Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Nordjyllands Amt kalder SiD's beskyldninger om underbetaling af omsorgsmedhjælpere for grundløse. Ingen medarbejdere er dog reelt på Ny Løn.

Omsorgsmedhjælpere ved Nordjyllands Amt bliver underbetalt, hævder SiD. Arkivfoto: Henrik Frydkjær

Tonen er skærpet i striden mellem SiD og Nordjyllands Amt om 475 omsorgsmedhjælperes lønforhold.

SiD påstår, at amtet snyder de mange omsorgsmedhjælpere for løn, der tilsammen udgør et millionbeløb. Amtet kalder i en pressemeddelelse beskyldningerne for grundløse, ligesom det afvises, at der er truffet politisk beslutning om underbetaling af omsorgsmedhjælperne.

- De fremsatte påstande må generelt afvises som udokumenterede og grundløse, skriver amtet.

Hver institution er en ansættelsesenhed

Forretningsfører Preben Rasmussen, SiD:

- Når vi påstår, at politikerne har truffet beslutning om underbetaling sker det med henvisning til, at politikerne i amtet har besluttet at hver enkelt institution - og ikke amtet - er en ansættelsesenhed. Det fremgår af et underskrevet referat. Den valgte praksis indebærer, at mange ansatte ikke optjener ret til månedsløn og de overenskomstmæssige goder som følger med.

Amtet henviser til en kendelse fra Højesteret i 1995, hvor det blev slået fast, at et sygehus godt kunne være en ansættelsesenhed.

- Man kan overhovedet ikke sammenligne et sygehus med flere hundrede ansatte og en lille institution for psykisk udviklingshæmmede med måske bare fem-ti ansatte. Derfor anerkender vi ikke, at Højesteretsdommen har indflydelse på forholdene for vore omsorgsmedhjælpere.

Alle får lavest mulig løn

SiD's anden påstand er manglende indplacering i forhold til Ny Løn.

I pressemeddelelsen skriver amtet herom:

"Nordjyllands Amt yder kvalifikationstillæg i overensstemmelse med overenskomsten efter henholdsvis 2 og 4 års ansættelse. Der er endvidere indgået en forhåndsaftale om ydelse af tillæg for særlige funktioner og kvalifikationer og såfremt ansatte har disse særlige funktioner eller kvalifikationer, modtager de selvfølgelig disse tillæg. Dertil kommer særlige timetillæg. Fra Nordjyllands Amt er der endvidere stillet individuelle forslag om yderligere funktions- og kvalifikationstillæg, samt forslag til indplaceringer efter ny løn. Disse forslag ligger i store stakke til underskrift hos SID - og det har de gjort i måneder nu".

Hertil siger konsulent Helge Jensen fra SiD's distriktskontor i Nordjyllands Amt:

- Det er da korrekt, at amtet har fremsendt forslag til indplacering af de 475 medarbejdere, hvoraf mange i øvrigt er fratrådt. Problemet er bare, at i alle tilfælde på nær 28, lyder forslaget på grundløn 9 uden hverken kvalifikations- eller funktionstillæg. Det vil sige den lavest mulige løn. Der har da været en slags forhandling, men amtets påstand er - med de ganske få undtagelser - at der ikke skal gives så meget som én krone ekstra. Det er helt i strid med både ånden og bogstavet i Ny Løn, at stort set alle uden videre indplaceres som så lavt som muligt.

Sabotage af Ny Løn

Om de kvalifikationstillæg, der gives efter to og fire års ansættelse, siger Helge Jensen:

- Det er ikke noget, der er sket på amtets foranledning. Det fremgår simpelthen af overenskomsten, at disse tillæg udløses, hvis medarbejderen ikke har fået andre tillæg i de første ansættelsesår. Det viser intet om amtets vilje til at leve op til intentionerne i Ny Løn.

Det har tirsdag formiddag ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands amtsborgmester Orla Hav (S).

Striden om de 475 omsorgsmedhjælperes lønforhold fortsætter. Spørgsmålet om indplacering i forhold til Ny Løn overgår nu til SiD som forbund. Spørgsmålet om hvem der er ansættelsesmyndighed er i første omgang sendt til mægling.