Gå til hovedindhold
Flertal i Folketinget vil stemme ny skarp taxalovgivning igennem, der forhindrer løndumping og dårlige vilkår for chauffører.
FOTO: Arkiv / Colourbox

Flertal i Folketinget vil stemme ny skarp taxalovgivning igennem, der forhindrer løndumping og dårlige vilkår for chauffører.

Det skal være slut med, at taxichauffører kan presses til lange arbejdsdage og lav løn uden overtidsbetaling. Vognmænd, der underbyder hinanden med dumpingpriser, skal bremses, og der skal gøres op med dårlige arbejdsforhold i taxibranchen.

Ny taxilov, der forventes vedtaget om få dage, skærer igennem al usikkerhed med en skærpet paragraf om, at gældende kollektiv landsdækkende overenskomst skal overholdes, hvis man vil drive vognmandsvirksomhed. Gør man ikke det, kan myndighederne trække tilladelserne til at drive vognmandsvirksomhed tilbage.

- Den nye taxilov er selvfølgelig til stor gavn for alle de vognmænd, der har ordnede forhold, der nu kan se frem til at konkurrere på lige vilkår. Det er slut med tvivlsomme vognmænds urealistisk lave bud om kørsel for trafikselskaberne, som betyder unfair konkurrence og underbetaling af chaufførerne, siger forhandlingssekretær i 3F’s Transportgruppe Allan Andersen og fortsætter:

- Men den nye lov er jo først og fremmest et kæmpe løft for mange chauffører, der får ordnede forhold, bliver hævet i løn og ikke længere skal finde sig i alt for lange arbejdsdage uden overtidsbetaling, siger han.

Højesteret rystede branchen

Usikkerheden i branchen, som blandt andet ramte chaufførerne på deres løn, opstod i februar 2015. Højesteret afsagde en dom, der rokkede ved dansk lovgivning og dens krav til vognmænd om, at de skal kunne dokumentere, at de betaler en løn til chauffører, der følger niveauet i overenskomsterne på arbejdsmarkedet.

Dommerne i Højesteret rystede taxiområdet, fordi de fastslog, at en overenskomst kan defineres som en aftale, der er indgået mellem en arbejdsgiver og mindst to ansatte. For eksempel en meget ringe aftale, der er indgået ved et køkkenbord en sen nattetime mellem en vognmand og to af hans chauffører, som så ville gælde resten af firmaets chauffører.

Før dommen var praksis på området, at en overenskomst var en aftale indgået mellem de toneangivende fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på arbejdsmarkedet. 

Det er paragraf 10 i den nye taxilov, som nu gør hele forskellen. Paragraffen fastslår, at gældende kollektiv overenskomst skal overholdes, hvis man vil drive vognmandsvirksomhed. Gør vognmanden ikke det, kan myndighederne trække tilladelserne til at drive virksomhed tilbage.

DF tungen på vægtskålen

Det var først i sidste øjeblik under taxilovens andenbehandling i Folketinget i dag, at der tegnede sig et flertal for paragraf 10. Det skete, da Dansk Folkeparti ændrede holdning og støttede Enhedslistens ændringsforslag, der sikrer, at gældende kollektiv overenskomst skal overholdes.

- Stor ros til Dansk Folkeparti for deres vilje til at medvirke til at skabe ordnede forhold i taxibranchen. Og stor ros til Enhedslisten og Socialdemokraterne, som har kæmpet hårdt og vedholdende for at skabe ordnede forhold. Det er solidt politisk håndværk, siger Allan Andersen. 

Transportordfører hos Enhedslisten Henning Hyllested har svært ved at få armene ned.

- Det er et kæmpe gennembrud i forhold til at skabe ordnede forhold i en branche, der på flere områder er præget af Wild West lignende forhold. Jeg er meget tilfreds med, at der i sidste øjeblik var flertal for vores ændringsforslag, siger Henning Hyllested.

Lovforslaget tredjebehandles og ventes vedtaget om få dage.