Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen er i dag kommet med 18 anbefalinger til en ny og forbedret indsats for arbejdsmiljøet i Danmark.

Tidligere justits-, erhvervs- og finansminister Pia Gjellerup er formand for regeringens ekspertudvalg. Hun arbejder i dag som centerleder på Center for Offentlig Innovation.
Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Regeringen nedsatte i juli 2017 et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats herhjemme. Resultatet af udvalgets arbejde er torsdag blevet præsenteret på et pressemøde i Beskæftigelsesministeriet.

Eksperternes anbefalinger er:

 1. At regeringen og arbejdsmarkedets parter aftaler prioriterede, nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.
 2. At der opstilles konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau.
 3. At alle aktører understøtter, at målene bliver udmøntet ude på arbejdspladserne.
 4. At der udvikles en forbedret risikomodel, som kan føre til en mere præcis udvælgelse af de arbejdspladser, som Arbejdstilsynet udtager til tilsyn.
 5. At Arbejdstilsynets påbud for overtrædelser af arbejdsmiljøloven suppleres af tilbud om dialog og vejledning.
 6. At arbejdspladser skal have mulighed for at indgå et aftaleforløb med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og løsning af arbejdsmiljøproblemer.
 7. At Arbejdstilsynets påbud om rådgivning ændres til et kompetencepåbud, så der i højere grad tages højde for arbejdspladsernes forskellige behov for løsninger.
 8. At der gennemføres koordinerede indsatser rettet mod konkrete udfordringer over for udvalgte brancher.
 9. At Arbejdstilsynets kommunikationsindsats i langt højere grad end i dag bliver proaktiv og målrettet arbejdspladsernes forskellige behov, og der udvikles digitale løsninger, der understøtter arbejdspladsernes eget arbejdsmiljøarbejde.
 10. At de formelle arbejdsmiljøkrav samles i én bekendtgørelse, så der bliver mere klarhed om reglerne.
 11. At reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skrives ind i en bekendtgørelse.
 12. At der udvikles nye og bedre muligheder for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere.
 13. At Arbejdstilsynet udvikler en ny form for regelformidling, der gør det lettere for arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter at finde og anvende relevante regler og vejledningsmaterialer.
 14. At arbejdsgivere skal betale et fast beløb, når et opfølgende tilsyn på grund af gentagne, alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven inden for to år fører til forbud eller strakspåbud ved betydelig fare inden for samme eller lignende område.
 15. At bøderne for overtrædelser af arbejdsmiljøloven med alvorlige konsekvenser samt bøderne for gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes yderligere.
 16. At Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med forskningsmiljøer og arbejdsmarkedets parter udarbejder en national strategi for forskning i arbejdsmiljø.
 17. At analyser og datagrundlag på arbejdsmiljøområdet bliver udnyttet bedre for at kunne måle effekter af indsatsen.
 18. At formidlingsindsatsen i forhold til arbejdsmiljø bliver mere sammenhængende med en klar rollefordeling mellem aktørerne.

Læs hele ekspertudvalgets rapport HER