Gå til hovedindhold

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) sætter et godt samarbejde på prøve, når hun kritiserer a-kassernes kontrol af lediges rådighed. Det mener 3F København: Her har stikprøver ikke vist fejl fra a-kassens side.

"Borgmesterens udtalelser faldt i et interview, der drejede sig om akademikere," lyder svaret fra forvaltningen i dag.
Arkiv / Niels Ahlmann Olesen / Ritzau/Scanpix

Kommunerne skal overtage a-kassernes kontrol af, om ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det mener Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). I mediet nb-nyt.dk siger hun blandt andet, at “a-kasserne ikke sanktionerer så ofte, som jobcentrene kunne ønske sig,” og at a-kasserne ikke følger op på jobcentrenes indberetninger.

Altså at a-kasserne ikke gør deres arbejde godt nok.

Udtalelserne har fået a-kasseleder i 3F København Søren Becher op i det røde felt. For ifølge Søren Becher er de faktiske forhold næsten omvendt af det, borgmesteren gav udtryk for.

Ifølge Søren Becher har 3F København - landets største 3F-afdeling - et løbende og godt samarbejde med kommunen:

- Sammen med kommunens folk har vi allerede drøftet spørgsmålet om vores kontrol med de lediges rådighed og sammen gennemgået en række sager. Konklusionen er, at a-kassens afgørelser var korrekte, siger han.

Peger mod kommunen selv

Ifølge Søren Becher peger pilen snarere mod kommunen selv:

- Jobcenteret har ikke fremlagt dokumentation for, at vi har begået en eneste fejl, selvom vi har en udtrykkelig aftale om at fremlægge konkrete eksempler. Tværtimod har ledelsen i Jobcenter København erkendt, at de havde interne problemer med at få deres kollegaer til at indberette korrekt. Derfor er det aftalt, at de skulle uddannes, før vi igen kunne mødes om det fremtidige samarbejde om rådighed, fortæller Søren Becher fra a-kassen.

- Vi har et godt samarbejde. Men med sine udtalelser sætter borgmesteren samarbejdet på en alvorlig prøve, mener han.

A-kassen og formand i 3F-afdelingen John Ekebjerg-Jakobsen har nu inviteret borgmester Lonning-Skovgaard til et møde om sagen.

- Vi vil gerne have konkretiseret kritikken og drøfte det fremtidige samarbejde, siger Søren Becher.

“Drejer sig om akademikere”

Fagbladet 3F har bedt forvaltningen be- eller afkræfte a-kasselederens udlægning. Vi har stillet en række spørgsmål, blandt andet om det er korrekt, at der er gennemgået en række sager uden at finde fejl fra a-kassens side. 

I et skriftligt svar fra beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns kommune lyder det:

- Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har et godt og løbende samarbejde med alle a-kasser for at få ledige københavnere i job eller uddannelse. Borgmesterens udtalelser faldt i et interview, der drejede sig om akademikere og dermed også om forholdet til de fire a-kasser, som optager netop akademikere. Jobcenter Københavns medarbejdere bliver løbende opkvalificeret for at sikre så høj en kvalitet i opgavebehandlingen som muligt.

I den oprindelige artikel fra 27. januar, som kan ses her, nævnes ikke, at borgmesterens kritik alene gælder akademikernes a-kasser.

Politisk ønske?

I AKA - Akademikernes A-kasse - er administrerende direktør Villy Dyhr noget forundret over, at pilen peger mod hans a-kasse:

- Vi overholder alle regler om rådighedsvurdering, hvilket følges op af STAR. Så vi lever helt op til reglerne, siger han.

STAR er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der kontrollerer a-kasserne.

Borgmester Lonning-Skovgaard har i øvrigt tidligere været ude med kontroversielle udtalelser, blandt andet da hun kaldte nyuddannede akademikere for dovne.