Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Stærkt problematisk, at den statslige anklagemyndighed ikke vil føre en retssag om menneskehandel i den såkaldte Holbæk-sag, hvor pakistanske bygningsarbejdere har fået en lav løn. Det mener arbejdernes bistandsadvokat, der nu har klaget over afgørelsen.

Den pakistanske bygningsarbejder Shabbir Hussain tjente ned til 2.000 kroner om måneden i løn, da han byggede boliger i blandt andet Holbæk.
Privat

Den statslige anklagemyndighed har besluttet at droppe sigtelserne for menneskehandel imod arbejdsgiverne i den såkaldte Holbæk-sag, hvor pakistanske bygningsarbejdere tjente ned til 2.000 kroner om måneden.

Den beslutning er bistandsadvokaten for to af pakistanerne i sagen utilfreds med. Og han har nu klaget til Statsadvokaten i København over anklagemyndighedens afgørelse.

- Jeg finder det stærkt problematisk, at anklagemyndigheden ikke mener, at der er grundlag for at rejse tiltale for menneskehandel i denne sag. Enten er anklagemyndighedens vurdering forkert, eller også bør bestemmelsen i straffeloven om menneskehandel laves om, siger advokat hos Sirius Advokater Marc Malmbak Stounberg og fortsætter:

- Jeg håber og forventer, at statsadvokaten vil omgøre afgørelsen om ikke at rejse tiltale for menneskehandel.

Løn langt under det aftalte

De pakistanske bygningsarbejdere og brødre Basharat Hussain og Shabbir Hussain arbejdede blandt andet med at bygge boliger i Holbæk inden for perioden fra 1. juli 2017 til og med juli 2018.  

De var lovet henholdsvis 35.000 og 33.333 kroner om måneden i løn, viser deres ansættelseskontrakter med firmaet DK Builders ApS fra Mørkøv på Nordvestsjælland. Disse lønninger var nok til, at pakistanerne kunne bo og arbejde lovligt i Danmark efter reglerne i den såkaldte beløbsordning.

Men ofte modtog de to 3F’ere en betaling, der svarer til blot omkring 2.000-4.000 kroner om måneden.

En tredje pakistaner i sagen, Yasir Dawood, har oplyst til Fagbladet 3F, at han slet ikke har fået egentlig løn for sit arbejde gennem fire måneder på byggeprojektet i Holbæk.

Center mod Menneskehandel har i sommeren 2018 vurderet, at de tre pakistanere har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Fik ikke løn på sin bankkonto

Men anklagemyndigheden, som fører sager på vegne af det danske samfund, mener ikke, at det ved en domstol kan bevises, at de hidtil sigtede er skyldige i menneskehandel til tvangsarbejde ifølge straffeloven.

Ifølge straffelovens paragraf 262a om menneskehandel kan en bagmand straffes med op til 10 års fængsel for udnyttelse af en anden person til blandt andet tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold. Det kræver, at bagmanden rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der har været anvendt:

 1. ulovlig tvang
 2. frihedsberøvelse
 3. trusler
 4. retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse
 5. eller anden utilbørlig fremgangsmåde 

Selvom det skulle kunne bevises, at der har været brugt nogle af disse magtmidler over for pakistanerne, er der alligevel ikke det tilstrækkelige bevis for, at det er sket med fortsæt til at udnytte bygningsarbejderne “ved tvangsarbejde eller slaverilignende forhold”, vurderer anklagemyndigheden.

I afgørelsen lægger anklagemyndigheden vægt på, at pakistanerne i et vist omfang har fået løn, selvom pengene ikke gik ind på deres egen konto. Myndigheden lægger også vægt på, at bygningsarbejderne har haft adgang til en bil samt nøgle til deres bolig, der var knyttet til en af bagmændene bag byggeprojektet i Holbæk, og at pakistanerne har haft en mobiltelefon og internet.

Ingen kommentarer

Bistandsadvokat Marc Malmbak Stounberg er ikke enig i anklagemyndighedens vurdering. Han mener, at bagmændene særligt har udnyttet en vildfarelse og udvist en utilbørlig fremgangsmåde. Samt at anklagemyndighedens fortolkning af straffelovens paragraf om menneskehandel er alt for “indskrænket”.

“Menneskehandel er en grov forbrydelse og et vigtigt samfundsmæssigt problem, og anklagemyndigheden bør derfor ikke være tilbageholdende med at rejse disse sager. Det har næppe været hensigten med bestemmelsen om menneskehandel, at den ikke skulle kunne finde anvendelse i en sag som denne,” skriver Marc Malmbak Stounberg i klagen til statsadvokaten.  

Bistandsadvokaten skriver også, at det er bemærkelsesværdigt, at anklagemyndigheden tilsyneladende ikke har overvejet at rejse tiltale efter straffelovens paragraf om åger, hvilket er økonomisk udnyttelse.   

Fagbladet 3F har stillet en række spørgsmål til Midt- og Vestsjællands Politi og bedt om politikredsens kommentarer til sagen. En medarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politis presseafdeling skriver i en e-mail til Fagbladet 3F, at hun har vendt forespørgslen med anklagemyndigheden, og at de ikke ønsker at kommentere på en verserende straffesag og en klagesag.

Ifølge sagens anklageskrift har anklagemyndigheden alene rejst tiltale imod en forhenværende ejer af og direktør for Dk Builders ApS for brud på udlændingeloven. Byggebossen har ifølge anklageskriftet beskæftiget sagens tre pakistanske statsborgere i strid med de betingelser, der lå til grund for deres opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Anklagemyndigheden kræver, at byggebossen bliver idømt en bøde, hvis størrelse ikke er nævnt i anklageskriftet.

Læs også: Eksperter: Lav loven om menneskehandel om

Anbefalinger på vej

Der har været ført tre retssager om menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark. I alle tre sager er de tiltalte blevet frifundet for denne hovedanklage. Sagerne handler om økonomisk udnyttelse af ghanesiske fiskere og rumænske rengøringsmedarbejdere, som samtidig har været ind­logeret i chefens fiskekutter, kælder eller garage.

- Som lovgivningen mod menneskehandel er i dag, er det meget vanskeligt at få bagmændene dømt, og det betyder desværre, at bagmændene kan fortsætte med at tjene penge på at udnytte andre menneskers nød, siger bistandsadvokat Marc Malmbak Stounberg.

I februar 2021 viste en rundspørge lavet af Fagbladet 3F, at et bredt flertal i Folketinget vil ændre straffeloven, så der bliver større mulighed for at dømme bagmænd for menneskehandel til tvangsarbejde.

Tilbage i oktober 2019 nedsatte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) en arbejdsgruppe, som har til formål at komme med forslag til, hvordan Danmark kan forbedre indsatsen mod menneskehandel. Ifølge ministeren skal arbejdsgruppen komme med dens anbefalinger denne sommer.