Gå til hovedindhold

På flere tilsynsbesøg har Arbejdstilsynet konstateret, at arbejdsmiljøet på fynske gartnerier ikke lever op til kravene i loven. Gartneriernes ejer har ellers for nylig påstået, at alle opgaver er godkendt af Arbejdstilsynet. Tilsynet har dog trukket et ud af to påbud tilbage.

De ukrainske praktikanter Hennadii Bieltiukov og Kateryna Dolgova har sendt en officiel klage over Gartneriet Lundager A/S til det faglige uddannelsesudvalg for gartneri.
Heidi Lundsgaard

To fynske gartnerier har fået strakspåbud fra Arbejdstilsynet for forhold, som strider mod loven om arbejdsmiljø. Det drejer sig om virksomhederne Gartneriet Lundager A/S og Lundager A/S, der begge er ejet af Ove Lundager.

De to virksomheder har hver fået et påbud for forhold, som Arbejdstilsynet kræver, at de straks retter op på. Det fremgår af Fagbladet 3F’s aktindsigt hos Arbejdstilsynet.

For Gartneriet Lundager A/S på Fangelvej i Odense Syd drejer det sig om, at virksomheden skal have lavet et lovpligtigt eftersyn på et sandfilter, der er opstillet i et gødningsrum.

På samme måde skal virksomheden Lundager A/S på Odensevej i Broby have lavet et lovpligtigt eftersyn på en trykbeholder, der ifølge Arbejdstilsynets rapport sidst blev efterset i februar 2014.

Gartneriejer: Ikke noget større problem

I første omgang afviser gartneriejer Ove Lundager over for Fagbladet 3F, at hans to nuværende virksomheder har fået hvert et strakspåbud fra Arbejdstilsynet 8. april i år. Men senere erkender han det.

- Jeg ser det som mindre ting. To tanke, der ikke har fået kontrol, siger Ove Lundager.

Han oplyser, at hans virksomheder allerede har udbedret manglerne.

- Vi efterkommer selvfølgelig Arbejdstilsynets krav. Arbejdstilsynet har ikke noget udestående med os. Vi har et godt samarbejde og en dialog med Arbejdstilsynet, siger gartneriejeren. 

Arbejdstilsynet afviser gartneriejers påstand

Der var meget hårdt arbejde med sten, skovl og trillebør, fortæller Hennadii Bieltiukov.
Der var meget hårdt arbejde med sten, skovl og trillebør, fortæller Hennadii Bieltiukov. FOTO: Privat

De to påbud kommer i kølvandet på Fagbladet 3F’s afsløringer af, at to ukrainske praktikanter Hennadii Bieltiukov og Kateryna Dolgova i begyndelsen af april stod frem med hård kritik af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos virksomheden Lundager A/S.    

Gartneriejer Ove Lundager afviste dengang kritikken - og påstod i en e-mail til Fagbladet 3F, at “alle arbejdsopgaver er godkendt af Arbejdstilsynet.”

Kateryna Dolgova fortæller, at hun som følge af praktikforløbet har grædt i adskillige uger, haft et nervesammenbrud samt været ramt af mangel på appetit og søvn.
Kateryna Dolgova fortæller, at hun som følge af praktikforløbet har grædt i adskillige uger, haft et nervesammenbrud samt været ramt af mangel på appetit og søvn. FOTO: Privat

Gartneriejerens påstand afviser Arbejdstilsynet fuldstændig over for Fagbladet 3F.

- Arbejdstilsynet har i 2014 besøgt virksomheden, hvor der blev givet fire påbud, som der blev rettet op på, men har ikke siden besøgt virksomheden. Arbejdstilsynet godkender generelt ikke virksomheders arbejdsmiljø, skriver Morten Vestergaard, tilsynschef hos Arbejdstilsynet i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F. 

Læs også: Ukrainere om praktiktid på gartneri: Det var forfærdeligt

Gartneriejer: Vi behandler medarbejdere med respekt

Nu erkender gartneriejer Ove Lundager, at hans påstand om, at Arbejdstilsynet havde godkendt alle arbejdsopgaver, er forkert.

- Det er et øjebliksbillede, når Arbejdstilsynet er ude. Det kan godt være, at jeg skulle have formuleret det lidt anderledes, siger Ove Lundager.

Af Fagbladet 3F’s aktindsigt hos Arbejdstilsynet fremgår det, at tilsynet siden 1. januar 2014 har været på tilsynsbesøg én gang på hver af hans tre virksomheder. Ved alle tre besøg har Arbejdstilsynet fundet lovbrud. Tilsynet har givet i alt seks påbud eller strakspåbud om, at der skulle rettes op på forhold, som stred imod arbejdsmiljølovgivningen.

Men de hen ved 70 ansatte hos Ove Lundager arbejder på nogle af landets bedste arbejdspladser inden for gartneribranchen, mener gartneriejeren selv.

- Vi har en af de absolut bedste gartneriarbejdspladser her. Vi gør tingene ordentligt. Vi er et ordentligt gartneri, og vi behandler vores medarbejdere med respekt, siger Ove Lundager.     

Læs også: Flere praktikanter står frem med hård kritik af fynsk gartneri

Har klaget over gartneriet

I forbindelse med kritikken fra de to ukrainske praktikanter skrev Ove Lundager i en e-mail til Fagbladet 3F, at gartneriet har uddannet mange elever og praktikanter. Og at det var første gang, at gartneriets ledelse oplevede, at der var nogle medarbejdere, som ikke synes om arbejdspladsen.  

Ukrainerne Olha Ovakimian og Serhii Serafym er utilfredse med deres praktikophold hos gartneriet Lundager.
Ukrainerne Olha Ovakimian og Serhii Serafym er utilfredse med deres praktikophold hos gartneriet Lundager. FOTO: Privat

Men få dage senere stod yderligere otte ukrainere frem med kraftig kritik af arbejdsforholdene hos Ove Lundagers gartnerier. Ukrainerne var praktikanter på hans tre virksomheder inden for perioden fra marts 2017 og til marts 2019. Adskillige af dem stoppede selv eller blev fyret, inden deres etårige praktikophold var udløbet.  

2 af de 10 ukrainske praktikanter har klaget til det faglige uddannelsesudvalg for gartneri over det fysiske og psykiske arbejdsmiljø under deres praktikophold hos Lundager A/S. De to ukrainere mener, at virksomheden skal fratages godkendelsen til at uddanne praktikanter og elever.

Ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger har Ove Lundagers tre virksomheder siden 2016 haft i alt 24 udenlandske praktikanter samt et ukendt antal udenlandske og danske elever.

Gartneriejer Ove Lundager har efter Fagbladet 3F’s interview med ham og artiklens offentliggørelse gjort Fagbladet 3F opmærksom på, Arbejdstilsynet har trukket et af de to påbud tilbage. 

Det bekræfter tilsynschef Morten Vestergaard fra Arbejdstilsynet fredag eftermiddag over for Fagbladet 3F:

“Det er korrekt, at Arbejdstilsynet gav Gartneriet Lundager A/S et strakspåbud. Det drejer sig om eftersyn af et sandfilter i trykbærende udstyr. Den tilsynsførende spurgte Arbejdstilsynets eksperter på området, der kunne fortælle, at der ikke var tale om trykbærende udstyr alligevel. Derfor er strakspåbuddet efterfølgende blevet trukket tilbage.

Strakpåbuddet om manglende lovpligtigt eftersyn på en trykbeholder givet til virksomheden Lundager A/S er stadig gældende”.