Gå til hovedindhold

Mand, der ville på forældreorlov, vinder sag i Ligebehandlingsnævnet, efter at han blev fyret uden en god grund. Forsker kalder sagen vigtig.

Virksomheden, hvis navn ikke er oplyst i sagen fra Ligebehandlingsnævnet, mente, at manden ikke var dygtig nok til sit job. Den forklaring var dog ikke god nok ifølge Ligebehandlingsnævnet. 
Arkiv / Ida Guldbæk Arentsen / billedbureauet Ritzau Scanpix

Et ønske om 32 ugers forældreorlov og en fyreseddel to uger efter udløser nu erstatning fra Ligebehandlingsnævnet.

Manden, der arbejdede som distributionsafløser, tog efter fyringen kontakt til sin fagforening, der undrede sig over fyresedlen. Der stod nemlig ikke, hvorfor manden blev afskediget. De klagede derfor til virksomheden.

Virksomheden, hvis navn ikke er oplyst i sagen fra nævnet, mente, at manden ikke var dygtig nok til sit job. Den forklaring var dog ikke god nok ifølge Ligebehandlingsnævnet. 

Nævnet bad virksomheden dokumentere, at afskedigelsen ikke havde noget med ønsket om forældreorlov at gøre. Det kunne virksomheden ikke, og manden fik derfor medhold i sagen samt en godtgørelse på 175.000 kroner.

Nævnet fandt ønsket om orlov og fyringen påfaldende og skriver i deres afgørelse: ’Nævnet har herved lagt vægt på den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem fremsættelsen af kravet om at holde forældreorlov og afskedigelsen’.

Sagen er et godt eksempel på, at barsel stadig kan være et problem for virksomhederne, mener Karen Sjørup, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.

- For en mindre arbejdsgiver kan det være et stort problem – men sådan er det. Vi skal være glade for dem, der får børn i samfundet, siger hun.

- Det er jo selvfølgelig stadig surt for den mand, der bliver fyret, uanset hvor stor erstatningen er.

Børn kan gøre arbejdslivet risikabelt 

Ifølge Karen Sjørup udgør dét at få børn en risiko for forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. 

- Vi kender det alt for godt med kvinder, der bliver fyret lige inden deres barsel, siger hun.

Derfor mener hun, at den her sag er vigtig.

- Det sætter jo en standard, så arbejdsgiver er klar over, at det faktisk er sådan i vore dage, siger hun.