Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Nyt forslag synes at kunne skabe tilslutning til de principper, der skal gælde for løsning af grænsestridighederne mellem fagforbundene. Derimod er der tiltagende skepsis om den ny måde at styre LO på.

I ellevte time er LO kommet med et nyt udspil til, hvordan fremtidige grænsesager mellem LO's 20 medlemsforbund skal løses. Forslaget menes at kunne samle bred tilslutning på den ekstraordinære LO-kongres på lørdag, og dermed synes en overhængende risiko for sprængning af LO afværget.

Endnu er ikke alle LO's medlemsforbund taget i ed i forhold til det ny forslag, så spørgsmålet om, hvorvidt de 800 kongresdelegerede skal forlade kongressalen med en splittet landsorganisation bag sig, eller det skal lykkes at finde et bæredygtigt kompromis i striden, vil formentlig først kunne besvares endeligt på selve kongressen.

Hovedeksponenterne for de to sider i striden har været SiD og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Opgøret har reelt stået om, hvorvidt medlemmer af offentligt ansattes organisationer kan blive stående i disse organisationer, også efter at det arbejde, de er beskæftiget med, er udliciteret og dækket af andre forbunds overenskomster på det private arbejdsmarked.

Nye redskaber i værktøjskassen

FOA ønskede at kunne bevare medlemmerne, også efter udliciteringer, og LO's hidtidige forslag lagde sig tæt op ad dette synspunkt. LO-forslaget lagde en række nye værktøjer til løsning af grænsestridigheder ind i systemet, blandt andet mulighed for medlemskab af flere forbund på én gang, forbundssammenlægninger, fællesoverenskomster, kreativ mægling og det meget omtalte forslag om at lade det afgøre ved urafstemning, hvor de pågældende medlemmer skulle være organiseret.

SiD's formand, Poul Erik Skov Christensen, tog skarpt afstand fra forslaget, der bryder med det grundlæggende princip om, at medlemmerne står i det forbund, som har den anerkendte forhandlingsret og dækker området overenskomstmæssigt, og som dækker det pågældende uddannelsesområde.

SiD-formanden tilføjede, at det er at stikke medlemmerne blår i øjnene og uden for realiteternes verden, hvis man forestillede sig, at man ved at fastholde medlemskabet af en "offentlig organisation" også kan fastholde de offentlige løn- og ansættelsesvilkår i al fremtid efter en privatisering.

Dansk Metal, Funktionærforbundet og Kvindeligt Arbejderforbund deler SiD's synspunkter, mens FOA støttes af blandt andet TIB og HK.

FOA's formand, Dennis Kristensen, meddelte på sin side, at hvis der skete yderligere "udvanding" af LO's forslag i bestræbelserne på at nå et kompromis, ville FOA ikke kunne støtte det.

Nyt LO-udspil

LO's formand, Hans Jensen, sagde, at han var indstillet på at bruge tiden frem til kongressen på at finde en løsning på striden. En 45-55 procents afstemning på kongressen var uden interesse for LO, som han sagde til forrige nummer af Fagbladet.

Det er disse kompromisbestræbelser, der nu har skabt ny bevægelse i det, der for få dage siden lignede en fastlåst stillingskrig.

LO's ny udspil lægger væsentlig stærkere vægt på overenskomstforholdet som styrende princip end tidligere.

Muligheden for at anvende urafstemninger er ændret væsentligt. Der er nu udelukkende tale om, at forbundene har mulighed for at sende et mæglingsforslag til løsning af en grænsestrid til afstemning blandt de berørte medlemmer. Der er således ikke længere tale om, at medlemmerne direkte kan stemme om, hvilket af de stridende forbund de ønsker at stå i.

I skrivende stund, hvilket vil sige en uges tid før LO-kongressen, foregår kompromisforhandlingerne på fuld kraft, og forslaget vil måske undergå yderligere ændringer de kommende dage. Om Hans Jensens penduldiplomati bærer frugt, lader sig næppe med sikkerhed måles på denne side af LO's ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde to dage før kongressen.

Striden om grænsedragningen mellem LO's medlemsforbund har vist sig langt dybere end hidtil antaget. Det, der var et af foreløbig fire elementer til skabelsen af et "nyt og moderne LO", viste sig at bære kimen til en truende sprængning af Landsorganisationen.

Søger nye venner

Det stod klart, da LO's nyhedsbrev A4 udkom forrige mandag. FOA-formand Dennis Kristensen lod det umisforståeligt fremgå, at FOA med sine næsten 200.000 medlemmer overvejer at bryde med LO.

Han ser SiD's og andre forbunds holdning som et krav om, at FOA ved udliciteringen "pænt" skal aflevere sine medlemmer til private forbund med dårligere overenskomstmæssige vilkår.

"Hvis et flertal i de forbund, som har en stor majoritet af privatansatte, ser verden på den måde, så ville det være mere ærlig snak at melde ud, at LO er for privatansatte lønmodtagere. Så må de offentligt ansatte tage bestik af denne situation og se, om de kan finde visionerne et andet sted," skrev FOA's formand.

Beskeden kan næppe være tydeligere.

FOA fik for tre år siden Arbejdsrettens dom for, at forbundet ikke kan benytte konfliktvåbenet til at understøtte et krav om overenskomst på et område, der i forvejen er dækket af andre LO-forbunds overenskomster. Dermed er FOA's muligheder for at skaffe sig overenskomster med arbejdsgivere, der ved licitation har overtaget offentlige opgaver, i den praktiske verden, lig nul. Om et FOA uden for LO vil kunne aktivere strejkevåbnet vil uden tvivl og i givet fald også skulle afgøres i Arbejdsretten. Dernæst kommer spørgsmålet, om arbejdsgiverorganisationerne er villige til at slække på deres indædte modstand mod paralleloverenskomster.

Da arbejdsretsdommen faldt, meddelte den daværende FOA-formand, at en konsekvens kunne blive udmeldelse af LO.

Nyt stridspunkt

LO-formand Hans Jensens diplomatiske aktiviteter synes som nævnt på vej til at løse op for situationen.

Til gengæld synes der opstået et nyt problem, nemlig om forslaget til ny ledelses- og beslutningsstruktur. Der er lagt op til en radikal ændring af LO's styring og ledelse. Den daglige ledelse skal i fremtiden bestå af 12 personer, og af dem skal de otte vælges blandt forbundenes formænd. Forbundsformændene får med andre ord flertal i LO's daglige ledelse. På det seneste er der opstået alvorlig tvivl om, hvorvidt en sådan ledelsesstruktur vil kunne fungere i samspil med og i respekt for forbundenes valgte forsamlinger. Noget egentligt analysearbejde af dette forhold er ikke foretaget.

Betænkelighederne synes alvorlig nok i forhold til de demokratiske beslutningsprocesser i forbundene, selvom den næppe kommer op og ringer der, hvor nogle kan føle sig foranlediget til at true med sprængning af LO-fællesskabet.