Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).

Efter fem år med førtidspensions- og fleksjobreformen skal reformen evalueres og rettes til. Fagbladet 3F har spurgt eksperten, oppositionen, forligsparti og organisationer, hvad de vil lave om.

FOTO: Thomas Arnbo

Det er et udskældt barn, der i disse dage kan fejre fem års fødselsdag.

Førtidspensions- og fleksjobreformen blev indført 1. januar 2013. Siden har dårlige historier og massiv kritik klæbet sig til reformen.

Snart kommer en evaluering. Blandt andet på den baggrund skal reformen justeres. Og der vil blive tale om deciderede lovændringer, har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tidligere lovet.

Fagbladet 3F har i samme anledning spurgt forligsparti, opposition, en ekspert og organisationer, hvad de vil have ændret.

Forligsparti: Sofie Carsten Nielsen, beskæftigelsesordfører hos De radikale, vil have disse ændringer:

 1. Vi skal sikre, at ressourceforløb og fleksjob er af en meningsfuld længde. I dag kan ressourceforløbene vare op til fem år. Endvidere oplever vi tilfælde, hvor mennesker sendes i fleksjob i blot 20 minutter om ugen. Fremover skal det sikres, at længden giver mening. Det kan for eksempel ske ved at sænke grænsen for, hvor længe et ressourceforløb maksimalt må være. Og ved at hæve grænsen for, hvor kort tid mennesker kan være i fleksjob om ugen.
 2.  Jeg vil tage et opgør med, at man skal have været ansat under overenskomstens sociale kapitel i mindst 12 måneder, før man kan tilkendes et fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er ansat. Kravet om de 12 måneder skal ophæves.
 3.  I dag kan man ikke tilkendes seniorførtidspension, hvis man er i stand til at forsørge sig selv igennem et fleksjob. Men kriteriet for at kunne få førtidspension skal lempes for seniorer. Man skal kunne tildeles seniorførtidspension, alene hvis man er så nedslidt, at man ikke kan forsørge sig selv i et ordinært job. Ønsker de nedslidte selv at fortsætte på arbejdsmarkedet, skal deres vej til ressourceforløb eller fleksjob lettes.

Eksperten: John Klausen, lektor, ph.d., juridisk institut, Aalborg Universitet, ønsker dette ændret:

 1. Det skal være en forudsætning for at iværksætte et ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet.
 2. Det skal være en forudsætning for at iværksætte fleksjob med få timer om ugen til en person med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne, at der er en konkret og realistisk forventning om, at borgeren inden for en konkret angivet periode kan forbedre arbejdsevnen til et niveau svarende til et almindeligt fleksjob.
 3. Hvis kommunen ikke har givet relevante tilbud til afklaring og udvikling af arbejdsevnen, skal dette tillægges bevismæssig betydning ved vurderingen af retten til førtidspension.

62 fagforbund - blandt andet 3F - organisationer og patientforeninger er enige om følgende ændringer:

 1. Er en persons arbejdsevne nedsat til syv timer om ugen eller derunder, skal borgeren have et retskrav på at vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 2. Og ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år.
 3. Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.
 4. Det skal være lettere at få fastholdelsesfleksjob på den arbejdsplads, hvor man allerede er ansat. Kravet om 12 måneders ansættelse efter de sociale kapitler skal afskaffes.
 5. Ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra eksempelvis arbejdsmarkedspensioner.
 6. Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.

Oppositionen: Finn Sørensen, beskæftigelsesordfører, Enhedslisten:

Enhedslisten støtter de konkrete ændringer, som de 62 organisationer ovenfor har fremsat. Opfyldelsen af disse krav vil ikke løse alle problemer ifølge Enhedslisten. Men det vil genskabe noget retssikkerhed for de mest udsatte borgere. De tre vigtigste ændringer er ifølge partiet:

 1. Hvis arbejdsevnen er syv timer eller derunder skal borgeren have et retskrav på førtidspension. Ressourceforløb eller mini-fleksjob skal være tilbud, som borgeren kan vælge i stedet.
 2. Der skal sættes en grænse på ressourceforløb. Hvis kommunen ikke kan afklare borgeren inden 5 år, så skal borgeren have et retskrav på at vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
 3. Ydelsen på ressourceforløb skal være på niveau med sygedagpenge. Der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner eller invalideforsikringer.