Gå til hovedindhold
FOTO: Michael Bo Rasmussen

Det er et stort problem, at antallet af ansøgere på erhvervsuddannelserne falder. Politikerne skal turde se problemet i øjnene, skriver blogger Morten Ryom.

Det er jo egentlig ikke nogen nyhed, men desværre sidder jeg her med artikler om, at på trods af fine politiske aftaler og reformer, så er antallet af ansøgere til EUD stadig faldende, eller i bedste tilfælde ikke stigende. For mig betyder nyheden, at der er noget galt med vores EUD (og måske uddannelsesvejledningen i vores folkeskole), og det tror jeg egentlig ikke, at mange kan være uenig i.

Der, hvor filmen knækker for mig, er, når jeg læser, at både politikere og endda folk fra min egen fagforening, siger: “Vi skal tale EUD op, ikke ned”, hvilket i mine ører lyder mest som:
“Stopper vi med at snakke om problemerne, så løser de sig selv”.

Nej, nej og nej

Forestil dig nu, jeg står ude på pladsen, og vi støder på et problem, og jeg så siger “Vi skal bare tale problemet op”. Skulle det så på magisk vis ende med, at problemet bliver løst eller forsvinder? Sjakket ville jo kigge på mig, som om jeg var idiot. Problemer forsvinder ikke bare og løser sig ikke bare ved, at vi ikke snakker om dem.

Forestil dig, at dit vandrør er sprunget under håndvasken i køkkenet, og du så ringer til VVS´eren, som bare siger “Jo, jo… men lad os nu ikke snakke huset ned, lad os snakke om alle de vandrør, der ikke er sprunget”.

Det irriterer mig, at politikerne tror, at de kan slippe af sted med at vælge så billig en løsning:

Til gengæld kan jeg glæde mig over, at mine håndværkerkolleger ikke har samme tilgang til problemer og ikke bare lader, som om ting bliver løst af tom tale.

Så kære kammerater. Kan vi ikke godt komme i gang med at snakke om de åbenlyse problemer, som vores EUD-system står over for, og få fundet nogle løsninger på dem?

For at få ordentlige forhold under uddannelserne, kræver det blandt andet, at vi stiller krav til lærlingeordningen. Her kan vi eksempelvis begynde at stille krav til, at virksomheder, som udfører offentlige opgaver, stiller lærepladser til rådighed. Lærepladser er med til at sikre, at vi har en høj faglighed i Danmark. Det er det, som sikrer, at vi kan konkurrere på globalt plan - på evner fremfor løn. 

Kig på økonomien

Det kan også handle om, at de virksomheder, som tager lærlinge, kan få tilskud eller måske et lån fra det offentlige, således at det ikke går ud over økonomien i virksomheden.

Vi skal også sørge for, at det kan hænge økonomisk sammen for os lærlinge. Derfor skal lærlingelønnen selvfølgelig være i orden, og den skal sikre, at hverdagen kan hænge sammen for lærlingen. Det kan på det nuværende niveau være svært.

På skolen kan vi også sætte ind. Måske vi skal tænke på at indføre et loft over, hvor mange elever en erhvervsuddannelse kan have i en klasse. Ligesom i folkeskolen er det jo umuligt, at alle får lige meget ud af undervisningen, hvis man skal konkurrere for underviserens opmærksomhed med 30 andre.

Hvis vi skal forbedre EUD, så skal vi turde kigge på problemerne og de løsninger, som skal til.