Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Koldings borgmester er galt afmarcheret i sag om sygedagpenge, der blev ulovligt taget fra borgere, siger Statsforvaltningen.

- Det er kritisabelt, at borgmesteren udlægger Statsforvaltningens svar på en helt forkert måde over for offentligheden, siger Ellen K. Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i 3F.

Mindst 117 borgere i Kolding Kommune får på grund af en treårig forældelsesfrist ikke efterbetalt i alt knap 12 millioner kroner, som de ulovligt er blevet frataget i sygedagpenge. Det vurderede Kolding Kommunes borgmester Jørn Pedersen (V) for nylig over for JydskeVestkysten på baggrund af et svar fra Statsforvaltningen til kommunen.

Men borgmesteren fejlfortolker Statsforvaltningens svar. For myndigheden har slet ikke taget stilling til spørgsmålet om forældelsesfrister i borgernes sygedagpengesager, oplyser Statsforvaltningen til Fagbladet 3F. 

- Det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen har, som det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse til Kolding Kommune, ikke taget stilling til en eventuel forældelsesfrist i forhold til sygedagpengesager, da sagerne skal behandles i Ankestyrelsen. Det gælder både i forhold til de konkrete sager og i forhold til en principiel stillingtagen til forældelsesfrist, skriver Hanne Villumsen, kontorchef for det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen, i en mail.

3F vandt principiel sag i Højesteret

Falck Jobservice og Kolding Kommune havde fra september 2009 til september 2012 et samarbejde på sygedagpengeområdet. Samarbejdet skete ud fra princippet 'no cure – no pay', og Falck-firmaet ville kun få betaling for dets indsats, hvis det lykkedes kommunen at spare penge på området.

Under samarbejdet fratog Falck Jobservice ulovligt sygedagpenge fra en lang række borgere i Kolding Kommune. Det afgjorde Ankestyrelsen i december 2011. På den baggrund skulle 146 sager vurderes på ny.

Efterfølgende fratog Kolding Kommune selv sygedagpenge for implicerede borgere – og det med tilbagevirkende kraft. Men i september 2015 vandt 3F en principiel sag i Højesteret på vegne af et medlem, der ulovligt fik frataget sine sygedagpenge af Kolding Kommune, efter at hun tidligere ulovligt havde fået dem frataget af Falck Jobservice. Kvinden fik efterfølgende efterbetalt godt 70.000 kroner efter skat af Kolding Kommune.

Kolding Kommunes borgmester vurderer, at det kun vil være de borgere, der ulovligt har fået frataget deres sygedagpenge fra november 2012 og frem, som vil få sygedagpengene efterbetalt. Tidligere sager er forældet, mener borgmesteren.

3F: Kritisabelt af borgmesteren

3F er kritisk over for borgmesterens udlægning af Statsforvaltningens svar.

- Det er kritisabelt, at borgmesteren udlægger Statsforvaltningens svar på en helt forkert måde over for offentligheden. Men det er ikke første gang, at kommunen tager fejl i forløbet, hvor kommunen har behandlet syge borgere dårligt, siger Ellen K. Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i 3F.

3F mener, at den treårige forældelsesfrist først løber fra september 2015, hvor Højesterets afgørelse faldt. Det skyldes, at det først var på dette tidspunkt, at borgerne blev klar over, at Kolding Kommune ulovligt havde frataget dem deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Borgmester: Kommunens praksis er rigtig

Fagbladet 3F har forelagt 3F's kritik og Statsforvaltningens udtalelse for Kolding Kommunes borgmester. I en skriftlig kommentar siger borgmester Jørn Pedersen:

- Statsforvaltningen har i sit svar til kommunen henvist til, at Ankestyrelsen også vil tage stilling til spørgsmål om forældelse i de sager, som styrelsen genoptager. Ankestyrelsen har på sin hjemmeside blandt andet omtalt nogle regler om forældelse i de omhandlede sager. Kolding Kommunes praksis ses umiddelbart at være i overensstemmelse hermed.

- Et enig økonomiudvalg konstaterer, at den nuværende administrationspraksis, som Kolding Kommune udvirker, og som følger af beskrivelsen i sagsfremstillingen, er i overensstemmelse med almindelig praksis jævnfør Statsforvaltning og Ankestyrelse og således også svarende til såvel lovmedholdelig administrationspraksis som i overensstemmelse med god forvaltningsskik, siger Jørn Pedersen.