Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: und i include() (linje 7 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--link-to-article.tpl.php).

Finansminister Thor Pedersen vil med et nyt lovforslag forbedre statens kontantbeholdning ved at fjerne renteindtægter fra blandt andet a-kasserne.

A-kasserne er ikke rigtig populære hos den nuværende regering. Foto: Søren Zeuth

Det bliver dyrt for a-kasserne, hvis Finansministeriet får vedtaget et lovforslag, som netop er sendt i høring. Hensigten med lovforslaget er at forbedre statens likviditet, altså kontanter.

Forslaget indebærer blandt andet, at der etableres en afregningskonto for hver enkelt kommune, hvert amt og hver a-kasse – en OBS-konto (Offentlig Betalings Service). Kontoen bliver fast forrentet, på en kunstig lav rentesats, nemlig svarende til renten for en 5-årig statsobligation minus to procent.

I dag står medlemmernes bidrag til den statslige arbejdsløshedsforsikring, efterløn og ATP på a-kassens konto i en privat bank, indtil de afregnes med staten.

Ifølge formanden for A-kassernes Samvirke og leder af SiD’s A-kasse, Morten Kaspersen, vil forslaget betyde millioner i tabt renteindtægt til de enkelte a-kasser.

- Tabet i hver enkelt a-kasse vil afhænge af, hvilke betalingsfrister og hvilke vilkår, a-kassen afregner på i dag. Men der er ingen tvivl om, at a-kasserne vil tabe mange millioner på dette her lovforslag, blandt andet fordi vi i dag kan få en højere rente i et privat pengeinstitut. Vi taber mange penge, hvis vi tvinges til at indbetale pengene på en lavtforrentet offentlig konto, siger Morten Kaspersen.

Skjult skatteforhøjelse

Lovforslaget har da også til hensigt at bedre statens egen pengebeholdning. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at loven vil medføre en forbedring af statens finanser på 110 millioner det første år, og op til cirka 150 millioner om året herefter.

A-kasserne har endnu ikke nogen samlet opgørelse over, hvor mange penge de vil miste. Men ifølge Morten Kaspersen har nogle a-kasser allerede beregnet, at deres tab bliver i millionklassen.

- Finansministeren kommer som en tyv om natten og belaster a-kasserne økonomisk. Desværre er der kun et sted at dække tabet, og det er at hente pengene hos medlemmerne. Med andre ord en skjult skatteforhøjelse i en tid med skattestop, siger Morten Kaspersen, som beklager lovforslaget.

Mistænkeliggørelse af a-kasserne

Morten Kaspersen mener, at lovforslaget kunne have sin berettigelse, hvis staten havde mistet penge som følge af manglende indbetaling af medlemsbidrag fra a-kasserne.

- Men det har aldrig været tilfældet. Kasserne har altid indbetalt som de skal ifølge loven. Hvis det er et spørgsmål om, at Finansministeriet ønsker at sikre sig mod økonomiske tab, skulle man hellere have kigget på virksomhedernes indbetaling af moms, hvor der mig bekendt har været mange tilfælde af tab. Jeg kan faktisk kun betragte lovforslaget som en uberettiget mistænkeliggørelse af a-kasserne, siger Morten Kaspersen.

Lovforslaget er nu sendt i høring i en række organisationer med mere. Høringsfasen slutter 6. november.

Fisk