Gå til hovedindhold

Arbejdsstandsninger kan nu tidligst træde i kraft i starten af april - vigtige brancher mangler stadig at indgå forlig.

Byggeriet er et af de områder, der stadig mangler at få forhandlet en overenskomst på plads.
Joachim Rode

En konflikt på det private arbejdsmarked, som lige nu kæmper med at få forhandlet de sidste overenskomster i hus, kan tidligst træde i kraft i starten af april.

Forligsmand Jan Reckendorff har nemlig lige udsat en konflikt med yderligere 14 dage.

Det gjorde han første gang 27. februar efter at have modtaget konfliktvarsler fra flere forskellige fagforbund, fordi de gældende overenskomster udløb 1. marts.

Siden da har blandt andet industrien og transportområdet indgået forlig om nye overenskomster med deres modparter på arbejdsgiversiden, men der mangler stadig at lande flere forlig.

To af de vigtigste er på 3F’s område, hvor topforhandlerne fra byggeriet og fra hotel- og restaurationsområdet stadig lægger arm med arbejdsgiverne.

Opfordrer til at fremskynde forhandlinger

Begge områder forhandler i Forligsinstitutionen, hvor det er forligsmanden rolle at mægle mellem parterne og forsøge at presse dem til at finde en aftale, så en konflikt kan undgås.

- Som tidligere meddelt foregår forhandlingerne fortsat i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne mest muligt med henblik på en afklaring, udtaler forligsmand Jan Reckendorff i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Med forligsmanden anden udsættelse vil arbejdsstandsninger tidligst kunne iværksættes efter udløbet af de 14 dage plus fem dage, det vil sige i starten af april.

Afgørende betydning for 600.000 danskere

Lønmodtagernes og arbejdsgivernes hovedorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation og DA, skal efter planen møde op hos forligsmanden i morgen, lørdag, og igen på mandag for at drøfte, hvordan der findes aftaler på de sidste områder på det private arbejdsmarked.

Årets overenskomstforhandlinger – OK20 – er trådt i baggrunden i den aktuelle undtagelsestilstand som følge af corona-epidemien, men den har stadig afgørende betydning for 600.000 danskere i private job, der skal have fornyet deres overenskomster med løn- og arbejdsvilkår.