Gå til hovedindhold

Ledige fik brev fra jobcenter i Gladsaxe, som opfordrede dem til at tage job til "lavere" løn. Nu beklager kommunen ordlyden: Vi opfordrer ikke til underbetaling.

”Formålet med dagpengereformen er, at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde, - også i kortere tid og til en eventuelt lavere løn”.

Sådan skrev Jobcentret i Gladsaxe i et brev til ledige dagpengemodtagere dagen før juleaften. Og det faldt flere medlemmer i 3F København for brystet.

De undrede sig nemlig over formuleringen om ”en eventuelt lavere løn” – og henvendte sig til a-kassen, hvor Søren Becher, a-kasseleder i 3F København, delte medlemmernes undren.

- Jeg forstår faktisk ikke, hvad lavere løn har at gøre med de nye regler for fleksibel genoptjening. Jobcentrene har pligt til at sikre, at borgerne aktiveres og formidles arbejde med ordnede forhold. For mig at se står den pligt i modstrid med jobcentrets brev om, at det er attraktivt at tage arbejde til en lavere løn, siger Søren Becher og fortsætter:

- Hvad menes der med ”lavere løn”? Lavere end overenskomsten?

- Brevet kan læses, som om ledige nu skal gå ud og underbyde andre for at få forlænget deres dagpenge. Det kan jo ikke være rigtigt, mener han.

Går ikke ind for underbetaling

Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Gladsaxe Kommune, Flemming Holst (Ø), kan godt forstå, hvis medlemmer af 3F undrer sig over sætningen om lavere løn - og hvad den lavere løn har at gøre med optjening af dagpenge.

- Jeg vil dog understrege, at det ikke er fordi Jobcenter Gladsaxe er gået ind i en kampagne for underbetaling. Når jobcentret selv formidler job – hvad enten det er løntilskuds-, deltids-, vikar eller ordinære fuldtidsjob, skal det altid være på overenskomstlignende vilkår. Altså hvad der er normalt på området, siger Flemming Holst.

Også Katrine Birk, beskæftigelseschef i kommunen, pointerer, at det ikke var hensigten at skabe usikkerhed om formuleringen “lavere løn”. 

- Vi beklager, hvis brevet har skabt undren. Vores hensigt var alene at informere de ledige om intentionen med de nye regler. Formuleringen er en objektiv og uredigeret gengivelse af bemærkningerne til lovteksten, siger Katrine Birk.

Citat fra tidligere minister

Formuleringen om ”til en eventuelt lavere løn” er ikke noget jobcentret selv har fundet på. Den er hentet fra en hjemmeside i STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

STAR vil ikke kommentere, men henviser til en udtalelse fra daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, som talte om et dagpengesystem, ”der gør det mere attraktivt at tage et arbejde – også i kort tid og til lavere løn”. Jørn Neergaard er ikke længere minister.

Søren Becher er uenig med den tidligere minister:

- Dagpengereformen skal ikke misbruges til social dumping gennem løntryk, siger Søren Becher, der dog godt vil kvittere for, at kommunen beklager formuleringen.

Her er brevet fra kommunen
Her er brevet fra kommunen