Gå til hovedindhold
Gamle rygskader eller andre lidelser opstået før en arbejdsskade skal ikke påvirke afgørelse om erstatning. Det har domstolene afgjort, men Ankestyrelsen retter ikke ind.
FOTO: Harry Nielsen

Ankestyrelsen fortsætter trods flere domme med at lade gamle skader påvirke erstatninger i arbejdsskadesager. 3F er dybt forundret og sætter nu ekstra ressourcer ind for at få sagerne genoptaget.

Har du en gammel skade eller måske lidt ondt i ryggen? Så pas på med at komme til skade på dit arbejde!

Over de sidste tre år er op mod 20.000 mennesker kommet i klemme, fordi Ankestyrelsen i 2014 besluttede, at gamle skader kan lægges til grund for at afvise erstatning i sager om arbejdsskader.

- Det betød, at antallet af anerkendte arbejdsulykker faldt fra 80 til 50 procent, hvilket i praksis svarer til 6.000 afviste arbejdsulykker hvert eneste år, siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F.

Hun er dybt forundret over, at Ankestyrelsen senest i november 2016 har valgt at tolke en Højesteretsdom om erstatning for en arbejdsskade som en legitimering af deres praksis.

I 3F så man selvsamme dom som en klar kritik af Ankestyrelsens praksis, og det bakker en ny dom fra Vestre Landsret nu op om.

En stribe stævninger

31. januar 2017 afgjorde landsretten i en sag om en pædagogmedhjælper, der er organiseret hos FOA, at en tidligere diskusprolaps ikke var grundlag for at afvise en erstatning med henvisning til, at skaderne kunne være eftervirkninger af diskusprolapsen.

- Det ser heller ikke ud til, at dén dom får styrelsen til at ændre praksis, og det undrer os, konstaterer Ulla Sørensen.

Derfor har 3F på linje med de øvrige fagforbund kørt en stribe stævninger i stilling mod Ankestyrelsen.

Mere hjælp på vej

- I 3F har vi netop besluttet at sætte ekstra ressourcer ind for at finde og bringe anmodningerne om genoptagelse af sager og i stævningerne mod Ankestyrelsen for domstolene, siger Ulla Sørensen.

Hun peger på, at hvis en murer falder ned fra et stillads og får en alvorlig skade, er det åbenlyst, at skaden skal anerkendes som en arbejdsskade, og at det skal være uden betydning, om personen har haft lidt ondt i ryggen i forvejen.

- Sådan har praksis altid været, og politikerne understregede, at det fortsat skulle være sådan, da de lavede den nuværende arbejdsskadelovgivning i 2003, understreger Ulla Sørensen.