Gå til hovedindhold

Styrket uddannelse, mere velfærd og grøn omstilling. Det er hovedoverskrifter på den finanslov, S-regeringen landede mandag aften.

– Jeg synes, at det er et tiltrængt skift væk fra de skattelettelser, vi så under den tidligere regering, og over mod velfærd og klima, siger 3F’s formand, Per Christensen, om den aftale, som en glad finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede mandag aften.
Niels Aage Skovbo

En ambitiøs finanslov, der tager fat på nogle af de helt store udfordringer, som Danmark står overfor.

Sådan lyder modtagelsen fra 3F til den finanslovsaftale, som S-regeringen har landet sammen med SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet.

- Jeg synes, at det er et tiltrængt skift væk fra de skattelettelser, vi så under den tidligere regering, og over mod velfærd og klima, siger 3F’s formand, Per Christensen, om den aftale, som en glad finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede mandag aften.

Finansloven lægger blandt andet op til minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, mere grøn omstilling, flere penge til folkeskolen, løft til psykiatrien og 1.000 flere sygeplejersker. 3F’s formand kalder det “en ny stærk retning”.

Betydning for lønmodtagere

- Samtidig er der et meget vigtigt fokus på nogle af de ting, der har enorm betydning for danske lønmodtagere, siger Per Christensen og hæfter sig blandt andet ved dagpenge og uddannelse.

I finansloven vil regeringen og dens støttepartier nemlig afskaffe det omstridte opholdskrav, der betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i mindst syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge.

Desuden bliver skole- og uddannelsesområdet højt prioriteret i finanslovsaftalen. Partierne er enige om, at folkeskolen skal løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023.

Samtidig bliver uddannelsesloftet, som i dag begrænser muligheden for at tage flere uddannelser, afskaffet fra 2020.

Endelig indføres en række tiltag, der bekæmper social dumping. Det falder også i god jord hos 3F-formanden.

Beløbsgrænsen røres ikke

Regeringen har indgået finanslovsaftalen med sine støttepartier efter lange og intense forhandlinger. Fra starten af var en af knasterne en radikal mærkesag om at lette virksomhedernes adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

De Radikale ønsker generelt at nedsætte beløbsgrænsen, som bestemmer, hvilke faggrupper det er muligt at hente til landet. Men den bliver der ikke rørt ved i den netop indgåede finanslov. Heldigvis, lyder det fra Per Christensen. 

- Det er ekstremt vigtigt, fordi en sænkelse ville betyde, at helt almindelige ufaglærte og faglærtes job kom i fare, siger Per Christensen.

3F-formanden kan til gengæld “leve med”, at man ifølge finanslovsaftalen giver lidt flere virksomheder muligheder for at benytte positivlisten på minimum faglært niveau, fordi man samtidig sikrer, at virksomhederne, der kan gøre brug af ordningen, skal leve op til danske løn- og ansættelsesvilkår samt forpligte sig til at tage lærlinge og elever.