Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Et nyt lovforslag lægger op til, at virksomheder kan få bøder, hvis de bryder reglerne i en kommende ordning om autorisation ved asbestarbejde.

Medarbejdere skal fremover gennemgå asbestuddannelsen, hvis de skal udføre asbestarbejde, som kræver autorisation.
Kasper Løftgaard

Færre mennesker skal udsættes for livsfarligt asbeststøv i Danmark.

Derfor besluttede et enigt folketing i marts 2023, at der skal indføres en ordning om autorisation for virksomheder, der udfører asbestarbejde i Danmark. Og nu er et lovforslag om ordningen blevet offentliggjort.

Forslaget lægger op til, at en overtrædelse af kravet om autorisation som udgangspunkt skal medføre en bøde på mindst 30.000 kroner.

Samtidig skal det koste en virksomhed mellem 20.000 og 30.000 kroner i bøde, hvis den for eksempel reklamerer med, at den kan udføre nedrivning af asbest – uden at have den nødvendige autorisation.

“Beskæftigelsesministeriet finder, at kravet om autorisation bør gælde for virksomheder, uanset om de har ansatte eller ej, og at privatpersoner ikke vil skulle kunne udføre autorisationskrævende asbestarbejde”, står der i lovforslaget.

Ind- og udvendigt arbejde bliver sidestillet

Som reglerne er nu, gælder der ikke et krav om autorisation af virksomheder, der udfører asbestarbejde, hvilket betyder, at alle kan udføre asbestarbejde.

Med lovforslaget bliver der nu lagt op til, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen.

Fremover skal alle medarbejdere have gennemført den eksisterende asbestuddannelse, hvis de skal udføre asbestarbejde, som kræver autorisation.

Dermed skal der i fremtiden være krav om uddannelse ved både indvendig og udvendig nedrivning af asbest – og ikke som nu kun ved nedrivning indenfor – har Arbejdstilsynet foreslået.

3F er tilfreds

Tilsynets forslag har fået støtte fra en arbejdsgruppe blandt arbejdsmarkedets parter på området, erfarer Fagbladet 3F fra flere kilder.

3F har i arbejdsgruppen været repræsenteret ved Flemming Hansen, der er arbejdsmiljøkonsulent i 3F’s Byggegruppe. Han glæder sig over, at udvendigt asbestarbejde endelig bliver sidestillet med indvendigt.

- Vi har længe kæmpet for, at der kommer en autorisationsordning, og er glade for, at den er på vej. Vi er tilfredse med aftalen om ordningens indhold og forventer, at den vil højne sikkerheden for dem, der arbejder med asbest, siger Flemming Hansen.

Fagbladet 3F har tidligere afsløret, at flere end tre ud af fire af de grove brud på reglerne sker ved udendørs arbejde med asbest – et materiale, der hvert år dræber over 300 mennesker i Danmark. 

Virksomheder skal have en fagligt ansvarlig

Arbejdstilsynet har foreslået en ordning om autorisation på asbestområdet med inspiration fra den autorisationsordning, som allerede gælder for virksomheder på kloakområdet. Det er Sikkerhedsstyrelsen, som administrerer ordningen på kloakområdet, og som er udset til at skulle gøre det samme på asbestområdet.

Arbejdstilsynet lægger op til, at det meste nedrivningsarbejde – for eksempel nedrivning af tage, gulve og vægge – bliver omfattet af autorisationsordningen. Kortvarigt arbejde med at tage enkelte bølgeplader eller få stykker indpakket materiale med asbest ned skal dog ikke kræve autorisation, lyder forslaget fra tilsynet.

Arbejdstilsynet inviterede i august Arbejdsmiljørådet til en drøftelse af forslaget om den kommende autorisationsordning på asbestområdet. Rådet nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Arbejdsmarkedets parter har holdt tre møder og har ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger i slutningen af oktober sendt en fælles udtalelse, der støtter Arbejdstilsynets forslag til den nye ordning.

- Forslaget indebærer også, at virksomhederne for fremtiden skal have en fagligt ansvarlig på asbestområdet. Og at virksomhederne skal indføre et ledelsessystem, der skal kontrollere, at alle regler bliver overholdt. Og de dele er vi også tilfredse med, siger arbejdsmiljøkonsulent i 3F’s Byggegruppe Flemming Hansen.

Uenige om straf

FH og DA er dog ikke enige om alt, når det gælder kravene til virksomheder, der vil have en autorisation til at kunne udføre asbestarbejde.

Ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger har Arbejdstilsynet spillet ud med, at det skal være en betingelse for at få autorisation, at virksomheden inden for de seneste tre år ikke er straffet for brud på regler om asbest.

FH ønsker dog strammere regler, så virksomheder ikke må være straffet for overtrædelse af kræftbekendtgørelsen i relation til nedrivning.

Omvendt mener DA, at reglerne om tidligere straf alene skal gælde straffesager om asbest, og at overtrædelser af disse regler kun skal have virkning i forhold til virksomhedernes autorisation, efter at ordningen er trådt i kraft.

Folketinget har tidligere planlagt, at den nye ordning om autorisation skal træde i kraft 1. januar 2025.