Gå til hovedindhold

Det Internationale Transportarbejderforbunds skibsinspektioner skaffede på 10 måneder af 2018 knap 24 millioner dollars i bod og efterbetaling til udenlandske søfolk, der blev snydt for løn på skibe. I Danmark kom der 710.000 dollars i kassen.

Besætningen på et russisk-tyrkisk tankskib blev forladt ud for Aalborg, men fik hjælp og flere milioner kroner i efterbetaling med en stor håndsrækning fra ITF.
Foto: Privat

Man kan fange andet end fisk på havene rundt i verden. Der er rigtig mange millioner i at smide nettet ud efter brodne arbejdsgivere, der snyder søfolkene.

Det viser de nyeste tal fra Det internationale Transportarbejderforbund, ITF, som dokumenterer en trecifret milliongevinst ved skibsinspektioner.

Organisationen inspicerede i 10 måneder af 2018 7.634 skibe i havne verden over. Det skaffede 23,789 millioner dollars i bod og efterbetaling til søfolk, der blev snydt for løn. Det svarer i dag til godt 160 millioner kroner.

Beløbet ventes at blive væsentligt større, når opgørelsen for hele 2018 er klar. I 2017 inspicerede ITF til sammenligning 10.227 skibe og hentede knap 38 millioner dollars for hele året - svarende til knap 202 millioner kroner.

4,8 millioner kroner i danske havne

I danske havne er hele 2018-tallet allerede gjort op: ITF kontrollerede 132 skibe og hentede godt 710.000 dollars hjem i efterbetaling til søfolkene - knap 4,8 millioner kroner.

Bag de 132 skibsinspektioner i de danske havne står ITF-skibsinspektør Morten Bach.

- Sagerne handler typisk om, at rederierne skylder sømændene løn. For det meste tør søfolkene ikke klage, fordi de er bange for at blive fyret, og det udnytter de rederier, der ikke er fine i kanten. Så vi har en stor opgave med at sikre Fair Transport, siger Morten Bach.

 Grotesk dårlig behandling

I en af de værste og mest omtalte sager i 2018 blev der hentet mere end to millioner kroner hjem til 19 udenlandske søfolk på et russisk-tyrkisk tankskib fra et udenlandsk rederi. 

19 ukrainske og russiske søfolk var i tre uger efterladt for anker otte sømil ude i Aalbæk Bugt i Nordjylland uden løn, mad, vand og brændstof. Først da de kom igennem med et nødråb på mail, blev de undsat af ITF og Søfartsstyrelsen.

- Søfolkene var udsat for en grotesk dårlig behandling af deres arbejdsgiver. Vi var ude på skibet to gange med hjælp, siger Morten Bach, der efterfølgende sørgede for, at søfolkene fik deres løntilgodehavende.

Han pointerer, at ITF har et særdeles godt samarbejde med Søfartsstyrelsen.

- Det er afgørende for en hurtig og effektiv indsats over for de brodne kar blandt rederierne. Men der findes selvfølgelig også mange gode rederier med orden i forholdene, siger han.

Rasende kaptajner

På en inspektion beder Morten Bach typisk kaptajnen om at udlevere besætningslister, ITF-overenskomst, hyrekontrakter, lønsedler og overtidsopgørelser. Bagefter inspicerer han de fysiske forhold på skibet og får en snak med søfolkene.  

- Jeg tjekker papirerne grundigt på stedet, og så kan jeg relativt hurtigt afgøre, om der er orden i sagerne, siger Morten Bach.

Det var for eksempel tilfældet, da Morten Bach 18. marts var på inspektion på skibet Fluvius Kenn, der var tilfældigt udvalgt til inspektion. Skibet lå i Køge Havn med lasten fuld af køkkenaffald fra Storbritannien, der blev kørt til et forbrændingsanlæg i Roskilde.

- Alle papirer var i orden, og kaptajnen var venlig og hjælpsom, og så tager en inspektion ikke ret lang tid, siger han.

Men så nemt går det langt fra altid, når ITF uanmeldt går ombord. Andre kaptajner kan blive rasende og true, når der kommer inspektion.

- Jeg har oplevet mange forskellige episoder med vrede kaptajner, trusler og besætninger, der virker skræmte. Den adfærd fortæller mig mest af alt, at der er noget at komme efter på skibet, siger Morten Bach.