Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Om kort tid vil din arbejdsgiver igen kunne kræve, at du bliver testet for corona-virus og oplyser, om du er smittet eller ej. Fagbladet 3F forklarer, hvordan du er stillet.

Afskedigelsesnævnet gav i oktober en arbejdsgiver medhold i, at det var berettiget at bortvise en medarbejder, der nægtede at lade sig teste for corona-virus. På billedet er det en borger i Aarhus, der får foretaget en PCR-test på Aarhus Universitetshospital.
Jens Thaysen/Ritzau Scanpix

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), indgik forleden en trepartsaftale, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at deres ansatte fremviser et gyldigt corona-pas.

Som led i aftalen anbefales Folketinget også at genindføre en lov, som blev vedtaget i november 2020 og udløb 1. november i år. Loven giver arbejdsgiverne mulighed for at pålægge deres medarbejdere at lade sig corona-teste. Et flertal i Folketinget har allerede sagt god for at hastebehandle lovforslaget, der formentlig allerede fra slutningen af næste uge vil betyde, at din arbejdsgiver kan forlange, at du bliver testet for corona-virus, covid-19, og oplyser resultatet. Og ret til at kræve, at du oplyser resultatet, hvis du af egen drift har fået taget en test.

Hvorfor dette lovkrav?

Smitten stiger herhjemme, og arbejdsgiverne har under corona-epidemien efterlyst tiltag, der kan være med til at stoppe og mindske spredningen af corona-virus på arbejdsmarkedet.

Det handler også om at sikre dansk eksport og forhindre, at corona-virus fører til nedlukninger eller delvise nedlukninger af virksomheder. Samtidig kræver flere lande, der importerer varer fra Danmark, at varerne er fremstillet i et corona-frit miljø.

Hvilke redskaber vil din arbejdsgiver få?

Din arbejdsgiver vil kunne kræve, at du og dine kollegaer bliver testet for corona-virus og oplyser resultatet af testen. Din arbejdsgiver skal skriftligt orientere dig, hvis du kræves testet. Kravet skal være sagligt begrundet i et hensyn om at begrænse smittespredning, begrundet af arbejdsmiljøloven eller af hensyn til virksomhedens drift.

Hvis din arbejdsgiver kræver dig eller dine kolleger testet, er der lagt op til, at arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og samarbejdsudvalget på arbejdspladsen skal inddrages.

Hvornår er der en saglig begrundelse for at kræve en corona-test?

Det vil ifølge lovslaget bero på den konkrete situation.

Hvornår er det usagligt?

Hvis du for eksempel ikke er i kontakt med mennesker eller dyr, hvor der er risiko for smitte med covid-19, i dit arbejde.

Hvem afgør, om et pålæg om test er sagligt begrundet?

Domstolene og det fagretlige system. Som ansat vil du kunne rejse en sag ved de almindelige domstole om en godtgørelse, hvis du ikke mener, at et pålæg om test er sagligt begrundet. Hvis der overenskomstmæssigt er grundlag for det, vil uenigheden også kunne behandles fagretligt.

Hvornår skal testen foretages?

Testen skal som udgangspunkt tages i din arbejdstid.

Kan din arbejdsgiver kræve, at du bliver testet i din fritid?

Ja, men Arbejdsretten slog for nylig fast, at det tæller som arbejdstid, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at lade dig teste for covid-19 i din fritid. Det skete i en sag, som FH vandt for Dansk Sygeplejeråd.

Kan din arbejdsgiver kræve, at du oplyser resultatet af en corona-test, som du på eget initiativ har fået taget?

Ja. Vedtages lovforslaget, kan din arbejdsgiver pålægge dig hurtigst muligt at oplyse, hvis du af egen drift er blevet testet positiv med covid-19, og hvornår det er sket.

Hvordan skal du dokumentere resultatet af en corona-test over for din arbejdsgiver?

Normalt vil du få testresultatet i elektronisk form, som du kan vise din arbejdsgiver. Findes svaret på testen ikke elektronisk, skal du dokumentere resultatet og testtidspunktet på anden vis. Eventuelt i form af en tro og love-erklæring.

Hvad hvis du nægter at blive testet?

Så går det fagretlige system i gang, og din arbejdsgiver kan give dig en advarsel og i yderste konsekvens en fyreseddel.

Er der eksempler på, at folk har mistet deres job?

Ja. 1. februar i år blev en ejendomsfunktionær hos et boligadministrationsselskab bortvist med øjeblikkelig virkning, efter vedkommende ad flere omgange havde nægtet at lade sig teste for corona-virus. Sagen blev behandlet i Afskedigelsesnævnet 25. oktober i år, hvor gav arbejdsgiveren fik medhold i, at bortvisningen var berettiget.

Kan din arbejdsgiver kræve, at du løbende bliver testet?

Ja, men det vil bero på en konkret vurdering.

Kan din arbejdsgiver pålægge dig at møde på arbejde, hvis du har været udsat for covid-19-smitte, oplever symptomer, eller venter på at blive testet eller modtage svar på en test?

Nej, ikke hvis du er syg. Hvis du ikke har symptomer, men afventer resultatet af en test eller står for at skulle testes på grund af frygt for smitte med covid-19, vil det afhænge af en læge- eller sundhedsfaglig vurdering. Hvis din læge vurderer, at du skal være i selvisolation eller karantæne, sidestilles det med sygdom, og så kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at møde på arbejde.

Hvor længe vil din arbejdsgiver kunne kræve, at du bliver testet for corona?

Arbejdsgivernes mulighed for at kræve at se et gyldigt corona-pas og pålægge dig at blive testet kommer til at gælde, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.