Gå til hovedindhold

Fejlmeddelelse

 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 90 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 91 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i include() (linje 92 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/templates/node/node--article--full.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Notice: Undefined index: und i fagbladet_3f_preprocess() (linje 130 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).
 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array i fagbladet_3f_preprocess() (linje 131 af /srv/www/sites/all/themes/fagbladet_3f/template.php).

Muligheden for at forhåndsgodkende vikarbureauer kan undergrave Østaftalens princip om samme løn og vilkår for samme arbejde.

Det er muligheden for forhåndsgodkendelse af vikarbureauer, der kan åbne en ladeport for østarbejderes arbejde på vilkår, der er ringere, end hvad der er gældende for danske kollegers.

Politikerne er ved at lave et kæmpemæssigt hul i den ny Østaftale, som efter planen skal vedtages, inden Folketinget går på sommerferie.

Det er muligheden for forhåndsgodkendelse af vikarbureauer, der kan åbne en ladeport for østarbejderes arbejde på vilkår, der er ringere, end hvad der er gældende for danske kollegers.

Det er blandt andre LO, der i sit høringssvar til Integrationsministeriet kalder forslaget problematisk.

Sagen er, at man med den ny Østaftale vil give mulighed for forhåndsgodkendelse af overenskomstdækkede arbejdsgivere, så de hurtigere kan skaffe sig udenlandsk arbejdskraft. Denne mulighed skal ifølge bemærkningerne til lovforslaget til ændring af udlændingeloven også gælde overenskomstdækkede vikarbureauer.

Denne mulighed fremgår ellers ikke af den politiske aftale.

- Og det vil i praksis give anledning til store problemer, mener man i LO.

Bryder med Østaftalens princip

Problemet er, at overenskomster med vikarbureauer ikke forhindrer vikarbureauet i at sende medarbejderen ud på en ikke overenskomstdækket virksomhed, og da overenskomsterne med vikarbureauer ofte ikke har en lønsats, er der ingen garanti for, at vikaren får samme løn som de øvrige på brugervirksomheden.

- Hele ideen med Østaftalen er at sikre, at østarbejderne får samme vilkår som deres danske kolleger - uanset om de arbejder på overenskomst eller ej. Dette rigtige princip bryder man nu med, siger Lars Dahl Gulmann, konsulent i LO.

- Hvis en ikke overenskomstdækket virksomhed skal ansætte arbejdskraft fra et af de nye EU-lande, skal vedkommendes løn- og ansættelsesvilkår godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd for at sikre, at der er tale om samme vilkår som de øvrige ansatte i virksomheden.

- Den smarte uorganiserede arbejdsgiver kan nu både springe denne godkendelse over og samtidig aflønne vikaren fra Østeuropa dårligere end sine andre ansatte. Mulighederne er desværre alt for fristende, og vi forstår simpelthen ikke, at regeringen åbner for muligheden, siger Lars Dahl Gulmann.

Ladeport for omgåelser

Også foreningen Rejsearbejdere.dk mener, muligheden for forhåndsgodkendelse af vikarbureauer skal fjernes fra loven. Foreningen siger i et høringssvar, at danske rejsearbejdere kan udkonkurreres af billige vikarer fra Østeuropa.

- Der har været stort fokus på vikarbureauer, fordi der har været mange eksempler på, at de polske vikarer kun på papiret har ordnede forhold. Forhåndsgodkendelse af vikarbureauer vil være en ladeport for omgåelser og faktisk mere eller mindre sætte Østaftalen ud af kraft, siger Hans Erik Meyer, formand for Rejsearbejdere.dk til nyhedsbrevet3F.

Han undrer sig i øvrigt over, hvorfor vikarbureauer overhovedet skal omfattes af reglen om forhåndsgodkendelse.

- Hvis en overenskomstdækket virksomhed har brug for arbejdskraft fra Østeuropa, kan det gå hurtigt, så der er slet ingen grund til at få et ekstra led ind, som er med til at indskrænke kontrolmulighederne, siger Hans Erik Meyer.

Manglende demokratisk kontrol

I LO er man i øvrigt også bekymret over de meget vide beføjelser, som lovforslaget giver integrationsministeren.

Ministeren bemyndiges blandt andet til at udvide muligheden for forhåndsgodkendelse til også at omfatte ikke overenskomstdækkede virksomheder.

Det fremgår ganske vist, at ministerens hjemmel kun kan udnyttes, hvis forligspartierne bag Østaftalen er enige.

"Det ændrer imidlertid ikke ved, at den efterfølgende udmøntning i konkrete sager unddrages den sædvanlige demokratiske kontrol, hvorved Folketingets partier får mulighed for at tage hensyn til høringssvar fra de parter, lovforslaget berører", hedder det i høringssvaret fra LO.

LO vurderer, at de vidtgående beføjelser er i modstrid med den aftale, forligspartierne indgik 5. april om den ny Østaftale. Heraf fremgår udtrykkeligt, at kommende lempelser skal gennemføres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.