Gå til hovedindhold

Byggeformand ser gode takter i industriens gennembrudsforlig, men forudser hårde sværdslag om bedre løn til de lavest betalte bygningsarbejdere.

Der var stor opbakning til 3F Byggegruppens forhandlere, da de i december var til indledende møde hos Dansk Byggeri.
Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Med weekendens forlig på industriområdet er det nu byggeriets tur til at tage hul på overenskomstforhandlingerne.

Industriens såkaldte gennembrudsforlig har skabt en økonomisk ramme, som byggeriets forhandlere nu skal forsøge at omdanne til højere lønninger og et bedre arbejdsliv for rundt regnet 80.000 ansatte i byggesektoren.

I dag, onsdag, vil formanden og næstformanden for 3F Byggegruppen, Claus von Elling og Palle Bisgaard, sætte sig ved bordet hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

- Vi åbner forhandlingerne med et kort møde hos Dansk Byggeri, hvor vi sammen aftaler de kommende forhandlingsmøder. Og så har vi inviteret vores forhandlingsudvalg ind i 3F på fredag, hvor vi vil gennemgå industriens protokollater og diskutere, hvordan de kan oversættes til Byggegruppens overenskomster, siger Claus von Elling.

Gode takter

3F Byggegruppens forhandlingsudvalg tæller 75 repræsentanter for de lokale 3F-afdelinger og en række landsbrancheklubber, forhandlingssekretærer fra forbundshuset og tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne.

Claus von Elling ser gode takter i industriens forlig, som han nu skal bruge som reference under forhandlingerne med byggeriets arbejdsgivere.

- Det gælder blandt andet bedre vilkår for lærlinge, løn under sygdom og et løft på fritvalgskontoen, siger byggeformanden.

Forhandlingerne på byggeområdet er dog også blevet udråbt til at blive det sværeste slag under OK20, og det er især overenskomsternes mindsteløn, der er i fokus.

Kræver højere mindsteløn

- Vi går til bordet med et krav om, at der skal gøres noget effektivt for at bekæmpe social dumping. Vi har peget på, at et solidarisk løft af bunden kunne være en vej at gå, siger Claus von Elling.

I dag er den overenskomstbestemte mindsteløn for en bygningsarbejder på knap 127 kroner i timen, men det er langt under den reelle gennemsnitsløn i den danske byggebranche.

- Overenskomstens minimumstakst har aldrig været tænkt som den løn, nye medarbejdere skal indplaceres på. Det er en bund, som man bygger på og forhandler ud fra ude i lokalområderne. Der er ingen danske håndværkere, der går til så lav en løn. Det er udelukkende useriøse arbejdsgivere, som ser en fidus i at aflønne udenlandsk arbejdskraft med minimallønnen, og det skaber et lønpres og en skævvridning, som vi ikke kan leve med, siger Claus von Elling og fortsætter:

- Men det store sværdslag bliver jo at få Dansk Byggeri med på vores krav, så vi kan få en god og stabil aftale til vores medlemmer.

Afviser

Dansk Byggeri, der repræsenterer arbejdsgiverne i byggebranchen, er dog afvisende på forhånd.

- Vi har svært ved at se, at det er social dumping, fordi folk får den laveste løn i overenskomsten. Vi bryder os ikke om social dumping, men vi mener, at vi i overenskomsterne har de redskaber, der skal til for at imødegå det, har Peter Stenholm, direktør i Dansk Byggeri, tidligere udtalt til Fagbladet 3F.

Bedre arbejdsmiljø og værn mod social dumping

Foruden 3F Byggegruppen, der blandt andet organiserer murere, tømrere, beton- og stilladsarbejdere, skal også elektrikerne i El-Forbundet, malerne i Malerforbundet og blikkenslagerne i Blik & Rør have fornyet deres overenskomster.

3F Byggegruppen har 57.000 medlemmer og har op til overenskomstforhandlingerne lavet en stor undersøgelse, hvor medlemmerne vægter kampen mod social dumping meget højt.

Social dumping er det næstvigtigste emne at tage fat på for bygningsarbejderne, mens det vigtigste er arbejdsmiljø og nedslidning, viser medlemsundersøgelsen.

Det er Claus von Elling og Palle Bisgaard, der er de gennemgående forhandlere for lønmodtagerne i byggeriet, og arbejdsgiverne repræsenteres ved de to direktører Lars Storr-Hansen og Peter Stenholm fra Dansk Byggeri.