Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Bøder for overtrædelse af asbestreglerne skal hæves, mener flere parter.

Arbejdstilsynet vil nu drøfte bøder for brud på asbestreglerne. På billedet ses en gruppe tømrere fra 3F, der forud for et samråd i Folketinget i 2022 udtrykker deres ønske om et asbestfrit Danmark.
Joachim Rode

Flere eksperter, DI og 3F ønsker højere bøder for brud på reglerne om arbejde med asbest. Og nu melder Arbejdstilsynet sig også klar til at diskutere bøderne.

Det fremgår af et skriftligt svar fra tilsynet til Fagbladet 3F.

Arbejdstilsynet oplyser, at det løbende har drøftelser med landets arbejdsmedicinske klinikker, men at bøder for asbestovertrædelser ikke har været rejst hidtil.

- Arbejdstilsynet vil sætte det på dagsordenen på det næstkommende møde med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, skriver tilsynet.

1.560 overtrædelser – 20 bøder

Meldingen kommer, efter Fagbladet 3F i sidste uge afslørede omfanget af – og størrelsen på – asbestbøder i Danmark.

Arbejdstilsynet har afgivet cirka 1.560 afgørelser om overtrædelse af asbestbekendtgørelsen i perioden fra 2016 til og med 2022. Heraf betegner tilsynet knap 200 afgørelser som “grove overtrædelser”.

Men blot i 20 sager er der udstedt bøde for overtrædelse af asbestbekendtgørelsen i den samme syvårige periode. Det viser Fagbladet 3F’s aktindsigt i Arbejdstilsynets administrative bøder, i vedtagne bødeforlæg fra landets 12 politikredse til såkaldt juridiske personer samt aktindsigt i afgørelser fra domstole.

Mener Arbejdstilsynet, at det i tilstrækkelig grad har givet administrative bøder eller indstillet til retslige tiltale for brud på asbestbekendtgørelsen i perioden fra 2016 til og med 2022?

- Som myndighed afgiver Arbejdstilsynet påbud og udsteder de bøder, der følger af lovgivningen og den praksis, der er. Påbud og straffesager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen sker på baggrund af de overtrædelser, som tilsynet konstaterer gennem iagttagelser og oplysninger, som indhentes i forbindelse med et tilsynsbesøg, skriver tilsynet til Fagbladet 3F.

Afviser kritik

Ole Carstensen, der er overlæge hos Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup, kom i sidste uge i Fagbladet 3F med en kritik af Arbejdstilsynet:

- Det er en alvorlig sag at blive udsat for asbest. Så derfor skal Arbejdstilsynet være aggressive på det her område, og det er de så ikke. Vi har på det her område gennem mange år betydeligt svigtet vores mulighed for at forebygge asbestrelaterede dødsfald, sagde han.

Arbejdstilsynet afviser kritikken.

- Vi kan ikke genkende kritikken. Arbejdstilsynet prioriterer tilsyn med asbest højt og giver administrative bøder og indstiller til retlig tiltale i overensstemmelse med retspraksis. Bødeniveauet for blandt andet asbestovertrædelser følger af forarbejderne til arbejdsmiljøloven og er fastsat i retspraksis, skriver tilsynet til Fagbladet 3F.

Fagbladet 3F’s gennemgang af de 20 bøder for overtrædelse af Arbejdstilsynets såkaldte asbestbekendtgørelse i den syvårige periode viser, at den laveste bøde er på 2.500 kroner. Den højeste er på 80.000 kroner.

8 af de 20 bøder er på 20.000 kroner, hvilket ikke er nok til at have en afskrækkende effekt på virksomheder, mener overlæge Ole Carstensen.

(Artiklen fortsætter under billedet)


Flere parter ønsker større straffe

Tidligere i år har seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse Johnni Hansen vurderet over for Fagbladet 3F, at kontrollen og sanktionerne for ikke at overholde reglerne på asbestområdet i Danmark er “latterlige”, i forhold til hvad arbejderne risikerer at blive udsat for.

Strafferammen for grove overtrædelser af reglerne i asbestbekendtgørelsen er på op til to års fængsel. Og faglærer Jan Hyldgaard Christensen, der har undervist i asbest på AMU- og EUD-uddannelser i 30 år, mener, at det er til grin, at stort set alle overtrædelser af asbestreglerne kun udløser et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. 

3F samt Nedrivning & Miljøsanering i DI ønsker også, at Folketinget indfører hårdere straffe for overtrædelse af reglerne om asbest.

Evaluering i 2024

Arbejdstilsynet oplyser, at der på baggrund af en politisk arbejdsmiljøaftale fra 2019 flere gange er sket skærpelser af bødeniveauet.

Grundbøden for materielle overtrædelser af asbestreglerne steg 1. september 2021 fra et udgangspunkt på 20.000 til 24.600 kroner.

Som en del af den politiske aftale skal bødeskærpelserne evalueres. Evalueringen er planlagt til at ske i 2024, oplyser Arbejdstilsynet.