Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Aarhus Universitetshospital har tidligere besluttet at droppe udlicitering af rengøringen. Nu skal Region Midtjylland beslutte, om der alligevel skal udliciteres for at spare penge. 3F er rystet over sagens udvikling.

Udlicitering kan blive en realitet på Aarhus Universitetshospital trods løfter om det modsatte.
FOTO: BIDSTRUP STINE

511 ansatte inden for rengøring og service på Aarhus Universitetshospital kan være på vej ud af det offentlige og over på private hænder.

Tirsdag efter påske skal Region Midtjyllands forretningsudvalg nemlig beslutte, om regionen skal se nærmere på mulighederne for at lade private firmaer byde ind på serviceområdets opgaver. Det fremgår af en dagsorden for mødet i udvalget.

I 2014 besluttede Aarhus Universitetshospital ellers, at udlicitering af rengøringsassistenter på Skejby Sygehus skulle droppes. Kontrakten udløber i 2018. Desuden skulle alle serviceopgaver på det kommende supersygehus i Skejby være offentlige.

Sparekneb

Ifølge en arbejdsgruppe, som har set på muligheden for at udlicitere serviceområdet, er der penge at spare ved at udlicitere.

Beregninger fra Aarhus Universitetshospital viser ifølge arbejdsgruppen, at det vil koste cirka otte millioner kroner årligt, hvis man som lovet stopper udliciteringen på Skejby Sygehus. Derudover vil der på sigt kunne spares cirka 24 millioner kroner årligt, hvis resten af hospitalets serviceopgaver udbydes til private selskaber.

Ifølge en intern meddelelse fra Aarhus Universitetshospital, som Fagbladet 3F er kommet i besiddelse af, er der så store “økonomiske udfordringer” på hospitalet, at hospitalets ledelse ser udlicitering som en fornuftig idé.

“Vi kommer til at mangle de otte millioner kroner, når vi tager rengøringen i Skejby hjem, og jeg kan ikke se, hvor vi skal finde de penge. Vi ser helst, at vi kan fortsætte med at indføre den nye organisering af serviceområdet, men i lyset af de økonomiske udfordringer ser vi i hospitalsledelsen alligevel positivt på en forlængelse af udliciteringen. Og vi kan se en mulighed i konkurrenceudsættelse, når vi skal effektivisere serviceområdet,” siger konstitueret hospitalsdirektør Ole Thomsen i den interne meddelelse.

Forværring af arbejdsmiljø og patientsikkerhed

Fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital Isabel Pedersen frygter, at udlicitering vil betyde et stop for at uddanne medarbejderne til serviceassistenter. I 2014 besluttede regionen, at alle rengøringsassistenter og portører skal uddannes til serviceassistenter og få en bredere vifte af opgaver som rengøring, portøropgaver og assistance på operationsstuer.

- Som uddannede serviceassistenter har vi fået en mere varieret arbejdsdag, en stor fleksibilitet, et bedre arbejdsmiljø og en nærhed til patienterne. Alt det vil gå fløjten, hvis vi skal udliciteres, siger Isabel Pedersen.

Hun frygter også, at servicen over for patienterne vil blive forværret af at privatisere opgaverne.

- Som serviceassistenter er vi tilknyttet én afdeling, hvor vi lærer patienterne at kende. Vi er dem, der gør rent hos fru Jensen, og det er også os, der kører hende til scanning. Vi kender hendes behov og hendes familie, fordi vi er en del af afdelingen. Det vil jo forsvinde nu, lyder det fra Isabel Pedersen.

3F frygter for konsekvenserne

Hos 3F kommer det helt bag på formanden for den offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegård, at regionen vil til at diskutere udlicitering nu.

- Jeg er dybt rystet over, at man pludselig sidder og behandler det her spørgsmål i Region Midtjylland. Det er jeg, fordi man har arbejdet målrettet for at sørge for, at alle rengøringsassistenter og portører får en uddannelse som serviceassistent. Det her går den helt modsatte vej, siger hun.

- Vi frygter selvfølgelig, at de brede jobs forsvinder, og at man får nogle mere belastende stillinger, som man undgår ved at have flere forskelligartede opgaver, siger Ellen K. Lykkegård.

Tre valgmuligheder

I forbindelse med udarbejdelsen af en spareplan for 2015-2019 i Region Midtjylland besluttede politikerne, at en arbejdsgruppe skulle undersøge mulighederne for udlicitering på serviceområdet. Arbejdsgruppen består ar repræsentanter for regionens administration og for hospitalerne. 

Arbejdsgruppen er kommet med tre anbefalinger til udlicitering på serviceområdet. Den første anbefaling er, at hele området sendes i udbud. Den anden er at dele af det sendes i udbud, og tredje anbefaling går på kun at udlicitere rengøringsområdet. Arbejdsgruppen foretrækker selv den anden anbefaling om delvis udlicitering.

Regionsrådet skal tage endelig stilling 26. april efter forretningsudvalgets møde tirsdag efter påske. Hvis der er stemning for at sende opgaver i udbud, starter et arbejde i regionen med inddragelse af hospitalerne og relevante faglige organisationer.