Gå til hovedindhold

Flere og flere danskere får foretaget ydelser og tjenester, som går en stor bue uden om skattevæsenet. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden.

Der blev arbejdet sort for omkring 12 milliarder kroner mere i 2017 end i 2016.

Sort arbejde florerer i stigende grad på det danske arbejdsmarked.

Sådan lyder en af konklusionerne i en analyse fra Rockwool Fonden, der har haft til formål at kortlægge danskernes forhold til sort arbejde for 2017. 

Fra 2016 til 2017 er omfanget af sort arbejde steget fra 1,6 procent til 2,2 procent - målt i forhold til befolkningens BNP. Det svarer til, at der blev arbejdet sort for omkring 12 milliarder kroner mere i 2017 og dermed brydes en årelang faldende tendens på området. 

Og det er der en særlig grund til, fortæller Peer Ebbesen, der er forsker ved Rockwool Fondens forskningsenhed.

- At omfanget af sort arbejde stiger skyldes ikke, at flere begynder at arbejde sort. Faktisk er stigningen et resultat af, at de mennesker, der arbejder ‘uden regning’, er begyndt at lægge flere timer i deres sorte arbejde, siger han.

I analysen fremgår det, at dem, der arbejder sort, gennemsnitligt brugte omkring to timer om ugen på måneskinsarbejde i 2016. I 2017 var gennemsnittet steget til to timer og 44 minutter om ugen.  

Stigende efterspørgsel

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et repræsentativt udsnit af befolkningen på 1.405 svarpersoner, der er mellem 18 og 66 år. Her er de blevet spurgt om, hvorvidt de har udført sort arbejde samt omfanget af det.

Ifølge Peer Ebbesen kan en af forklaringerne bag stigningen også være, at Danmark netop nu befinder sig i en økonomisk højkonjunktur. 

- Lige nu har vi gode tider rent økonomisk. Det kan vi også se, for et stigende antal lejere og boligejere får foretaget reparationer og forbedringer af deres boliger. Og der må vi så antage, at flere og flere af disse aktiviteter omgår skattevæsenet, fortæller han.

3F: Bøderne er for små

Hos 3F kalder man udviklingen både problematisk og trist. 

- Selvom færre arbejder sort, så er omfanget desværre stigende. Risikoen ved at blive knaldet er minimal og bøderne for små. Det kan derfor også være et udtryk for, at sort arbejde er blevet en del af nogle virksomheders forretningsmodel, der udnytter den stigende økonomiske utryghed, som særligt vedrører det voksende antal borgere, der hverken er beskæftiget eller modtager offentlige ydelser, fortæller forbundssekretær Henning Overgaard, der undrer sig over, at analysen ikke har kigget på gruppen af borgere, der falder uden for det offentlige system. 

Tal fra Danmarks statistik viser, at antallet af personer, som hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller modtager offentlig forsørgelse, er steget med 24.708 fra 2008 til 2016.

- Der er altså en stor andel af personer uden noget sikkerhedsnet, som har fået taget brødet ud af munden som følge af stramninger af blandet andet dagpenge- og kontanthjælpsreglerne. Derfor befinder de sig også i en sårbar situation, hvor sort arbejde muligvis bliver et plaster på såret, siger Henning Overgaard.