Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

3F har anket en dom fra Østre Landsret, hvor Ankestyrelsen blev frifundet i en sag, hvor en borger blev frataget sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Danmarks højeste domstol, Højesteret, skal afgøre en principiel sag, om hvorvidt borgere har ret til at modtage sygedagpenge i en periode, hvor udbetalingen er blevet stoppet som følge af en ugyldig afgørelse. Det ligger fast, efter at 3F netop har anket en dom fra Østre Landsret. Landsretten frifandt Ankestyrelsen i en sag, hvor en borger havde fået frataget sygedagpenge med tilbagevirkende kraft på baggrund af en afgørelse truffet af et privat firma på vegne af en kommune.

- Alle tre dommere er enige om, at kommunen ikke havde lov til at lade et privat firma stoppe vort medlems sygedagpenge. Derfor mener vi, at uret må sættes i stå og udbetalingen fortsætte, indtil kommunen har truffet en lovlig afgørelse, siger Ellen K. Lykkegård, ansvarlig for socialpolitik i 3F.

- Blandt sagens tre dommere gav retsformanden os medhold. Derfor mener vi, at det er værd at føre den meget principielle sag helt til Højesteret, siger hun.

Dommerne uenige

Mens en dommer i Østre Landsret mente, at 3F's krav skulle følges, vurderede de to andre dommere, at borgeren ikke havde en berettiget forventning om, at hun efter 31. december 2009 opfyldte betingelserne for at modtage sygedagpenge. Derfor var der grundlag for at fravige udgangspunktet om, at såkaldte bebyrdende forvaltningsretlige afgørelser ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft, afgjorde flertallet af sagens dommere.

I den konkrete sag fik 3F'er Heidi Olsson i december 2009 stoppet udbetalingen af sygedagpenge som følge af en ulovlig afgørelse truffet af en vikar fra det private firma Falck Jobservice på vegne af Kolding Kommune. Denne afgørelse blev erklæret ugyldig, fordi private firmaer ikke må træffe afgørelser i sygedagpengesager. Kommunen traf i november 2010 afgørelse med tilbagevirkende kraft om, at kvinden ikke havde ret til sygedagpenge efter 31. december 2009.

På den baggrund krævede 3F ved Østre Landsret, at medlemmet Heidi Olsson fik efterbetalt godt 111.000 kroner i sygedagpenge for den periode, hvor den ugyldige afgørelse fratog borgeren den offentlige forsørgelse. Men landsretten frifandt altså Ankestyrelsen i sagen.

Endte på kontanthjælp

Ankestyrelsens advokat Kristine Schmidt Usterud kræver, at styrelsen bliver frifundet i sagen.

Fagbladet 3F har i en lang række artikler afsløret de ulovlige afgørelser truffet af private firmaer som Falck Jobservice. Firmaet under Falck-koncernen fik kun betaling for sit arbejde for kommunerne, hvis det via samarbejdet med Falck-firmaet lykkedes kommunerne at spare penge på sygedagpengeområdet.

Efter Falck Jobservices ulovlige stop for Heidi Olssons sygedagpenge faldt hendes indtægt til langt under det halve, eftersom hun endte på kontanthjælp.