Gå til hovedindhold

Føler du dig ensom? Har du søvnproblemer? Overraskelsen er stor, da 59-årige Hanne Hansen bliver præsenteret for over 80 skriftlige spørgsmål af kommunen. Mange, de i forvejen kender svarene på. Andre, der er helt ligegyldige i forhold til hendes sag på vej hen mod et fleksjob.

- Det var som om, at de tvivlede på, at jeg havde været udsat for en ulykke, og at jeg har smerter, fortæller Hanne Hansen om de mange spørgsmål.
Foto: Privat

Har du nuværende eller tidligere misbrugsproblemer? Hvor god en relation har du til din leder på jobbet? Føler du dig ensom? Hvor stærke er dine gennemsnitlige smerter? Har du søvnproblemer?

Sådanne spørgsmål - over 80 - bliver den 59-årige rengøringsassistent Hanne Hansen præsenteret for af et ekstern firma, Come-Back, tilbage i maj måned.

Hanne Hansen er på det tidspunkt netop begyndt i et praktikforløb i et plejecenter med henblik på et fleksjob senere hen.

Tilbage i 2015 har hun pådraget sig alvorlige brud på ryggen, da hun falder ned ad en trappe, så hun har i dag behov for massive skånehensyn i sit arbejde.

Faaborg-Midtfyn Kommune har behandlet hendes sag ganske efter bogen, og det kommer derfor voldsomt bag på Hanne Hansen, at kommunen - med det eksterne firma som afsender - pludselig præsenterer hende for de mange spørgsmål. Spørgeskemaet præsenteres som et “screeningsværktøj”, og det hedder officielt Inducas.

- Jeg forstod slet ikke alt det her. Nogle af spørgsmålene kendte kommunen i forvejen svarene på. Andre var helt mærkelige. Hvad skulle jeg skrive, og hvad ville det have af konsekvenser? Jeg følte mig helt ødelagt over at skulle besvare dem. Det var som om, at de tvivlede på, at jeg havde været udsat for en ulykke, og at jeg har smerter, fortæller Hanne Hansen.

Spørgsmål om sygemelding

Da Hanne Hansen får tilsendt spørgsmålene elektronisk, kontakter hun straks socialrådgiver Helle Secher i 3F Odense GOPS. De bruger omkring to timer sammen og får svarene sendt afsted.

Mange af spørgsmålene kredser om Hanne Hansens sygdom. Hun har været sygemeldt siden 2017, da hendes ryg på det tidspunkt giver helt op over for rengøringsarbejdet på Odense Universitetshospital.

Men alle oplysninger omkring ulykken, smerterne og behandlingen har kommunen allerede i forvejen. Derfor er det ude af proportioner at udsende et spørgeskema, som kommunen i forvejen har de fleste svar på, pointerer Helle Secher.

- Oveni var der en række spørgsmål, som er helt ligegyldige i forhold til Hannes sag. Hvis kommunen manglede enkelte informationer, kunne de havde spurgt ind til dét. At udsende så mange standardiserede spørgsmål skaber kun tvivl og usikkerhed hos personer, der i forvejen står i en sårbar situation.

Efter udfyldelsen af spørgeskemaet blev Hanne Hansen indkaldt til et kort møde i slutningen af maj med sin kommunale sagsbehandler og en repræsentant for Come-Back. De gennemgik i hast Inducas-skemaet, og så var mødet slut.

Spørgeskemaet er et supplement

Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke kommentere den konkrete sag. Men kommunen oplyser, at man i 2017 tilkøbte screeningsværktøjet Inducas som et supplement til den normale sagsoplysning, når kommunen følger op på sygedagpengesager.

- Formålet var at kvalificere grundlaget for vores indsatser yderligere med henblik på at understøtte, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, udtaler Inger Thorø Pedersen, afdelingsleder i Job & Udvikling i Arbejdsmarked, i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F.

Spørgeskemaet har både været benyttet over for borgere på forlænget sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb. Hovedsageligt i foråret og sommeren 2018, oplyser kommunen - på samme tid, hvor Hanne Hansen altså modtager sit spørgeskema.

Vi bruger det ikke mere

På sygedagpengeområdet har screeningsværktøjet primært haft til formål at få en ny vurdering i sagen - en såkaldt second opinion - og er blevet sendt til mellem 20 og 25 borgere. På jobafklaring har screeningsværktøjet primært været anvendt til sagsgennemgang, og spørgeskemaet er sendt til cirka 10-15 borgere. Men det er slut nu, oplyser kommunen.

- Det er vores erfaring på nuværende tidspunkt, at screeningsværktøjet generelt ikke har tilført væsentligt nyt, men primært bekræftet os i de tiltag, vi allerede havde igangsat. Det er derfor besluttet ikke fremadrettet at anvende Inducas screeningsværktøj, siger Inger Thorø Pedersen fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Klage sendt afsted til Ombudsmanden

Selvom borgere i Faaborg-Midtfyn ikke længere vil blive præsenteret for skemaet, har 3F på vegne af Hanne Hansen klaget til Ombudsmanden over den lange række af spørgsmål. Klagen henholder sig til forvaltningslovens § 32 og dataforordningen GDPR.

§ 32 siger, at en offentlig forvaltning ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er relevante for sagen. GDPR handler om, hvordan man beskytter borgeres personlige data.

Hanne Hansen er fortsat i praktikforløbet på plejecentret. Her rigger hun an til morgenmad og hjælper med at servere brød, smør og ost for de ældre. Et skånefuldt arbejde hun er rigtig glad for, og som hun inderligt håber ender ud i et fleksjob.

Og hvad er der kommet ud af de mange spørgsmål?

- Jeg har aldrig fået oplyst, hvad de har brugt svarene til. Der har aldrig været nogle opfølgende samtaler, og der har ikke været nogen afslutning, siger Hanne Hansen.