Gå til hovedindhold

Handicappet offer modtager efter klage endelig erstatning for alvorlig arbejdsulykke med høstmaskine. Forsikringsselskab mente, han havde arbejdet uforsvarligt.

Den alvorlige arbejdsulykke skete i forbindelse med høstarbejde, og Arbejdsskadestyrelsen sagde efter kort tid, at manden kunne få erstatning fra arbejdsgiverens forsikring for 60 procent mén.

Forsikringsselskaber kan nægte at betale erstatning, hvis en person har opført sig groft uagtsomt. Men der skal rigtig meget til. Det viser en ny afgørelse.

En ulykkesramt får nu omsider erstatning efter en alvorlig arbejdsulykke. Han fik højre hånd revet af i en maskine. En del af underarmen måtte bagefter amputeres.

- Du har handlet groft uagtsomt ved at stikke hånden ind i maskinen, sagde If Skadeforsikring og afviste at udbetale penge fra mandens egen ulykkesforsikring.

Men den går ikke, siger nu Ankenævnet for Forsikring. Forsikringsselskabet har ikke bevist, at han har opført sig groft uansvarligt.

Ulykke – ulykkesforsikringen betaler erstatning, hvis du kommer til skade.

Sådan skete ulykken

Ulykken skete på en mark. Manden kørte med en høstmaskine.

Noget græs og jord satte sig fast. Det ville han fjerne.

Han stoppede maskinen og stak hånden ind. Noget af græsset blev løsnet. Men da han startede igen, sad der stadig græs i klemme.

Han slukkede maskinen på ny og ville fjerne resten. Pludselig skete ulykken.

Fritidsulykkesforsikring – 3F

Han troede, at maskinen stod stille, fortalte han på skadestuen

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte straks den mistede hånd som en arbejdsulykke. Hans mén blev fastsat til 60 procent.

Reglerne for en privat ulykkesforsikring er anderledes. If Skadeforsikring mente, at manden grundigt skulle have sikret sig, at maskinens skæredele var stoppet, inden han fjernede græs og jord.

Efter ulykken kom manden på sygehus. Skadestuen skrev i sin journal, at den ulykkesramte fortalte, han troede ”maskinen stod stille”. Det er noget af det, som ankenævnet lægger vægt på.

Find den rigtige ulykkesforsikring til prisen

TEMAERSe alle