Gå til hovedindhold

ORDNINGER STOPPER: Tusinder af ledige er de senere år blevet reddet af midlertidige ordninger, når de har mistet dagpengene. Men i 2017 er de midlertidige ordninger væk, og eksperter frygter, at 10.000 flere vil stå uden job og indkomst.

Sidste år røg 17.000 ledige ud af dagpengesystemet, og mange blev sikret en fortsat forsørgelse via arbejdsmarkedsydelse. Næste år er de midlertidige ydelser væk, og det vil gå ud over ledige, der ikke har haft løntimer, så de kan forlænge deres dagpengep

Hidtil er tusinder af ledige blevet reddet af midlertidige ordninger, når de er røget ud af dagpengesystemet. Men næste år er der ikke flere midlertidige ordninger. Til gengæld træder den ny dagpengereform i kraft. Den betyder, at lønarbejde i dagpengeperioden kan veksles til flere dagpenge.

- Det sandsynlige scenarie vil blive, at mange vil stå uden forsørgelse og få revet deres forsørgelsesgrundlag væk, fordi de ikke vil være berettiget til kontanthjælp. Det betyder formentlig, at flere kommer til at leve i fattigdom. Mange af dem har været væk fra arbejdsmarkedet så længe, at det er svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet, med mindre der kommer et stort opsving i beskæftigelsen, der får næsten alle med, siger professor fra RUC, Bent Greve.
 

Samvirke-direktør: Der kommer et dyk

Sidste år røg godt 17.000 ledige ud af dagpengesystemet, fordi de havde fået dagpenge i to år. Seks måneder efter levede hver fjerde af dem i stedet af arbejdsmarkedsydelse. Tidligere var det den midlertidige ordning ”uddannelsesydelse”, der sikrede, at mange fortsat fik en indtægt, og i år har der været en ”kontantydelse”.

Men i løbet af i år, er arbejdsmarkedsydelsen blevet udfaset, og i løbet af første halvår af 2017 udløber de sidste kontantydelser.

Til gengæld vil mange kunne få dagpenge i længere tid end i dag. Har man for eksempel haft en måneds arbejde i ledighedsperioden, vil man kunne få to måneders ekstra dagpenge.

Verner Sand Kirk, direktør i a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, vurderer, at i de første måneder af 2017 vil der ske et stort dyk i antallet af personer, der mister dagpengene, fordi mange vil kunne få en vis forlængelse af dagpengeperioden efter de nye regler, på grund af optjente løntimer.

- Men derefter begynder de også at falde ud. Og en betydelig del af dem vil stå uden nogen hjælp, fordi mange ikke vil kunne få kontanthjælp, siger han.
 

10.000 uden dagpenge bliver "ny normal"

Ifølge Verner Sand Kirk skønnes det, at cirka 13.000 vil falde ud af dagpengesystemet i år.

- Næste år er vores skøn, at cirka 10.000 vil falde ud. Der vil være et stop i starten af året, men det er en engangseffekt. Derefter vil tallet stige igen, siger han.

Men er ledige stillet værre eller bedre med de regler, der kommer i 2017?

- Har man haft arbejde i ledighedsperioden, er man ikke ringere stillet, for så kan man kan forlænge sin dagpengeperiode med op til et år. Men der vil være mange, som ikke har optjent løntimer, og for dem vil det være en væsentlig forringelse, mener Verner Sand Kirk.

Verner Sand Kirk mener, at det ”nye normal” bliver, at cirka 10.000 ledige hvert år mister dagpengene om året, med mindre beskæftigelsessituationen bliver væsentlig bedre.

Professor Bent Greve fra RUC:

- At stramme det økonomiske grundlag for folk får ikke flere i job. Det er den generelle økonomiske samfundsudvikling og vækst i beskæftigelsen, der er afgørende for, om folk kommer i arbejde, siger han.