Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 146 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 147 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 148 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Arbejdsskademyndighederne bør genoptage 18.000 afviste ulykkessager, da mindst 3.000 må forventes at skulle anerkendes, lyder det fra advokatfirma.

Ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings egne tal mener advokatfirmaet Elmer, at mere end 3.000 arbejdsulykker er afvist med urette.
FOTO: Arkiv / Ólafur Steinar Gestsson / Ritzau/Scanpix

Tusindvis af danskere, der har fået afvist deres ansøgning om erstatning efter at være kommet til skade på jobbet, kan muligvis få genoptaget deres sag. 

Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) rapport over anerkendte arbejdsulykker, som advokatfirmaet Elmer Advokater har regnet på.

Ifølge advokatfirmaet blev der i 2015 og 2016 afvist cirka 18.000 ulykker som følge af en skærpet praksis. 3.000 af dem ville i dag være blevet anerkendt, fordi praksis er blevet lempet igen.

- Vi er oppe i så store tal, at sagerne alt andet lige bør vurderes igen i lyset af den mere lempelige praksis for anerkendelse. Det overordnende budskab er, at hvis anerkendelsesprocenten i 2015 og 2016 havde været på samme niveau som i 2017, så skulle der have været anerkendt flere tusinde ekstra arbejdsskader, siger advokat Søren Kjær Jensen fra Elmer Advokater, der har speciale i erstatningsret og arbejdsskader.

Skærpet praksis

Den ændrede praksis kommer af, at Højesteret tilbage i 2013 afsagde en dom, som skærpede praksis for, hvornår en personskade kunne anses for at være en arbejdsulykke.

Arbejdsmarkdets Erhvervssikrings direktør, Anne Kristine Axelsson, forklarer, at antallet af anerkendelser er steget igen i 2017 som følge af en højesteretsdom fra 2016 og en principafgørelse fra Ankestyrelsen om bevisbedømmelse.

- Højesteret har i en anden dom i 2016 slået fast, at det personskadebegreb, der har været gældende siden dommen i 2013, fortsat er gældende. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis i sagerne følger den praksis, der løbende fastlægges af Ankestyrelsen og domstolene, siger Anne Kristine Axelsson.

Ekspert undrer sig

I alt faldt anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker fra cirka 80 procent til cirka 50 procent i 2015 og 2016 som følge af højesteretsdommen i 2013.

Kirsten Jørgensen, der er lektor og ekspert i arbejdsmiljø ved DTU, mener, at der ud fra AES’ egne tal er grund til at tro, at flere sager i den periode er blevet forkert behandlet.

- Sagen er, at hvis man antager, at anerkendelsesprocenten nogenlunde ligger på et stabilt grundlag, hvor den nye praksis efter højesteretsdommen i november 2016 resulterer i et højere anerkendelsesniveau i 2017, så tyder tallene på, at der er anerkendt for få arbejdsulykker i årene 2015 og 2016 som følge af højesteretsdommen i 2013, siger Kirsten Jørgensen.

Sidste år kunne Fagbladet 3F berette, hvordan 9.211 danskere fandt en afvisning af deres arbejdsulykke i 2016. Af det tal burde 1.500 altså have været anerkendt, hvis de havde opereret efter den nye praksis.

- Antallet af anerkendte ulykker er faldet siden 2013 som følge af en dom fra Højesteret, der præciserer personskadebegrebet. Som konsekvens af dommen skal der mere til, for at forbigående skader kan anerkendes som arbejdsulykker. Det har betydet et fald i anerkendelsen af ulykker generelt, siger Anne Kristine Axelsson.

- Det skal understreges, at dommen fra 2013 ikke afskærer nogen fra at få erstatning. De sager, der er blevet afvist som følge af dommen, ville tidligere være blevet anerkendt uden erstatning, siger hun. 

De psykiske arbejdsskader blev overset

Ser man på, hvilken skadesart den ændrede praksis i 2013 gik hårdest ud over, er anerkendelsen psykiske arbejdsskader (skader på grund af chok) den, der i perioden led det største fald.

Anerkendelsen faldt her med 20 procent på bare et enkelt år, hvilket springer i øjnene på Søren Kjær Jensen. 

- For nogle skadestyper, eksempelvis psykiske skader på grund af chok og fysiske skader i form af forstrækning, er afvigelsen i disse år særlig markant. Ud fra deres egne tal mener vi derfor, at myndighederne bør genbehandle en stor del af disse afviste sager, siger han.

 
I 3F er arbejdsmiljøpolitisk chef, Ulla Sørensen, dog glad for, at tallene for anerkendte ulykker nu endelig stiger igen, men hun ærgrer sig over, at så mange mennesker indtil videre er blevet overhørt.

- Det er selvfølgelig godt, at antallet af anerkendte arbejdsulykker er steget til 60 procent, hvilket isoleret set er en positiv udvikling, men vi forventer gerne, at tallet snart vender tilbage til det oprindelige udgangspunkt, som lå på 80 procent, siger hun.