere på sagen

Normalt behandles sager i byretten kun af en dommer. I særlige tilfælde - når sagen for eksempel er principiel og kan få væsentlig betydning for andre - eller indeholder særlige omfattende og vanskelige retlige eller bevismæssige spørgsmål, kan der sættes tre dommere på en sag.

Det var tilfældet i Tine Jørgensens sag, og de tre dommere lagde blandt andet til grund, at faldulykken skete, fordi underlaget ikke var glatførebekæmpet. At Toms Group havde anvist, hvor det var tilladt at gå hen at ryge, men at Tine Jørgensen endnu ikke havde nået at flekse ud, samt at hendes færden på ulykkestidspunktet ikke var et privat ærinde, men må sidestilles med almindelig færden på arbejdspladsen i forbindelse med udførelsen af arbejdet, frokostpauser og toiletbesøg.

Principafgørelse

Tine Jørgensen er ikke den eneste ryger, der er kommet galt afsted i arbejdstiden.

I en tidligere sag gled en kvindelig medarbejder på en anden arbejdsplads på en trappe og brækkede sin ene albue, da hun var på vej ned i en gård for at ryge i en frokostpause.

Den ulykke blev i første omgang anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.), men Ankestyrelsen traf i september 2009 en principafgørelse om, at ulykken ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, da kvinden havde afbrudt sit arbejde og foretaget et privat ærinde ved at gå ned for at ryge.

LÆS ANKESTYRELSENS PRINCIPAFGØRELSE HER

Advokat: Dom bør få konsekvenser

Men dommen fra Retten i Roskilde bør føre til, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til rygere, der kommer til skade i arbejdstiden. Det mener advokat Peter Sejersen fra juridisk sekretariat i 3F, som har ført sagen for Tine Jørgensen.

- Den hidtidige praksis har været, at rygning er et privat ærinde. Nu har vi en dom, der siger, at Ankestyrelsen er alt for restriktiv, i forhold til hvornår der er tale om et privat ærinde eller ej. Det bør danne præcedens og føre til en lempelse eller ny praksis, siger Peter Sejersen.

- I den konkrete sag har arbejdsgiveren selv klaget over, at medarbejderens ulykke ikke blev anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har også erkendt, at der ikke var glatførebekæmpet på det underlag, som medlemmet skulle gå på for at komme henne til en port og stemple ud for at ryge. Det er en meget klar dom, siger han.

Vil se på praksis

Ankestyrelsen vil på baggrund af dommen i Tine Jørgensens sag se på, om der er behov for at ændre den nuværende praksis. Ankestyrelsen mener dog ikke, at Tine Jørgensens arbejdsulykke kan sammenlignes med den sag, der lå til grund for styrelsens principafgørelse i 2009. 

- De faktiske omstændigheder i de to sager om rygepauser er forskellige og understreger, at der skal foretages en konkret vurdering af hver sag. Dommen giver derfor anledning til, at vi vil se på, om vores praksis skal præciseres, oplyser Ankestyrelsen i et skriftligt svar til Fagbladet 3F.