Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Mandag formiddag blev der varslet yderligere 70 fyresedler i Banedanmark. Ansatte ønsker Banedanmark ændret til selvstændig offentlig virksomhed.

Samfundet vil være bedst tjent med at omdanne Banedanmark til en selvstændig offentlgi virksomhed i stil med Post Danmark og DSB, mener de ansattes faglige organisationer.

Der er nye fyringer på vej i Banedanmark.

De faglige organisationer blev mandag formiddag orienteret om, at virksomhedens entrepriseafdeling må afskedige 65-70 medarbejdere. Halvdelen forventes at være tjenestemænd.

Det er udsigten til, at entrepriseafdelingen ikke kan klare sig i konkurrencen i forbindelse med udbud af anlægsopgaver på det danske jernbanenet, der har fået Banedanmarks ledelse til at varsle nye fyringer.

Banedanmark har tidligere i år orienteret medarbejderne om at visse dele af virksomheden sælges fra og andre opgaver udliciteres. Begrundelsen er, at man vil koncentrere sig om det, som kaldes kerneområder: Skinner, kørestrøm og sikring. Frasalg og udliciteringerne vurderes at koste omkring 250 arbejdspladser, langt de fleste overenskomstansatte.

Kig til DSB og Post Danmark

Udsigten til omfattende fyringer og fortsat liberalisering får de ansatte i Banedanmark til at foreslå, at Banedanmark omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed på linje med eksempelvis Post Danmark og DSB.

Banedanmark er i dag en statslig virksomhed ejet af Trafikministeriet og drives via bevillinger på finansloven.

De faglige organisationer, samlet i Statsansatte Kartels Jernbanesektor, mener, at fordelene ved at omdanne Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed er oplagte. Man peger på, at anlægsopgaver således vil kunne finansieres gennem optagelse af lån og ikke ved at være en post på finansloven. Man slipper for at betale rådighedsløn i op til tre år for virksomhedens næsten 1.000 tjenestemænd. Og man bevarer Banedanmarks kompetencer samlet til fordel for den danske jernbane.

Banedanmark er konkurrencedygtig

- Ved at gå fra det nuværende departementsstyre til at være en selvstændig virksomhed skæres båndene til en uhyrlig bunke administration, som giver det nuværende Banedanmark et utroligt overhead (ekstraordinær administration) i forhold til private entreprenører, siger Ulrik Salmonsen, formand for StK Jernbane og også formand for Dansk Jernbaneforbund.

- Vores påstand er, at Banedanmark, frigjort fra det tunge statsbureaukrati, i høj grad er konkurrencedygtig.

- Som selvstændighed virksomhed vil Banedanmark have mulighed for at indgå længerevarende kontrakter med mulighed for langtidsplanlægning, hvor det i dag er korttidsplanlægning fra finanslov til finanslov. Det vil give mulighed for at strømline virksomheden i lighed med hvad der er sket med DSB, siger Ulrik Salmonsen.

Hellere penge til jernbane end til rådighedsløn

Han betegner det som absurd, at man overhovedet overvejer at sælge arvesølvet.

- Det koster omkring to millioner kroner, hver gang en tjenestemand sendes på rådighedsløn. Jeg tror, skatteborgerne hellere vil have jernbane for pengene. Det får man ved at udvikle i stedet for at afvikle, siger jernbaneformanden.

- Ud fra en økonomisk betragtning er det derfor bedre for staten at strømline og udvikle virksomheden, så staten om føje år kan sælge 25 procent af aktierne, siger Ulrik Salmonsen.

Forhandlingssekretær i 3F's Offentlige Gruppe Finn Petersen finder det også vigtigt, at medarbejdernes kompetencer ikke spredes for alle vinde og måske går tabt.

- Derfor er det vores bedste bud på at sikre virksomhed, medarbejdere og jernbanens kvalitet, at der skabes en selvstændig offentlig virksomhed, siger han.

Forligsbrud

Dagbladet Information kunne forleden oplyse, at Banedanmarks direktion har fremsendt et budgetforslag til Trafikministeriet, hvoraf det fremgår, at der skal "tilvejebringes midler til afholdelse af rådighedsløn for op til 300 overtallige tjenestemænd på entrepriseområdet til udmøntning i 2005 og 2006".

Det tolkes som første signal om, at store dele af entrepriseafdelingen skal sælges fra. Den socialdemokratiske trafikordfører Poul Andersen betegnede det overfor Information som direkte forligsbrud.