Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

En 3F’er blev udsat for en voldsom arbejdsulykke for mere end to år siden på en gård. Nu er arbejdsgiveren blevet idømt en bøde som følge af ulykken.

21. juli 2021 skete en alvorlig arbejdsulykke med en 3F'er i en svinestald i Kjellerup i Midtjylland.
Arbejdstilsynets tilsynsrapport

En midtjysk landmand har krævet at blive frifundet for en alvorlig arbejdsulykke som følge af giftig svovlbrintegas i sin svinestald, men er i stedet blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for en grov overtrædelse af loven om arbejdsmiljø.

Desuden skal arbejdsgiveren betale sagens omkostninger samt 23.000 kroner i erstatning til den ene af to ukrainske medarbejdere, der kom til skade ved ulykken.

Det viser en dom fra Retten i Viborg, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i. 

Byretten har afgjort, at arbejdet i svinestalden ikke var planlagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, at der ikke blev givet “fornøden instruktion” i udførelsen af arbejdet, og at der heller ikke blev ført et tilstrækkeligt tilsyn med arbejdet.

“Henset til svovlbrintens skadevirkninger er der tale om en grov overtrædelse. Herefter, og da der tillige er tale om alvorlig personskade, fastsættes straffen i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand til en bøde på 120.000 kroner,” skriver Retten i Viborg.

Gylle løb over

Arbejdsulykken skete om eftermiddagen 21. juli 2021. Her var en dengang nyansat, 25-årig ukrainsk medarbejder i gang med at rense en luftkanal langs kummer, der samlede gylle op under grisene i stalden.

Der var løbet gylle over fra de cirka 40 centimeter dybe gyllekummer til luftkanalen, viser Arbejdstilsynets rapport om arbejdsulykken, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Den ukrainske fodermester forklarede i retten, at det var fjerde gang i løbet af hans to måneders ansættelse, at han skulle rense luftkanalen. Og at han tidligere havde fået at vide, at kanalen var blevet renset gennem ti år, og at der ikke skete noget ved at gøre det.

Fodermesteren tog en gummidragt og en papirmaske på og gik via en lem ned i anlægget under gulvet i svinestalden. Her lagde han sig på et rullebræt for at rense den cirka 20 meter lange luftkanal med en højtryksrenser.  

Nede i luftkanalen besvimede han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Den midtjyske svineproducent har en bedrift med seks ansatte og 750 søer, hvilken svarer til en gennemsnitlig svineproduktion i Danmark.
Den midtjyske svineproducent har en bedrift med seks ansatte og 750 søer, hvilken svarer til en gennemsnitlig svineproduktion i Danmark. FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

I koma

Derefter kravlede en dengang 38-årig, ukrainsk driftsleder ned i kanalen for at redde sin kollega op.

Landmand Anton Boilesen fra Kjellerup forklarede i retten, at han hørte om situationen fra en tredje ukrainsk medarbejder på gården. Derefter ringede landmanden 112 og løb over i maskinhuset for at finde noget reb, som de kunne bruge til at hive de to medarbejdere i luftkanalen ud med, oplyste landmanden i retten.

Da arbejdsgiveren nåede over i stalden, var ambulancen ankommet, og de to mænd var kommet op fra kanalen.

Begge medarbejdere blev fløjet med redningshelikopter fra Midtjylland til Rigshospitalet i København.

Hårdest medtaget var den 25-årige fodermester, som kom i et trykkammer på Rigshospitalet og var i koma i tre uger.

Efter arbejdsulykken meldte fodermesteren sig ind i 3F.

Helt uden for skiven

I luftkanalen brugte ingen af de to ukrainske medarbejdere såkaldt friskluftforsynet åndedrætsværn, hvor man får tilført atmosfærisk luft, så man kan se bort fra iltniveauet i rummet.

Landmand Anton Boilesen forklarede i retten, at det ikke er kutyme, at man bruger åndedrætsværn eller lignende ved arbejde med gylle. Og at der ikke var friskluftsudstyr til rådighed.

Men når en medarbejder går ned i selve luftkanalen for at rense den, skulle der være anvendt åndedrætsværn, forklarede en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet i retten – og henviste til branchevejledningen “Sikkerhed ved arbejde med gylle”.

Ifølge den tilsynsførende var det “helt uden for skiven” at bruge en papirmaske, fordi den slet ikke havde nogen effekt i situationen.

Den tilsynsførende forklarede også, at der også burde have været en sikkerhedsline med et taljetræk på den ansatte, der kravlede ned i luftkanalen. Og så burde der have stået en kollega, der som vagtperson overværede hele arbejdsprocessen.

Ingen kommentarer

Landmand Anton Boilesen forklarede i byretten, at den dengang 38-årige ukrainske driftsleder skulle oplære de ansatte og holde øje med, at de udførte arbejdet rigtigt.

Ifølge dombogen vurderede landmanden i retten, at driftslederen via sit arbejde for ham i cirka ti år havde fået viden om faren ved svovlbrinte.

Men en ekspert i svinerådgivning, der havde været tilknyttet landmandens svineproduktion, forklarede i retten, at hverken svineavleren eller han selv havde forklaret medarbejderne om risikoen ved at arbejde med gylle.

Retten i Viborg dømte landmanden til at betale driftslederen en erstatning på 23.000 kroner på grund af ukrainerens skader i forbindelse med arbejdsulykken.

Anton Boilesen oplyser til Fagbladet 3F, at han ingen kommentarer har til dommen, og at han endnu ikke har besluttet, om han vil anke den.