Gå til hovedindhold

Modsat København har Aarhus stillet krav for at undgå underbetaling hos firmaer, der samler elektriske løbehjul ind for de forskellige udbydere af det populære bykøretøj.

Arkiv / billedbureauet Ritzau/Scanpix

Som et toårigt forsøg gav Aarhus Kommune i foråret tilladelse til, at der kunne blive stillet godt 150 elektriske løbehjul op på en række udvalgte steder i byen, som borgere, gæster og turister kan leje.

Men allerede inden løbehjulene kom på gaden, indkaldte kommunen de firmaer, der var interesserede i at stå for udlejningen, til en dialog, hvor de blev præsenteret for nogle helt klare krav.

- Vi har fra første færd ønsket at regulere området for at undgå det ragnarok, som man har set i København, hvor bycykler og el-løbehjul bliver smidt og stillet alle vegne, siger Frands Vidstein Petersen, afdelingschef for Indkøb hos Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Derfor er der i Aarhus en tidsbegrænsning, så el-løbehjulene hver dag skal indsamles klokken 21. Løbehjulene er via deres GPS indstillet, så de kun kan køre to kilometer i timen på gågader, og lejerne får refunderet deres startgebyr, hvis de afleverer løbehjulene bestemte steder. 

Skal opføre sig ordentligt

I Aarhus har VOI, der står for udlejning af løbehjul, og Donkey Republic, der udlejer bycykler, desuden forpligtet sig til at overholde kommunens klausuler om etik og socialt ansvar, lige som det fra kommunens side på forhånd blev indskærpet, at underbetaling og social dumping var bandlyst.

- Vi kan ikke stille krav om, at der er overenskomster eller en overenskomstlignende løn, da vi ikke køber en ydelse af leverandøren. Men vi har stillet krav om, at firmaerne, for at få lov til at bruge kommunens arealer til udlejning, opfører sig ordentligt, siger Frands Vidstein Petersen.

- Gør de ikke det, kan vi give dem en økonomisk bod eller rive kontrakten med dem i stykker, siger han.

Noget for noget

Forleden afslørede mediet A4 Arbejdsliv, at indsamlerne af el-løbehjul i Københavns Kommune ofte arbejder i op til ni timer om natten til en timeløn på ned til 58 kroner. Samt at indsamlerne får bøder på op til 3.000 kroner, hvis de er syge og ikke melder det mindst 48 timer før en vagt. Indsamlerne får også bøder på op mod 1.500 kroner, hvis de stiller løbehjulene et forkert sted.

Det medførte forargelse og kritik blandt politikere på Københavns Rådhus. Ifølge Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), er der dog ingen mulighed for at stille krav til de arbejdsforhold, som firmaerne og deres samarbejdspartner byder deres indsamlere, da kommunens tilladelse alene handler om, hvorvidt el-løbehjulsvirksomhederne overholder vejloven.

I Aarhus tolker man vejloven på en anden måde.

- Vi læser lovens bogstaver som, at vi kan, men ikke skal give adgang til, at man benytter kommunens arealer til udlejning af løbehjul og cykler, siger Frands Vidstein Petersen.

- Det er noget for noget. Skal vi stille et areal til rådighed, stiller vi også nogle krav, siger han.

Kædeansvar

Det toårige forsøg i Aarhus er økonomisk set under grænsen for, hvornår en opgave skal sendes i udbud, men kommunen har indgået såkaldte koncessionskontrakter med VOI og Donkey Republic.

Aftalerne betyder, at både de to firmaer og deres underleverandører skal overholde internationale konventioner. Blandt andet om at der ikke må være tvangsarbejde eller ske diskrimination, forbud mod børnearbejde, og at der skal være et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

- Vi vil ikke se nogen i Aarhus, der samler cykler eller løbehjul ind til 20 kroner i timen. Og der er kædeansvar, så firmaerne hæfter for, at eventuelle underleverandører også overholder kontrakten, siger Frands Vidstein Petersen.

Han oplyser til Fagbladet 3F, at Aarhus Kommune løbende foretager stikprøvekontroller blandt alle leverandører af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser for at undgå snyd og social dumping. 

- Så beder vi om at se lønsedler eller dokumentation for, at ansættelsesforholdene er i orden, siger Frands Vidstein Petersen.