Gå til hovedindhold

En ny undersøgelse viser, hvordan det står det til med konsekvent brug af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i kommuner og regioner.

Kommunernes vilje og styrke til at bekæmpe social dumping

3F har undersøgt kommuner og regioner i samarbejde med Advice. Undersøgelsen afdækker brugen af klausuler, og hvor gode de er til at kontrollere indsatsen.

Desuden afdækker undersøgelsen omfanget af kommunernes og regionernes sanktionering af eventuelle overtrædelser af klausulbestemmelser, samt hvilke sanktionsværktøjer kommunerne og regionerne har til rådighed.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor 81 ud af de 98 danske kommuner har deltaget - heraf 3 delvist. Af de resterende 17 kommuner har 6 aktivt frabedt sig at deltage i undersøgelsen, mens 11 slet ikke har svaret på undersøgelsen.

Samtlige 5 regioner har deltaget i undersøgelsen - én region dog kun delvist.

Øjebliksbillede

Rapporten og danmarkskortet giver et øjebliksbillede af de danske kommuner og regioners brug af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i oktober 2014.

De undersøgte områder er:

  1. Bygge og anlæg
  2. Rengøring
  3. Transport, offentlig servicetrafik & renovation
  4. Det grønne område
  5. Teknisk service

Hovedkonklusionen i rapporten er en positiv udvikling fra 2013 til 2014, idet kommunerne er blevet bedre til at bruge klausuler. Desværre er de ikke lige så gode til at håndhæve, at klausulerne overholdes. Og sanktionerne har været få og beskedne. 

Se rapporten fra undersøgelsen

Se resultaterne for hver kommune og region præsenteret i et danmarkskort.