Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

3F tilfreds med, at kun virksomheder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan få forhåndsgodkendelse

- Vi har intet imod arbejdskraft fra de nye EU-lande, når den beskæftiges på ordentlige danske vilkår, og vi vil også gerne gøre det administrativt lettere at få dem ansat. Derfor ser vi ingen problemer i, at dem, der bekender sig til den danske af

Overenskomstdækkede virksomheder får i fremtiden lettere ved at ansætte arbejdskraft fra de nye EU-lande.

Det er en følge af den reviderede Østaftale, som regeringspartierne Socialdemokraterne, Det Radikale og SF nåede frem til onsdag.

Partierne er blevet enige om, at der kan ske en forhåndsgodkendelse af virksomheder, der er omfattet af en overenskomst. Derimod kom regeringspartierne ikke igennem med et forslag om, at også virksomheder uden overenskomst kan få en generel godkendelse til at ansætte østarbejdere.

- Det er vi meget tilfredse med. Det lyder som om man har lyttet til vores argumenter, siger Arne Grevsen, gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Langt de fleste af de hidtil knap 8.000 arbejdstilladelser, der hidtil er udstedt, er til arbejdspladser inden for landbrug og gartneri. Arne Grevsen har derfor med spænding fulgt drøftelserne om lempelser i Østaftalen.

- Vi har intet imod arbejdskraft fra de nye EU-lande, når den beskæftiges på ordentlige danske vilkår, og vi vil også gerne gøre det administrativt lettere at få dem ansat. Derfor ser vi ingen problemer i, at dem, der bekender sig til den danske aftalemodel med overenskomster, får en lettere adgang til at ansætte borgere fra de nye EU-lande.

Også i LO hilses begrænsningen velkommen.
- Vores ønske om at begrænse forhåndsgodkendelserne til overenskomstdækkede virksomheder er jo ikke grebet ud af den blå luft. Vi ser desværre omfattende misbrug af udenlandsk arbejdskraft, og derfor er det nødvendigt med kontrol og kontrolmuligheder. Og det har vi i kraft af vores overenskomster, siger LO's næstformand Tine Aurvig-Huggenberger.

Knasten løst

Den ny Østaftale er treårig og betegnes som en første udfasning af overgangsordningerne.

Partierne har derfor også aftalt, at man i løbet af perioden løbende vurderer behov og muligheder for yderligere at smidiggøre over-gangsordningerne. I den forbindelse lægges der op til en mulighed for at ophæve kravet om opholds-tilladelse – eksempelvis inden for brancher med særlige flaskehalsproblemer.

Arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i sådanne vurderinger.
Forligspartierne er også enedes om, at alle myndigheder på arbejdsmarkedsområdet at styrke samarbejdet med organisationerne på arbejdsmarkedet med henblik på at få arbejdskraft fra andre EU-lande til arbejdsopgaver, der ikke løses af dansk arbejdskraft.

SF's arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn er meget tilfreds med, at "knasten", spørgsmål om hvem der skal have forhåndsgodkendelse, blev løst på en god måde.

- Det har været helt afgørende for os, fordi der, når der er tale om en overenskomst, er tale om to parter, der bekender sig til en fælles aftale og et fælles kontrolsystem. Når vi glidende skal udfase Østaftalen, og det skal vi jo, så er det samtidig en fair måde at gøre det på, siger han.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov udtrykker til på følgende måde: - Det har været et hovedkrav for os, at skulle vi bevæge os ned ad stien med forhåndsgodkendelser, så handlede det om de overenskomstdækkede, hvor der i kraft af det fagretlige system er mulighed for at løse tvistspørgsmål.

Det Radikale Venstres arbejdsmarkedsordfører Elisabeth Geday siger: - Vi er navnlig glade for udsigten til, at de brancher, som har flaskehalsproblemer, gradvist vil blive fritaget fra Østaftalen, så de uhindret kan rekruttere arbejdskraft i de nye EU-lande.

Hun noterer også, at der lægges op til, at danske myndigheder skal bistå danske virksomheder med at rekruttere arbejdskraft fra de nye EU-lande på de områder, hvor der mangler arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, siger: - Nu bliver det nemmere at få arbejdskraft fra de nye EU-lande for over 50.000 virksomheder, som har indgået en overenskomst. Den nye aftale er et vigtig bidrag til at få bugt med de flaskehalsproblemer, som mange virksomheder døjer med. Samtidig øger vi kontrollen, så det bliver sværere at arbejde illegalt i Danmark. For mig er det helt afgørende, at vi har et arbejdsmarked med ordnede forhold og stabilitet. Det bidrager aftalen og det brede politiske flertal bag aftalen til.

- Vi er også enige om at se på, hvordan vi kan udfase aftalen gradvist, så vi ikke står om tre år i 2009 og så pludselig skal afvikle aftalen over night. Det er den bedste løsning for det danske arbejdsmarked, at tingene sker gradvist.

Mulighed for deltid

Forligspartierne udelukker ikke kategorisk, at der senere kan blive tale om forhåndsgodkendelse af ikke-overenskomstdækkede virksomheder. Det kræver nærmere analyse om mulige procedurer, så man kan sikre, at ansættelse sker på vilkår, der er gældende for pågældende arbejdsfunktioner.

I aftalen lukkes der, som noget nyt, også op for deltidsansættelse. Det er dog et krav, at beskæftigelsen er på minimum 30 timer om ugen. Derved sikres, mener man, at indtægten har en størrelse, så arbejdstageren har et ordentligt forsørgelsesgrundlag.

Hertil siger LO-næstformand Tine Aurvig-Huggenberger: - Jeg har svært ved at se ideen med at åbne for deltidsansættelser. Hvis baggrunden for at ansætte østeuropæisk arbejdskraft er, at man mangler arbejdskraft, skulle der vel ikke være behov for at ansætte den på deltid. Derfor mener vi, at deltid i Østaftalen er et skråplan, siger hun.

Studerende fra de nye EU-lande vil med den ny aftale blive sidestillet med studerende fra andre EU-lande. Det betyder, at de kan tage arbejde uden at have en særlig arbejdstilladelse, hvis de er indskrevet på en SU-berettiget erhvervskompetencegivende uddannelse.