Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Gang på gang klager forsikringsselskaber over afgørelser i sager, hvor folk er kommet til skade på deres arbejde. Det sker for at slippe billigere, mener eksperter.

- Jeg kom alvorligt til skade og må leve med skader og smerter resten af mit liv. Codan kan ikke være bekendt at trække min sag i langdrag og indirekte anklage mig for at lyve, siger den 55-årige procesoperatør og 3F'er Flemming Salomonsen.
Michael Drost Hansen

Bliver du ramt af en alvorlig arbejdsskade på jobbet, risikerer du ikke blot at skulle kæmpe med smerter og genoptræning. Du kan også sagtens ende i en årelang kamp for at få erstatning for skaden. For forsikringsselskaber klager i stadig større grad over afgørelser i sager om arbejdsulykker.

Siden 2018 er antallet af sager, hvor forsikringsselskaber anker i en sag om en arbejdsulykke, steget med mere end 50 procent til 4.214 sager. Det viser en opgørelse fra slutningen af november 2021, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har lavet for Fagbladet 3F.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en institution, hvis vigtigste opgave er at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven.

Flere af de førende advokater på området kan sagtens genkende udviklingen med flere klagesager fra forsikringsselskaberne. Henrik Juel Halberg, der er advokat og partner i Advokatfirmaet Bjørst i København, pointerer, at forsikringsselskaber har oprustet “voldsomt” de senere år.

- Forsikringsselskabernes mål er at reducere deres udbetalinger af erstatninger. De forsøger at finde beviser på, at folk snyder dem, at folk simulerer skader eller har løjet om, hvor slemt de har det. I sidste ende kan det måske føre til, at den skadelidte må betale en erstatning tilbage, siger han.

Ekspert: Forsøger at spare penge

Advokaten vurderer, at stigningen gælder både forsikringsselskabers klager over afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som kan ankes til Ankestyrelsen, samt Ankestyrelsens afgørelser, som selskaberne går til domstolene med.

Den vurdering deler Marianne Fruensgaard, som er jurist og ejerpartner hos det nordjyske advokatfirma Hjulmandkaptain.

– Vi kan se en væsentlig stigning i sager, hvor forsikringsselskaberne stævner Ankestyrelsen. Det må jo være, fordi Retslægerådet er en tilpas uvis faktor til, at der er noget at hente ved at stævne, siger Marianne Fruensgaard og henviser til rådets lægevidenskabelige skøn i arbejdsskadesager.

Advokat Karsten Høj, som er partner hos Elmer Advokater i København samt formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret, peger på, at forsikringsselskaber klager i et “relativt stort antal sager”.

- Det sker i særlig grad i sager, hvor det handler om mange penge, som i sager om erstatninger for tab af erhvervsevne. Det er nok stadig i højeste grad de skadelidte, der klager for at få en højere erstatning. Men forskellen på antallet af klager fra de skadelidte og forsikringsselskaberne bliver mindre og mindre, siger Karsten Høj og fortsætter:

- Det skyldes, at forsikringsselskaberne forsøger at spare penge. Det er der ingen tvivl om. Det skal også ses i lyset af, at forsikringsselskaberne har oprustet internt i deres behandling af sager. For 10 år siden skulle der noget helt ekstraordinært til, for at et selskab klagede over en afgørelse fra myndighederne.

Landets fem største selskaber inden for arbejdsskadeforsikring, Topdanmark, Tryg, Codan, Gjensidige Forsikring og Alm. Brand, oplyser til Fagbladet 3F, at de ikke har tal på deres egne anker de seneste fem år.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Antallet af anker fra forsikringsselskaber i arbejdsskadesager er steget med over 50 procent på få år.
Antallet af anker fra forsikringsselskaber i arbejdsskadesager er steget med over 50 procent på få år.

3F: Langvarige sager kan være et mareridt

3F er blandt de fagforbund, som fører mange sager for medlemmer, der har været udsat for en alvorlig arbejdsskade. Fagforbundet forventer, at forsikringsselskaberne behandler sagerne så hurtigt som muligt.

- Det er ikke et problem for et forsikringsselskab at køre en sag i otte år, men for skadelidte er det et langvarigt mareridt, siger Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F.

3F fører lige nu blandt andet en sag for den 55-årige procesoperatør og 3F’er Flemming Salomonsen, der brækkede begge sine håndled i en arbejdsulykke i februar 2018. Hans sag mod forsikringsselskabet Codan er endnu ikke afsluttet.

- Jeg lever på bankens nåde. De hjælper mig med at beholde huset, men i en begrænset periode. Banken kan ikke blive ved med at låne mig penge, siger Flemming Salomonsen.

Codan oplyser til Fagbladet 3F, at forsikringsselskabet ikke kommenterer på enkeltsager. 

De 11 3F-afdelinger i Danmark, der behandler flest sager for medlemmer med arbejdsskader, oplever også, at der er sket en stigning i antallet af klagesager fra forsikringsselskaberne i de senere år.

Flere sagsbehandlere i 3F-afdelingerne mener, at selskaberne bevidst prøver at forhale sager med grundløse klager.

- Vi har over længere tid oplevet, at forsikringsselskaberne anker nærmest alt, siger Jette Larsen, arbejdsskadesagsbehandler hos 3F Aalborg.

- Forsikringsselskaberne prøver bevidst at forhale sager med grundløse anker og klager, siger Maiken Jæger, arbejdsskadesagsbehandler hos 3F Viborg.

Læs også: Codan endevender Flemmings liv for at undgå erstatning

Professor: Dårlig behandling er værre end ulykke

Professor i klinisk psykologi Ask Elklit påpeger, at når forsikringsselskaber i en sag pludselig stiller masser af spørgsmål, der virker urimelige, og trækker afgørelser i langdrag, overskygger det selve ulykken.

- Det er uhyggeligt og tankevækkende, at det er selskabernes dårlige behandling af folk, der over tid er den store psykiske belastning, siger Ask Elklit, der også er forsker og leder på Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, SDU.

Han henviser til en analyse fra SDU af borgere i Kolding-forstaden Seest, der et års tid efter den voldsomme fyrværkeriulykke i 2004 var mere belastet af at slås med forsikringsselskaberne end af selve ulykken.

Afviser kritik

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension skyldes det stigende antal ankesager fra forsikringsselskaber delvist, at der er sket en lovændring fra 1. januar 2020, som gør, at der skal anerkendes flere arbejdsskader.

- Når der sker en lovændring, er der større tendens til, at man vil se, hvor grænserne går, og hvordan fortolkningen af loven skal være. Og så hører vi fra forsikringsselskaberne, at kvaliteten i afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring halter lidt særligt efter institutionens udflytning, siger underdirektør Karina Ransby.

Kritikken bliver afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, AES:

- Vi måler løbende på vores kvalitet i afgørelserne, og der er ikke noget, der tyder på, at vores afgørelser er af dårligere kvalitet end tidligere. Det bekræftes også af Ankestyrelsens tal. Andelen af afgørelser, hvor AES får medhold i Ankestyrelsen, ligger nemlig stabilt mellem 72 og 75 procent. Vi mener derfor ikke, at Forsikring & Pension har ret i deres kritik af kvaliteten, siger kundecenterdirektør i AES Lisbet Dyerberg.

Underdirektør hos Forsikring & Pension Karina Ransby er uenig i 3F-afdelingers vurdering af, at forsikringsselskaber bevidst prøver at forhale sager og anker afgørelser uden grund.

- Jeg har meget svært ved at tro det. Vi oplever, at selskaberne i højere og højere grad hjælper med at få skadelidte tilbage på arbejde, hvilket er en gevinst for alle parter. Og vi ved, at det er en tidlig indsats, der skal til. At forhale en sag vil have den stik modsatte effekt, siger hun.

Stor styrkeforskel

Advokat Karsten Høj peger på, at der kan være betydelig styrkeforskel mellem forsikringsselskaberne og de mennesker, der er kommet til skade på deres arbejde.

- Har du en stærk fagforening til at hjælpe dig, kan du komme meget længere. Hvis du står uden en fagforening i ryggen, så er du ret prisgivet. Så er det virkelig et ulige styrkeforhold, der er imellem et forsikringsselskab og skadelidte, siger han.

Advokat Henrik Juel Halberg mener, at de tilskadekomnes organisationer må svare igen og opruste, ligesom forsikringsselskaberne har gjort.