Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

En sjællandsk virksomhed har fået de største bøder, som Arbejdstilsynet siden 1. januar 2016 har udstedt for overtrædelse af reglerne om arbejde med asbest.

Kun få meter fra legende børn og beboelsesejendomme har en sydsjællandsk virksomhed fjernet store mængder tagplader med asbest. Uden at skærme af og sætte advarselsskilte op.
Privat

Arbejdstilsynet har udstedt to rekordbøder til en sydsjællandsk virksomhed, som har overtrådt reglerne for arbejde med asbest.

Tilsynet har givet Normann & Pedersen Holding fra Holmegaard nord for Næstved to bøder på hver 51.900 kroner for overtrædelse af loven om arbejdsmiljø.

Bøderne er de største administrative bøder, som Arbejdstilsynet har givet siden 1. januar 2016. 

Det viser aktindsigt, som Fagbladet 3F har fået hos Arbejdstilsynet.

”Arbejdet blev ikke udført sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt,” skriver Arbejdstilsynet 24. november 2022 til virksomheden i begge bødesager.  

Tilsynet forklarer samtidig, at i begge sager er grundbøderne på 24.600 kroner forhøjet med 10.000 kroner, fordi ansatte kunne komme til skade ved arbejdet. Samt at bøderne er forhøjet med 50 procent, fordi virksomheden havde 24 ansatte.   

Rådskade og intet åndedrætsværn

Det konkrete arbejde bestod i nedrivning af tag med asbest på en firelænget gård på adressen Fensmarkvej 110 i Næstved Kommune.

Det var bekymrede naboer, som slog alarm. Arbejdet foregik tæt på beboelsesejendomme og legende børn.  

23. juni 2022 var Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg på byggepladsen, hvor Normann & Pedersen stod for nedrivningen af taget med asbest.

Tilsynet konstaterede blandt andet, at en ansat udførte arbejdet på en måde, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne omkring blev udsat for støv fra asbest. Den ansatte brugte hverken tætsluttende arbejdstøj eller åndedrætsværn, og vedkommendes eget helbred var derfor også i fare, skriver Arbejdstilsynet om begrundelsen for den ene bøde.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ifølge naboer til nedrivningen er asbestpladerne blevet knækket af på taget og kylet ind i en sliske ned til en container, der ikke var ordentlig dækket af.
Ifølge naboer til nedrivningen er asbestpladerne blevet knækket af på taget og kylet ind i en sliske ned til en container, der ikke var ordentlig dækket af. FOTO: Privat

Skadet af råd

Baggrunden for den anden bøde på 51.900 kroner er, at en medarbejder udførte arbejde fra en tagstige placeret på tagets lægter. Underlaget for tagstigen var skadet af råd, og der var 2,5 meter fra tagfoden og ned til det underliggende terræn, skriver Arbejdstilsynet.

Der var risiko for gennemstyrtning samt ”fare for skade på den ansattes liv og helbred,” skriver tilsynet i et brev til virksomheden.

Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme, hvilket er flere, end der dør i trafikken. Og asbest er skyld i flest arbejdsbetingede dødsfald i Danmark.

Arbejdstilsynet tildelte virksomheden i alt fem strakspåbud og et forbud om straks at rette op på problemerne med arbejdet med asbest. Samt en vejledning om, at virksomhedens asbestarbejdere skulle registreres i en såkaldt asbestprotokol, viser Fagbladet 3F’s aktindsigt.

(Artiklen fortsætter under billedet)


FOTO: Arbejdstilsynets tilsynsrapport

Ejer: Har lagt låg på sagen

Eneejer og direktør hos Normann & Pedersen Holding A/S, Anders Normann Pedersen, har ikke mange kommentarer til sagen.

- Jeg har lagt låg på den sag, og jeg vil ikke tænke mere på den, siger han og oplyser, at han ikke ved om bøderne fra Arbejdstilsynet er rimelige.

Hvor meget har sagen kostet dig alt i alt?

- Det ved jeg ikke. Det har kostet nogle penge, siger Anders Normann Pedersen, der også er eneejer af og direktør for virksomheden Normann & Petersen Nedbrydning A/S.

LÆS OGSÅ: Slipper for straf: Kommune lod håndværkere arbejde i livsfarligt støv

Kommune: Håndteringen af asbest er efter gældende regler

Næstved Kommune havde givet virksomheden tilladelse til nedrivningen af asbestaffaldet fra adressen.

Fagbladet 3F er i besiddelse af en række e-mails til Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), hvor borgerne gav udtryk for deres bekymring og sundhedsfaren.

Hverken borgmesteren eller Jette Jungsberg, der er teamleder i Klima, Miljø og Affald i Næstved Kommune, mente dog på det tidspunkt, at der var noget at komme efter.

I et svar til en borger skrev Jette Jungsberg 24. juni – dagen efter Arbejdstilsynets tilsynsbesøg – at kommunen samme dag havde været på miljøtilsyn på adressen “og konstateret, at håndteringen foregår skånsomt med sliske og overdækket container, samt at området med nedrivning fremstod ryddeligt”.

- Kommunens vurdering er således, at håndteringen af asbest på adressen er i overensstemmelse med gældende regler, skrev teamlederen.

Samtidig afviste hun både, at Næstved Kommune havde svigtet sin tilsynspligt, og at kommunen burde have grebet ind.

(Artiklen fortsætter under grafikken)


250 ton jord med asbest

I oktober var Jette Jungsberg imidlertid kommet på andre tanker. Næstved Kommune havde givet virksomheden et påbud om at kortlægge omfanget af risikoen for spredning af asbest.

Teamlederen oplyser til Fagbladet 3F, at der i to ud af tre prøver blev konstateret asbest i det øverste jordlag, hvor containerne med de asbestholdige tagplader havde stået.

Virksomheden blev påbudt at grave omkring 250 ton jord med giftig asbest op for egen regning. Hvilket efterfølgende er sket, oplyser både teamlederen og ejeren af Normann & Pedersen Holding A/S.

Kommune: Vi er blevet klogere

Jette Jungsberg oplyser, at hun ikke nogen holdning til Arbejdstilsynets bøder til virksomheden, fordi kommunen beskæftiger sig med det ydre miljø og ikke arbejdsmiljøet i forhold til asbest.

- Arbejdstilsynet har de skrappeste regler. Så hvis de bliver overholdt, kommer der ikke asbest i jorden eller i luften. Vi har lænet os op ad Arbejdstilsynet, siger teamlederen.

- Vi er også blevet klogere i forhold til asbesthåndtering. Nu går vi også ud og laver stikprøvetilsyn på de tilladelser, vi giver til store nedrivninger. Det sker på baggrund af denne sag, siger Jette Jungsberg.   

Trods sagen og rekordbøderne har Næstved Kommune ingen betænkning ved at give Normann & Pedersen Holding tilladelse til nyt nedrivningsarbejde med asbest, oplyser hun.