Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

I Folketinget er der stor opbakning til regeringens lovforslag om at give udenlandske praktikanter på det grønne område mulighed for at klage over deres praktikværter i Danmark.

- Vi bakker op om en aftale, som arbejdsmarkedets parter har indgået, skriver udlændingeordfører for Venstre, Mads Fuglede, i en e-mail til Fagbladet 3F.
Philip Davali / Ritzau Scanpix

Udenlandske landbrugspraktikanter kan efter alt at dømme se frem til at få styrket deres retsstilling i Danmark. For der tegner sig et bredt flertal i Folketinget for regeringens nye lovforslag om, at praktikanter på danske gårde og gartnerier skal kunne klage over deres praktikvært og få klagen behandlet.

Det viser en rundspørge, som Fagbladet 3F har lavet til politiske partier i Folketinget.

- Vi bakker op om en aftale, som arbejdsmarkedets parter har indgået, skriver udlændingeordfører for Venstre, Mads Fuglede, i en e-mail til Fagbladet 3F.

Udgangspunkt i trepartsaftale

Regeringens lovforslag kommer efter, at Fagbladet 3F i sommeren 2021 afslørede, at udenlandske praktikanter i Danmark har en ringere retsstilling end danske elever inden for landbrug og gartneri.

For de udenlandske praktikanter kan på nuværende tidspunkt – i modsætning til danske elever – ikke få behandlet sager hos Det faglige udvalg under Jordbrugets Uddannelser. Eller hos Tvistighedsnævnet, der har til opgave at afgøre sager om uenigheder mellem elever på en erhvervsuddannelse og deres praktikværter. 

Men nu foreslår regeringen, at udlændingeloven bliver ændret, således at en tvist mellem en udenlandsk praktikant og vedkommendes praktikvært i Danmark skal kunne blive behandlet af det faglige udvalg. Og hvis parterne ikke kan nå frem til et forlig med hjælp fra udvalget, skal sagen kunne sendes videre til Tvistighedsnævnet.

Regeringens lovforslag tager udgangspunkt i en trepartsaftale, som regeringen i oktober 2021 indgik med arbejdsmarkedets parter på området, fagforbundet 3F, arbejdsgiverforeningen GLS-A og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

SF: Nødvendig ændring

Fagbladet 3F’s afsløringer fik SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge til indkalde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd i Folketinget om sagen.

På samrådet i september 2021 fremførte Karsten Hønge, at der er et hul i lovgivningen, og at der er tale om en grov forskelsbehandling, der “smager af racisme”, mellem udenlandske praktikanter og danske elever på det grønne område.  

SF vil stemme for regeringens nye lovforslag, oplyser han.

- Det er en helt nødvendig ændring, som jeg også tidligere har argumenteret for. Denne ændring vil ikke i sig selv rette op på skævhederne, men kan blive et instrument. Der er jo fortsat asymmetri i magtforholdet mellem arbejdsgiver og praktikant. Det kræver stort mod at stå op mod arbejdsgiveren i et fremmed land. Men ændringen er en hjælp. Det vil sandsynligvis også skærpe både arbejdsgiverorganisationernes og fagforeningernes fokus på området, skriver Karsten Hønge i en SMS til Fagbladet 3F.

Alternativet vil også stemme for lovforslaget, som det ser ud nu, oplyser beskæftigelsesordfører, Torsten Gejl.

- Det er et tiltag i den rigtige retning, som styrker praktikantens retsstilling. Vi ønsker ikke middelalderlige arbejdsforhold, hvor udenlandsk arbejdskraft udnyttes. Om det så er nok, er mere tvivlsomt, for hvis det er praktikanter fra tredjelande, vil en klage nogle gange have så store konsekvenser, at en praktikant vælger at bide smerten i sig og undlade at klage, skriver han i en SMS til Fagbladet 3F. 

Forslag: Kontrolsystemet skal ændres

Ingen har et overblik over omfanget af arbejdsgiveres snyd med betaling af løn til udenlandske praktikanter på det grønne område.

Men Fagbladet 3F kender til 28 sager siden 2008, hvor 3F har skaffet én eller flere udlændinge en efterbetaling fra deres arbejdsgiver i Danmark. Efterbetalingen i de 28 sager er i alt på knap to millioner kroner.

Som en del af lovforslaget foreslår regeringen nu, at kontrollen med praktikantområdet bliver ændret.

Hidtil har arbejdsmarkedets parter stået for kontrollen ude på de enkelte gårde og gartnerier – og der er blevet gennemført i alt godt 90 tilsynsbesøg i 2021.

Men fremover skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, stå for kontrollen på de enkelte landbrug og gartnerier, foreslår regeringen. Frem til nu har hovedparten af SIRI’s kontrol bestået i at sammenkøre registre for blandt andet at se, om de udenlandske praktikanter har fået den overenskomstmæssige løn, de skal have.

Læs også: Se sagerne: Praktikanter udsat for lønsnyd og farligt arbejdsmiljø

Ø: Det skal handle om uddannelse

Enhedslisten vil også stemme for regeringens lovforslag, oplyser arbejdsmarkedsordfører, Jette Gotlieb. Hun ser en klageret for praktikanterne som en meget vigtig forbedring. Og så mener hun, at en lovændring kan forbedre kontrollen med praktikantordningen.

- Vi tror, at man kan få bedre styr på kontrollen, så det faktisk kommer til at handle om uddannelse, hvilket er vigtigt. For ellers er det bare billig arbejdskraft, og det skal praktikanterne ikke lægge krop til. Myndighederne er nødt til at tage på uanmeldte besøg for at se på forholdene på gårdene og gartnerierne, men jeg tror, at den væsentligste kontrol stadig vil ligge hos 3F, siger Jette Gotlieb til Fagbladet 3F.

Hun peger på, at en vigtig del af SIRI’s kontrol fremover skal være at sikre, at virksomhederne ikke kan hente udenlandske praktikanter, hvis der samtidig er mangel på lærepladser til unge her i landet.   

Et tredje element i regeringens lovforslag er et krav til virksomhederne om, at de for fremtiden for at få en udenlandsk praktikant skal have ansat eller forsøgt at ansætte elever og lærlinge, hvis der er en “væsentlig mangel” på lærepladser i deres specifikke branche.

DF ikke afklaret

Om lovforslaget skriver beskæftigelsesordfører hos Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, i en SMS til Fagbladet 3F:

- Jeg kan ikke sige noget om det, da vi ikke har set forslaget og ikke har talt om det i gruppen.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer til regeringens lovforslag fra Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Regeringen forventer, at lovforslaget kommer til afstemning i Folketinget inden sommerferien i år.