Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: field_partner i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Når Justitsministeriet over for Folketinget skal referere politiets forslag til en bedre indsats mod illegalt arbejde, forsvinder det meste af kritikken. Tilbage er kun ros og ligegyldigheder.

Justitsministeriets sammenfatning om indsatsen mod illegalt arbejde har været næsten otte måneder undervejs og udelader meget af politiets kritik.

Når Justitsministeriet skal gøre status over forslag fra 14 af landets politimestre om en bedre indsats mod illegalt arbejde er politimestrenes kritik af de komplicerede regler og deres vanskeligheder med efterforskningen af illegal-sager kogt ned til kun et par linjer. Omvendt dominerer det, som politimestrene trods alt er tilfredse med, ganske i Justitsministeriets sammenfatning til Folketinget.

Justitsministeriets sammenfatning har derudover også været næsten otte måneder undervejs. Midt i januar modtog ministeriet således Rigspolitichefens sammenfatning, mens Folketinget først i begyndelsen af september fik ministeriets statusnotat.

Justitsministeriet brugte 248 dage

Forhistorien er følgende: I oktober 2003 gav Justitsministeriet besked om, at der landet over skulle etableres regionale netværk, hvor politi, fagforeninger, arbejdsgivere, skattemyndigheder og de regionale arbejdsmarkedsråd kunne udveksle oplysninger, så indsatsen mod illegalt arbejde blev forbedret. Samtidig lovede Justitsministeriet at evaluere indsatsen efter et par år.

For et år siden bad Justitsministeriet så de berørte politimestre om en evaluering. Tre måneder skulle Rigspolitichefen bruge på sin sammenfatning, som derefter blev sendt til Justitsministeriet midt i januar.

Men først efter 248 dage, nemlig den 21. september, sendte Justitsministeriet et statusnotat til Folketinget. Dette i en version der skønmaler politiets kritik og forslag til forbedringer af indsatsen mod illegalt arbejde.

Justitsministeriets korte sammenfatning

Justitsministeriets statusnotat til Folketinget om de første års indsats mod illegalt arbejde fylder mere end tre tætskrevne A4-sider. Men notatets omtale af politiets ønsker til en mere effektiv indsats mod illegalt arbejde er en hel del kortere.

Ministeriet nøjes med at referere, at regelsættet er "kompliceret og giver anledning til vanskelige og ressourcekrævende undersøgelser", og at Rigspolitichefen mener, at der "kan være behov for at undersøge", om indhentning af oplysninger fra arbejdskraftens hjemlande kan effektiviseres. Endelig nævnes det, at der er et ønske om bedre udveksling af oplysninger mellem danske myndigheder.

Derudover bruger notatet en del plads på at beskrive, hvordan Rigspolitiets landsdækkende overvågning af indsatsen mod illegalt arbejde fremover skifter fra papirindberetninger fra politikredsene til elektroniske indberetninger.

S: Det er himmelråbende

Justitsministeriets langsommelige håndtering af den lovede evaluering har vakt kritik såvel hos Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører som hos Byggefagenes Samvirke:

- Det er himmelråbende, at Justitsministeriets svar på politiets problemer er at skifte lidt papir ud med en skærm. Politimestrene har gjort opmærksom på, at der er store problemer med efterforskningen og indsamling af oplysninger om arbejdstagere og deres arbejdsgivere fra myndighederne i deres hjemlande. På det område lægger man nu - ni til ti måneder efter Rigspolitichefen kom med sin evaluering - op til, at ministerierne skal snakke bedre sammen, siger Thomas Adelskov (S).

Han konkluderer:
- Man tager simpelthen ikke problemerne alvorligt, og det er tæt på, at det er ren sabotage af Østaftalen.

Byggefagenes Samvirke i København har netop besluttet at trække sig fra det regionale netværk i protest mod, at politiet øjensynlig ikke får lov til at gøre indsatsen mod illegalt arbejde mere effektiv. Formanden for samvirkets organisationsudvalg Bo Rosschou siger i en kommentar:

- Det er svært at genkende politiets frustrationer i evalueringen. Her går det godt, skriver ministeriet, men virkeligheden er, at det ikke går godt. Politiet har ikke de fornødne ressourcer til efterforskning, og der er også meget, som tyder på, at anklagemyndigheden bliver bremset, så de lidt mere komplicerede sager ikke fremmes til domstolene, siger Bo Rosschou.

Da folketingsmedlemmerne for en uges tid siden modtog ministeriets statusnotat, var Rigspolitichefens notat samt politiets egne opsummeringer ikke som lovet vedlagt notatet som bilag. Først da Nyhedsbrevet 3F spurgte til bilaget, blev Rigspolitichefens evaluering eftersendt til politikerne.