Gå til hovedindhold

Lærlinge inden for erhvervsuddannelser skal ikke nøjes med mindsteløn, men har også krav på tillæg, fastslår Højesteret.

Arbejdsgiverne kan ikke spise lærlinge af med mindstelønnen, de har også ret til tillæg, fastslår ny dom fra Højesteret.

Elever kan ikke bare spises af med mindsteløn. De har også krav på for eksempel søgnehelligdagsbetaling (SH). Det siger Højesteret i ny dom.

Når der står ”løn” i loven om erhvervsuddannelse, skal det – med rettens ord – også omfatte andre elementer end grundlønnens beløb.

Sagen handler om en ung vognmalerlærling, hvis arbejdsplads hører under Industriens Overenskomst.

Arbejdsgiveren mente, at lærlingen kun skulle have mindstelønnen. Men Højesteret har nu givet Malerforbundet ret i, at lærlingen også havde krav på knap 9.000 kroner i søgnehelligdagsbetaling.

Skåret helt ud i pap

Dommen får betydning for elever i en række andre fag. Ikke mindst der hvor arbejdsgiveren har indgået overenskomst med de Kristelige. Her snydes eleverne ofte for pension, tillæg og feriegodtgørelse. Det kører 3F og flere andre forbund sager om.

Næstformand John Frederiksen, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, er meget tilfreds med dommen.

- Nu er det skåret helt ud i pap. Arbejdsgivernes organisationer kan ikke længere sige, at loven kun giver elever ret til grundløn.

Hvem ejer overenskomsten?

Højesterets dom fastslår også, hvem der har ret til at forhandle overenskomst for lærlinge under loven om erhvervsuddannelser.

Retten lægger nemlig vægt på, at lærlingens overenskomst er den mest udbredte i vognmalerfaget. Og da de fleste lærlinge er medlem af Malerforbundet, hører uddannelsen til vognmaler hjemme under Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

De Kristelige har rejst en række sager om retten til overenskomsten. Og John Frederiksen håber derfor nu, at de Kristelige vil acceptere, at deres overenskomster ikke skal gælde elever.

Sagerne har betydet, at elever har måttet vente i årevis på at få for eksempel løn, de har haft til gode.

- Og de kan ikke få en ny læreplads. Deres kontrakter kan nemlig ikke afsluttes, så længe der kører en sag, siger John Frederiksen.

Juristerne i Kristelig Arbejdsgiverforening er ved at vurdere betydningen af dommen. Direktør Karsten Høgild har derfor ingen kommentarer.

TEMAERSe alle