Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Regeringens voldsomme besparelser på voksen- og efteruddannelse kan ende med at kvæle AMU-center Nordsjælland, der har stort underskud.

AMU-center Nordsjælland har ikke flere penge til driften og kommer ud med et underskud på godt en million kroner i 2002.

Underskuddet vil vokse til knap 9 millioner kroner årligt fra 2003, og da der ikke er udsigt til en økonomisk bedring, truer AMU-Centret nu med en konkursbegæring.

- Hvis ikke undervisningsminister Ulla Tørnæs løser den katastrofale økonomiske situation, regeringens besparelser har bragt os i, er det et spørgsmål om vores fortsatte eksistens, siger formand for AMU-centrets bestyrelse Poul-Erik Rasmussen.

Revisorer advarer

Situationens alvor bliver ridset op af centrets revisionsfirma.

I en rapport fra december advares AMU-centret om, at centrets fortsatte drift hviler på et usikkert økonomisk grundlag:

Underskuddet skal finansieret eksternt, og om det er muligt, afhænger af de overgangsordninger, der kan etableres med Undervisningsministeriet, fastslår rapporten.

Med andre ord. Ingen penge - intet AMU-center.

Indtil videre er der ikke meldinger om flere penge fra ministeriet, siger medlem af AMU-centrets bestyrelse Jan Richelsen.

- Vi har haft møder med ministeriet, hvor embedsmændene melder ud, at vi kan snakke om alt - undtagen økonomi. Det er uholdbart, siger Jan Richelsen.

Nye regler underminerer

Et af AMU-centret største problemer er, at det sammen med landets andre AMU-centre overgår til en ny finansieringsform næste år. Det såkaldte bygningstaxameter, med tilskud pr elev, som Ulla Tørnæs har indført. Det underminerer AMU-centrets økonomi fra dag til dag.

AMU-centret er kun fire år gammelt og slæber rundt på en stor gæld i bygningerne på 91 millioner kroner. Men hvor centret tidligere fik dækket hele bygningsudgiften - renter og afdrag - er situationen en anden fra årsskiftet, hvor bygningstaxameteret træder i kraft. Det dækker langtfra udgifterne.

- Vi vil fremover kun få et samlet tilskud på 3,5 millioner kr. Vi kan derfor imødese et årligt underskud på 8,8 millioner kroner på bygningerne. Det kan vi selvfølgelig ikke eksistere med, siger Poul-Erik Rasmussen.

Vil ikke betale for fusion

AMU-centret er, som ønsket af undervisningsministeren, i fusionsforhandlinger med erhvervsskolen Hamlet i Hillerød, og har udregnet fusionsomkostningerne til 79 millioner kroner.

- Hvis Undervisningsministeriet dækkede fusionsomkostningerne på 79 millioner kroner, så bygningsgælden kunne blive nedskrevet, ville økonomien hænge sammen. Men de udmeldinger vi har fået fra ministeriet lyder, at der ingen penge er til fusion, siger Poul-Erik Rasmussen.

Direktør for AMU-centret Hans Chr. Overgaard ser ligeså alvorligt på situationen.

- Undervisningsministeriet har lovet at holde hånden under os økonomisk, indtil der kan findes en overgangsordning, men der er ikke givet tilsagn om hjælp. Nærmest tværtimod, siger Hans Chr. Overgaard

Bestyrelse risikerer ansvar

AMU-centrets bestyrelse tager på et møde med revisionsfirmaet i januar stilling til om centret skal indgive konkursbegæring og om bestyrelsen skal gå.

- Kommer der ikke penge fra undervisningsministeriet er det svært at få øje på andre muligheder, siger Jan Richelsen.

Han slår fast, at med de advarsler, der er kommet fra revisorerne, er det helt nødvendigt at bestyrelsen handler hurtigt.

- Ellers risikerer bestyrelsen at blive stillet til ansvar økonomisk, siger han.

Løfter holder ikke

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Undervisningsminister Ulla Tørnæs. Men på ministeriets hjemmeside kan man konstatere, at løfterne ser ganske anderledes ud end realiteterne, her kort før de nye regler træder i kraft.

Der står blandt andet, at i forbindelse med indførelse af bygningstaxameter for AMU-centrene 1. januar 2003, er hovedprincipperne, at der udarbejdes individuelle ordninger efter forhandling med de enkelte AMU-centre eller fusionerede institutioner. Og at ordningerne skal sikre en rimelig balance mellem bygningsudgifter og -indtægter over en 4-års periode.

- Der er ikke kommet en krone på bordet på de møder, vi har haft med ministeriet. Når vi er så tæt på, at loven træder i kraft, burde økonomien være helt på plads. Det skulle have været sendt på skrift til os, hvad ministeriet vil gøre, siger Poul Erik Rasmussen.