Gå til hovedindhold

Fra nytår blev der lagt yderligere et halvt år på efterlønsalderen til 62 1/2 år. De kommende 60-års-fødselarer kan kun få efterløn i 4 1/2 år og skal altid modregnes for pension.

Delpension giver både penge fra det offentlige og mulighed for at arbejde på deltid. Men stadig færre benytter sig af ordningen, måske fordi den er ukendt.

Ændringerne i efterlønsordningen tager til. Fra 1.januar 2016 rykkede efterlønsalderen yderligere et halvt år opad.

Det betyder, at de, der holder deres 60-års-fødselsdag i første halvdel af året, nu skal være 62 1/2 år, før de kan få efterløn. Dermed har efterlønsalderen flyttet sig 2 1/2 år siden udgangen af 2013, hvor den var 60 år.

Men for de fødselarer, som fylder 60 år i det første halvår af 2016, kommer der yderligere en ændring: De kan højst få efterløn i 4 1/2 år. Hidtil har perioden ellers været 5 år.

Ændringerne kan bringe nogle mennesker i klemme, hvis de ikke kan fortsætte med at arbejde på fuld kraft op i seniortiden. Her kan den offentlige delpension måske være en redning. Det er en ordning, der ikke har været så meget opmærksomhed om.

Beregn din efterløn og efterlønsalder

Et sundere arbejdsliv

Ifølge forsikringsmæglervirksomheden Willis er delpension en mulighed, der ofte overses. Partner Kai Jensen fra Willis underviser meget og hører, at mange aldrig har hørt om reglerne.

Tal fra Danmarks Statistik viser også, at stadig færre benytter sig af ordningen. I 2010 blev der brugt 26 millioner på ordningen, mens det tal var faldet til 15 millioner kroner i 2014.

- Delpension er en rigtig god løsning for en gruppe mennesker, der kommer i klemme, siger Kai Jensen og fortsætter:

- Måske kan den også give dem en sundere sidste del af arbejdslivet, fordi de fortsætter med at arbejde på nedsat tid.

Efterlønspræmien overlever

De kommende 60-års-fødselarer vil også mærke en tredje forandring. De bliver modregnet i deres efterløn for deres pensionsopsparing, uanset hvor længe de fortsætter med at arbejde.

Hidtil har efterlønsmodtagere kunnet undgå fradrag i udbetalingen, hvis de ventede to år med at bede om efterløn. Men den ordning forsvinder for de, der fylder 60 fra 1.januar 2016 og fremad.

En lille trøst: De kommende 60-års-fødselarer kan stadig spare op til en skattefri efterlønspræmie, hvis de udskyder efterlønnen og fortsætter med at arbejde frem mod folkepensionen.

Folkepensionsalderen røres der ikke ved i denne omgang. Den er stadig 67 for de, der fylder 60 i år.

Årgang 1952 vinder generationslotteriet

TEMAERSe alle