Gå til hovedindhold

Mens mænd i 2008 havde 51 procent mere i pensionsopsparing end kvinder, er forskellen faldet til 37 procent i 2017, viser tal fra MP Pension.

- Kvinderne mindsker forskellen i opsparingen i forhold til mændene, men de halter stadig bagefter, siger markedschef i MP Pension Kenneth Petersen.
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Når arbejdslivet slutter, og pensionen starter, har kvinder typisk langt færre penge at betale regninger og forsøde tilværelsen med. Sådan er det stadig, men forskellen mindskes.

I MP Pension for de højtuddannede er forskellen på kønnenes pensionsopsparing faldet med 14 procentpoint fra 2008 til 2017.

I 2008 havde mænd i MP Pension en gennemsnitlig pensionsopsparing på 833.010 kroner, hvilket var 51 procent højere end kvindernes opsparing.

I 2017 var kvinders og mænds gennemsnitlige opsparing i MP Pension henholdsvis 720.113 kroner og 987.479 kroner, hvilket svarer til en forskel på 37 procent.

- Kvinderne mindsker forskellen i opsparingen i forhold til mændene, men de halter stadig bagefter, siger markedschef i MP Pension, Kenneth Petersen.

At kvinderne haler ind på mændenes pensionsopsparing i MP Pension, skyldes ifølge ham blandt andet bedre ligestilling mellem de højtuddannede medlemmer. Flere mænd tager del i barsel og deltid.

- Desuden har flere kvinder øget fokus på at spare mere op til pension - også under deltid, siger Kenneth Petersen.

Udviklingen i MP Pension er et godt billede på den generelle udvikling i pensionerne for danskerne.

For hvor mænd i 2008 i gennemsnit fik 56 procent mere i pensionsudbetaling end kvinder, er forskellen i 2017 faldet til 44 procent. Det viser en særkørsel, som Forsikring & Pension har foretaget for Magisterbladet.

- Forskellen i udbetalingerne afspejler forholdene på arbejdsmarkedet. Kvinder har typisk lavere løn gennem arbejdslivet og flere fraværsperioder på grund af barsel med videre, og når mænd og kvinder indbetaler samme andel af lønnen til pension, ender kvinder også med at få en lavere pensionsudbetaling end mænd, siger Katrine Søe, konsulent i Forsikring & Pension.

For både mænd og kvinder gælder det, at jo højere uddannelse, desto mere i pensionsudbetaling.

Personer med en lang videregående uddannelse får således 2,5-3 gange så meget udbetalt i pension, som en faglært eller en person med kort videregående uddannelse gør.

- Selvom kvinders pensionsudbetalinger og -formue i gennemsnit stadig er langt mindre end mændenes, så kan kvinderne dog trøste sig med, at de typisk har glæde af pensionsudbetalingerne i flere år end mænd på grund af den længere levetid for kvinder, forklarer Katrine Søe.

Pensionsgabet mellem kønnene er dog stadig stort. At mænd stadig får så meget mere i pension end kvinder, skyldes i høj grad strukturer i vores samfund, forklarer formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

- Det er afgørende at få ændret de samfundsstrukturer, som fortsat betyder, at kvinder får lavere løn, lavere pensionsindbetalinger og dermed også lavere pensionsudbetalinger. Her tænker jeg på øremærket barsel, men også pensionsindbetalinger under barselsorlov og så videre, siger Camilla Gregersen.

Hun forklarer, at fagforeningerne kan understøtte kvindernes muligheder for selv at få løftet løn og pension for eksempel gennem forhandlingskurser.

- Kvinderne kan indbetale ekstra til pension, men vi skal ændre på det uretfærdige i, at kvinderne har en lavere livsindkomst, som slår igennem pensionsmæssigt, siger Camilla Gregersen.

Camilla Gregersen bifalder EU-lovgivning, der pålægger Danmark at øremærke barsel til mænd.

- Jeg tror, at det bliver en helt afgørende faktor for ligestillingen - og på lang sigt får det også betydning for pensionen.